งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฝึกหัดที่ 3 การบริหารระบบฐานข้อมูล. 1. จงบอกความประเภทของ ความสัมพันธ์ ตารางความสัมพัน ธ์ ตารางประเภท ความสัมพันธ์ พนักงานสังกัดแผนก มีหัวหน้าพนักงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฝึกหัดที่ 3 การบริหารระบบฐานข้อมูล. 1. จงบอกความประเภทของ ความสัมพันธ์ ตารางความสัมพัน ธ์ ตารางประเภท ความสัมพันธ์ พนักงานสังกัดแผนก มีหัวหน้าพนักงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฝึกหัดที่ 3 การบริหารระบบฐานข้อมูล

2 1. จงบอกความประเภทของ ความสัมพันธ์ ตารางความสัมพัน ธ์ ตารางประเภท ความสัมพันธ์ พนักงานสังกัดแผนก มีหัวหน้าพนักงาน ออกใบสั่งซื้อ ให้ ลูกค้า พนักงานรับผิดชอบใบสั่งซื้อ ลูกค้าซื้อสินค้า จัดหมวดหมู่ประเภท

3 2. จงสร้างตาราง, เชื่อมความสัมพันธ์ และป้อนข้อมูล แผนกการตลาด แก้วใจ หัวหน้าแผนก ขวัญใจ พนักงาน ครองใจ พนักงาน แผนกการเงิน งามจิต หัวหน้าแผนก แจ่มจิตพนักงาน แผนกคลังสินค้า ฉันทนาหัวหน้าแผนก ชูใจ พนักงาน

4 3. จงเชื่อมความสัมพันธ์ของตารางที่มี และป้อนข้อมูล ขวัญใจ ออกใบสั่งซื้อ ให้ลูกค้าชื่อ สมชาย วันที่ 1 ก. ค. 53 ขวัญใจ ออกใบสั่งซื้อ ให้ลูกค้าชื่อ สมหญิง วันที่ 1 ก. ค. 53 ขวัญใจ ออกใบสั่งซื้อ ให้ลูกค้าชื่อ สมชาย วันที่ 3 ก. ค. 53 ครองใจ ออกใบสั่งซื้อ ให้ลูกค้าชื่อ สมชาย วันที่ 2 ก. ค. 53 ครองใจ ออกใบสั่งซื้อ ให้ลูกค้าชื่อ สมหญิง วันที่ 2 ก. ค. 53


ดาวน์โหลด ppt แบบฝึกหัดที่ 3 การบริหารระบบฐานข้อมูล. 1. จงบอกความประเภทของ ความสัมพันธ์ ตารางความสัมพัน ธ์ ตารางประเภท ความสัมพันธ์ พนักงานสังกัดแผนก มีหัวหน้าพนักงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google