งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศวชต. ศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้
สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส) อาคาร 51B ชั้น 3 ห้อง 310 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

2 เยี่ยมครอบครัวของ นางคอรีเยาะ โวะ (ลงพื้นที่คัดกรอง)
ที่อยู่ปัจจุบัน 9/10 ม.3 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี เป็นสตรีผู้ยากไร้ที่ได้มีการขอทุนอาชีพเพื่อต่อยอดปลาชิงชัง ปัจจุบันครอบครัวไม่มีภาระที่ต้องรับผิดชอบ เนื่องจากลูกๆแยกย้ายทำมาหากินเป็นของตนเอง หนี้สินที่ต้องผ่อนจำนวน 5,000 กว่าบาท มีบ้านเป็นของตนเอง

3 คัดกรองสตรีผู้ได้รับผลกระทบและหญิงยากไร้ทั้งหมด 7 คน
การคัดกรองสตรีผู้ได้รับผลกระทบ และหญิงยากไร้ ระยะเวลาตั้งแต่ 9-17 กุมภาพันธ์ 2554 คัดกรองสตรีผู้ได้รับผลกระทบและหญิงยากไร้ทั้งหมด 7 คน อำเภอเมือง 3 คน อำเภอปะนาเระ 2 คน อำเภอยะหริ่ง 1 คน อำเภอมายอ 1 คน

4 ติดตามและประเมินผล ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 9-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2554
ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลทั้งหมด 15 คน อำเภอเมือง 10 คน อำเภอปะนาเระ 3 คน อำเภอยะหริ่ง 1 คน อำเภอมายอ 1 คน

5 เยี่ยมครอบครัวของ นางณรินทร์ สินทรัพย์ (ติดตามและประเมินผล)
ที่อยู่ปัจจุบัน 21 หมู่ที่ 5 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี เป็นสตรีผู้ยากไร้ที่ได้มีการขอทุนอาชีพขายขนมกะหรี่ปั๊บ เดิมประกอบอาชีพขายลูกชิ้น หน้าปากซอยทางเข้าชุมชนสะบารัง ภาระที่ต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูลูกซึ่งอยู่ในวัยเจริญเติบโต ทั้ง 3 คน รายได้ของครอบครัวไม่แน่นอน

6 เยี่ยมครอบครัวของ นายแวสะมาแอ แวเด็ง (ติดตามและประเมินผล)
ที่อยู่ปัจจุบัน 95 ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี บุคคลทั่วไปที่ได้ขอทุนอาชีพให้แก่ภรรยาที่ไม่สามารถทำนอกบ้านได้ เดิมประกอบอาชีพรับจ้างทาสีบ้าน และกรีดยาง ขอทุนอาชีพเพื่อทำขนมสอดไส้ วางขายร้านค้าใกล้บ้าน ภาระที่ต้องรับผิดชอบส่งเสียลูกเรียนหนังสือ และค่าใช้จ่ายในบ้าน

7 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่
ได้รู้ถึงสภาพความเป็นอยู่ของผู้รับทุนว่าทุกคนต่างก็ทำงานเพื่อให้มีรายได้เข้าสู่ครอบครัว มีความพยายามสร้างอาชีพที่มั่งคง ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนในครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเองได้ รับรู้ถึงปัญหาและอุปสรรคจากการประกอบอาชีพ รับรู้ว่าบางครอบครัวก็จะมีปัญหา หรือความขัดแย้งทางด้านความคิดกับเพื่อนบ้านระแวกเดียวกัน

8 แผนงานก้าวต่อไป ลงพื้นที่คัดกรอง ติดตามและประเมินผล จำนวน 25 รายต่อเดือน ประสานงานกับผู้รับทุนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยน้ำท่วม เตรียมงานจัดเวทีพบปะชาวอำเภอระแงะที่ได้ยืนประวัติขอรับทุนอาชีพ เพื่อทำการคัดกรอง ประเมินผู้รับทุนรอบ 2 ปี 53 เป็นการประเมินครั้งที่1

9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google