งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 69 จังหวัดปี 2553 สำนักงานการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) หน่วย : ล้านบาท ภาค งบดำเนินงานงบลงทุนรวมทั้งสิ้น ได้รับเบิกจ่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 69 จังหวัดปี 2553 สำนักงานการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) หน่วย : ล้านบาท ภาค งบดำเนินงานงบลงทุนรวมทั้งสิ้น ได้รับเบิกจ่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 69 จังหวัดปี 2553 สำนักงานการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) หน่วย : ล้านบาท ภาค งบดำเนินงานงบลงทุนรวมทั้งสิ้น ได้รับเบิกจ่าย ผูกพัน % คง เหลือ ได้รับเบิกจ่าย ผูกพัน % คง เหลือ ได้รับเบิกจ่าย ผูกพัน % คง เหลือ รวมทั้งสิ้น 405.92327.2680.6278.6646.7038.1181.608.59452.62365.3780.7287.25 เหนือ 95.0378.8983.0216.149.347.3578.611.99104.3786.2482.6318.13 ตะวันออกเฉียงเหนือ 149.08118.7879.6830.307.967.7296.980.24157.04126.5080.5530.54 กลาง 100.5081.6181.2018.8918.1611.9165.586.25118.6693.5278.8125.14 ใต้ 61.3147.9878.2613.3311.2411.1399.020.1172.5559.1181.4713.44 10

2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 69 จังหวัดปี 2553 สำนักงานการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) ภาค / จังหวัด งบดำเนินงาน ( ล้านบาท ) งบลงทุน ( ล้านบาท ) รวมทั้งสิ้น ( ล้านบาท ) ได้รับ เบิกจ่าย ผูกพัน % คง เหลือ ได้รับ เบิกจ่า ย ผูกพัน % คง เหลือ ได้รับ เบิกจ่าย ผูกพัน % คง เหลือ ภาคเหนือ 95.0378.89 83.0 2 16.1 4 9.347.3578.611.99 104.3 7 86.2482.6318.13 1. กำแพงเพชร 7.626.6487.140.980.590.17-0.428.216.8182.951.40 2. เชียงราย 5.984.9582.801.033.45 100.00-9.438.4089.181.03 3. เชียงใหม่ 5.494.9489.920.550.690.5072.460.196.185.4488.020.74 4. ตาก 5.034.2985.290.742.311.2152.151.107.345.5074.831.84 5. นครสวรรค์ 6.535.3181.311.22----6.535.3181.311.22 6. น่าน 5.194.4184.970.780.400.3997.500.015.594.8085.870.79 7. พะเยา 5.695.2692.440.43----5.695.2692.440.43 8. พิจิตร 4.042.5663.371.480.10 100.00-4.142.6664.251.48 9. พิษณุโลก 8.206.0874.152.12----8.206.0874.152.12 10. เพชรบูรณ์ 9.348.2888.651.06----9.348.2888.651.06 11. แพร่ 5.114.2082.190.910.630.4876.190.155.744.6881.531.06 12. แม่ฮ่องสอน 2.882.4484.720.44----2.882.4484.720.44 13. ลำปาง 4.303.5181.630.79----4.303.5181.630.79 14. ลำพูน 5.534.2476.671.290.520.4076.920.126.054.6476.691.41 15. สุโขทัย 5.474.2277.151.25----5.474.2277.151.25 16. อุตรดิตถ์ 4.003.7293.000.28----4.003.7293.000.28 17. อุทัยธานี 4.633.8482.940.790.65 100.00-5.284.4985.040.79 11

3 ภาค / จังหวัด งบดำเนินงานงบลงทุนรวมทั้งสิ้น ได้รับ เบิกจ่าย ผูกพัน % คง เหลือ ได้รับ เบิกจ่า ย ผูกพัน % คง เหลือ ได้รับ เบิกจ่าย ผูกพัน % คง เหลือ ตะวันออกเฉียงเหนือ 149.0 8 118.78 79.6 8 30.3 0 7.967.7296.980.24 157.0 4 126.50 80.5 5 30.54 1. กาฬสินธุ์ 4.563.5477.631.02----4.563.5477.631.02 2. ขอนแก่น 6.865.0573.611.810.550.5396.360.027.415.5875.301.83 3. ชัยภูมิ 9.097.6984.601.40----9.097.6984.601.40 4. นครพนม 3.913.0076.730.910.470.4493.620.034.383.4478.540.94 5. นครราชสีมา 15.3410.9471.324.39----15.3410.9471.324.39 6. บุรีรัมย์ 6.734.9974.141.73----6.734.9974.141.73 7. มหาสารคาม 5.274.5185.570.760.690.5579.710.145.965.0684.900.90 8. มุกดาหาร 5.114.5589.040.57----5.114.5589.040.57 9. ยโสธร 8.406.4376.551.971.16 100.00-9.567.5979.391.97 10. ร้อยเอ็ด 6.926.0186.850.911.37 100.00-8.297.3889.020.91 11. เลย 17.0915.5791.101.53----17.0915.5791.101.53 12. ศรีสะเกษ 6.695.1376.681.56----6.695.1376.681.56 13. สกลนคร 9.036.9476.852.093.493.4498.570.0512.5210.3882.912.14 14. สุรินทร์ 5.504.0473.451.46----5.504.0473.451.46 15. หนองคาย 5.084.5990.350.49----5.084.5990.350.49 16. หนองบัวลำภู 5.473.8069.471.67----5.473.8069.471.67 17. อุดรธานี 8.296.3977.081.90----8.296.3977.081.90 18. อุบลราชธานี 15.5311.9777.083.560.23 100.00-15.7612.2077.413.56 19. อำนาจเจริญ 4.213.6486.460.57----4.213.6486.460.57 12

