งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สายการบังคับบัญชาเดิม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สายการบังคับบัญชาเดิม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สายการบังคับบัญชาเดิม
ตัวอย่าง สายการบังคับบัญชาเดิม

2 โครงสร้างของกรมฯที่จะใช้
เห็นสมควรอยู่ใน ฝ่ายสื่อสารฯ ส่วนใหญ่จะมีระบบพร้อมอยู่แล้ว

3 ฝ่ายสื่อสาร สชป.8 ( เดิม )
กิจกรรมปัจจุบัน ฝ่ายสื่อสาร สชป.8 ( เดิม ) ตัวอย่าง งานบริการสื่อสาร งานซ่อมบำรุงสื่อสาร ศูนย์สารสนเทศ กิจกรรมที่รับผิดชอบ - บริการรับ – ส่งข่าว - วิทยุสื่อสาร - โทรศัพท์ (Voip) - โทรสาร - โทรสารผ่าน Vpn - ระบบประชุมทางไกล (วีดีโอคอนเฟอร์เรนจ์) กิจกรรมที่รับผิดชอบ - ติดตั้งและซ่อมบำรุง - วิทยุสื่อสาร - โทรศัพท์/โทรสาร - อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ - เครื่องคอมพิวเตอร์ - ระบบเครือข่าย กิจกรรมที่รับผิดชอบ - ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร - ข้อมูลและการสื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ - เว็บไซต์/เครือข่าย Internet - อีเมลล์/SMS - ระบบ Intranet - ระบบกล้องวงจรปิด (รักษาความ ปลอดภัย) ด้วยกล้อง CCTV การมอบหมายจึงไม่สอดคล้องกันทุกสำนักฯ เพราะต่างฝ่ายต่างหน่วยงานกันรับผิดชอบ

4 กลุ่มงานไฟฟ้าสื่อสารและสารสนเทศ
ขอปรับปรุงและแก้ไข การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบภายในใหม่ ( ของ สชป ) กลุ่มงานไฟฟ้าสื่อสารและสารสนเทศ งานบริการสื่อสาร งานซ่อมบำรุง งานไฟฟ้า ศูนย์สารสนเทศ ภารกิจใหม่ที่เพิ่มเข้ามา ( ฝ่ายสื่อสารฯ สชป.1-17 ที่ขอปรับปรุง )

5 กลุ่มงานไฟฟ้าสื่อสาร
หน้าที่การบริหารภายในที่ขอปรับปรุงใหม่ ( เฉพาะฝ่ายสื่อสารฯ ส่วนเครื่องจักรกล สชป.1-17 ) กลุ่มเครื่องจักรกล ภารกิจใหม่ที่เพิ่มเข้ามา ภารกิจใหม่ที่เพิ่มเข้ามา กลุ่มงานไฟฟ้าสื่อสาร และสารสนเทศ ขณะนี้เป็นงานมอบหมายพิเศษ งานบริการสื่อสาร งานไฟฟ้า งานซ่อมบำรุง ศูนย์สารสนเทศ -บริการรับ-ส่งข่าว -วิทยุสื่อสาร -โทรศัพท์ ( Voip ) -โทรสาร -โทรสารผ่าน Vpn -ระบบประชุมทางไกล ( วิดีโอคอนเฟอร์เรนจ์ ) -ไฟฟ้าแสงสว่าง -เครื่องทำความเย็น -อุปกรณ์ไฟฟ้า -เครื่องจักรกลไฟฟ้า -เครื่องควบคุมอัตโนมัติ -ระบบประปาและสุขภัณฑ์ -ติดตั้งและซ่อมบำรุง -วิทยุสื่อสาร -โทรศัพท์/โทรสาร -อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ -เครื่องคอมพิวเตอร์ -ระบบเครือข่าย -ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร -ข้อมูลและการสื่อสาร -เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ -เว็บไซต์ / เครือข่าย Internet -อีเมลล์ / SMS -ระบบ Intranet -ระบบกล้องวงจรปิด (รักษาความ ปลอดภัย ) หมายเหตุ. ตัวอย่างกิจกรรมต่างๆนี้ สชป.8 รับผิดชอบอยู่และปฏิบัติจริงในหน้าที่

6 “ หนึ่งร้อยสิบเอ็ดปีที่รอคอย ” จากคณะทำงานฝ่ายสื่อสารฯ สชป
“ หนึ่งร้อยสิบเอ็ดปีที่รอคอย ” จากคณะทำงานฝ่ายสื่อสารฯ สชป.1-17 นำเสนอโดยเลขาคณะทำงาน นายวัชระ ดางาม ( ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ) หัวหน้าฝ่ายสื่อสารฯ สชป.8 และรับผิดชอบหัวหน้าศูนย์สารสนเทศ สชป.๘ จ.นครราชสีมา ในปัจจุบัน สถานที่ติดต่อ สำนักชลประทานที่ 8 จ.นม. เบอร์โทร เบอร์ fax มือถือ


ดาวน์โหลด ppt สายการบังคับบัญชาเดิม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google