งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555
31 พฤษภาคม 2555

2 จำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 2555
- โครงการ MDX จำนวน 34/44 คน (ขาด 10) - โครงการ MD02 จำนวน 46/46 คน (ครบ) - โครงการ 001 โควต้า มข. จำนวน 18/20 คน (ขาด 2) - รับจาก กสพท. จำนวน 20/20 คน (ครบ) รวม / (ขาด 12 )

3 จำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 2555
- โครงการ MD03 จำนวน 24/24 คน (ครบ) - โครงการ MD04 จำนวน 18/18 คน (ครบ) CPIRD - โครงการ MD05 จำนวน 16/16 คน (ครบ) - โครงการ MD11 จำนวน 16/16 คน (ครบ) รวม / (ครบ)

4 จำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 2555
- โครงการ MD06 จำนวน 23/30 คน (ขาด 7 ) - โครงการ MD07 จำนวน 21/24 คน (ขาด 3 ) ODOD - โครงการ MD08 จำนวน 9/ คน (ขาด 5) - โครงการ MD09 จำนวน 10/16 คน (ขาด 6) รวม /84 (ขาด 21)

5 ODOD: รับบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
12 จังหวัด (ยกเว้น ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์) ศรีนครินทร์ MD06 = 30 คน ได้ 23 (-7) รพ.ขอนแก่น MD07 = 24 คน ได้ 21 (-3) รพ.สรรพสิทธิฯ MD08 = 14 คน ได้ 9 (-5) รพ.อุดรธานี MD09= 16 คน ได้ 10 (-6) อุดรธานี (11 คน) - 8 หนองคาย (9 คน) ขอนแก่น (14 คน) 4 10 อุบลราชธานี (14 คน) 5 9 ศรีสะเกษ (10 คน) มุกดาหาร (2 คน) 2 สกลนคร (10 คน) นครพนม (5 คน) 1 อำนาจเจริญ (1 คน) ยโสธร (3 คน) หนองบัวลำภู (2 คน) เลย (3 คน)

6 สรุปจำนวนนักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2555
สรุปจำนวนนักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2555 รวม = 255/288 (ขาด 33) คน

7 ภูมิลำเนาของนักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2555
กรุงเทพมหานคร = 25 คน กาฬสินธุ์ = คน ขอนแก่น = 48 คน ฉะเชิงเทรา = คน ชุมพร = 1 คน เชียงราย = 1 คน นครพนม = 6 คน นครราชสีมา = 18 คน

8 ภูมิลำเนาของนักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2555
นครสวรรค์ = 2 คน นนทบุรี = คน บุรีรัมย์ = คน ปทุมธานี = คน พังงา = 1 คน พัทลุง = 1 คน พิษณุโลก = 1 คน มหาสารคาม = คน

9 ภูมิลำเนาของนักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2555
มุกดาหาร = 5 คน ยโสธร = คน ร้อยเอ็ด = 19 คน ระยอง = คน ลำปาง = 1 คน เลย = 4 คน ศรีสะเกษ = 12 คน สกลนคร = คน

10 ภูมิลำเนาของนักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2555
สงขลา = 1 คน สมุทรปราการ = คน สมุทรสาคร = คน สุรินทร์ = คน หนองคาย = 6 คน หนองบัวลำภู = 2 คน อำนาจเจริญ = 1 คน อุดรธานี = คน อุบลราชธานี = 27 คน

11 รายรับ-จ่าย - โครงการ MDX จำนวน 4,357 คน (5,228,400)
- โครงการ DTX จำนวน คน (959,000) - โครงการ CPIRD จำนวน 1, คน (2,759,000) - โครงการ ODOD (คัดกรองรอบ 2) จำนวน คน (168,400) รวม ทั้งสิ้น จำนวน 12,217,800 บาท จ่าย ทั้งสิ้น จำนวน 4,735,675 บาท คงเหลือ ทั้งสิ้น จำนวน 7,482,125 บาท

12 การรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556

13 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt สรุปการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google