4 ภาค / จังหวัด งบดำเนินงานงบลงทุนรวมทั้งสิ้น ได้รับ เบิกจ่า ย ผูกพัน % คง เหลือ ได้รับ เบิกจ่าย ผูกพัน % คง เหลือ ได้รับ เบิกจ่าย ผูกพัน % คง เหลือ ภาคกลาง 100.5 0 81.6181.20 18.8 9 18.1611.9165.586.25 118.6 6 93.5278.81 25.1 4 1. กาญจนบุรี 7.135.8381.781.30----7.135.8381.781.30 2. จันทบุรี 4.202.9770.781.23----4.202.9770.781.23 3. ฉะเชิงเทรา 7.295.5676.201.731.981.9296.970.069.277.4880.691.79 4. ชลบุรี 3.792.8575.150.94----3.792.8575.150.94 5. ชัยนาท 2.471.8273.480.65----2.471.8273.480.65 6. ตราด 3.122.5882.660.540.970.2121.650.764.092.7968.211.30 7. นครนายก 2.812.0773.830.740.09-- 2.902.0771.380.83 8. นครปฐม 2.782.4788.990.31----2.782.4788.990.31 9. ปทุมธานี 3.112.5381.490.58----3.112.5381.490.58 10. ประจวบคีรีขันธ์ 3.612.9570.210.66----3.612.9570.210.66 11. ปราจีนบุรี 3.972.9574.241.02----3.972.9574.241.02 12. อยุธยา 27.2225.2592.781.974.47 100.00-31.6929.7293.781.97 13. เพชรบุรี 2.852.0371.230.82----2.852.0371.230.82 14. ระยอง 3.932.6567.411.28----3.932.6567.411.28 15. ราชบุรี 3.753.0079.950.750.25 100.00-4.003.2581.250.75 16. ลพบุรี 4.003.1979.790.81----4.003.1979.790.81 17. สระแก้ว 6.314.3869.401.930.06 100.00-6.374.4469.701.93 18. สระบุรี 3.012.3778.650.64----3.012.3778.650.64 19. สุพรรณบุรี 5.154.1680.820.9910.345.0048.355.3415.499.1659.136.33 13

5 ภาค / จังหวัด งบดำเนินงานงบลงทุนรวมทั้งสิ้น ได้รับ เบิกจ่าย ผูกพัน % คง เหลือ ได้รับ เบิกจ่าย ผูกพัน % คง เหลือ ได้รับ เบิกจ่าย ผูกพัน % คง เหลือ ภาคใต้ 61.3147.98 78.2 6 13.33 11.2 4 11.1399.020.11 72.5 5 59.11 81.4 7 13.44 1. กระบี่ 7.265.4575.071.813.263.2499.390.0210.528.6982.601.83 2. ชุมพร 4.824.0584.020.773.533.4497.450.098.357.4989.700.86 3. ตรัง 3.952.9474.431.010.44 100.00-4.393.3876.991.01 4. นครศรีธรรมราช 5.884.4876.191.40----5.884.4876.191.40 5. นราธิวาส 3.552.8279.440.73----3.552.8279.440.73 6. ปัตตานี 4.672.0343.472.64----4.672.0343.472.64 7. พังงา 3.002.5183.670.49----3.002.5183.670.49 8. พัทลุง 4.633.8883.800.75----4.633.8883.800.75 9. ภูเก็ต 2.441.8575.820.59----2.441.8575.820.59 10. ยะลา 2.502.0582.000.450.09 100.00-2.592.1482.620.45 11. ระนอง 2.872.4284.320.452.24 100.00-5.114.6691.190.45 12. สงขลา 4.874.2787.680.601.68 100.00-6.555.9590.840.60 13. สตูล 3.172.3975.390.78----3.172.3975.390.78 14. สุราษฎร์ธานี 7.706.8488.830.86----7.706.8488.830.86 14


ดาวน์โหลด ppt ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 69 จังหวัดปี 2553 สำนักงานการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) หน่วย : ล้านบาท ภาค งบดำเนินงานงบลงทุนรวมทั้งสิ้น ได้รับเบิกจ่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google