งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย ในหน่วยงาน ส่วนเครื่องจักรกล สชป.1 มีดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย ในหน่วยงาน ส่วนเครื่องจักรกล สชป.1 มีดังนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเข้ารับการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาฝึกงาน ในด้านต่างๆ ของส่วนเครื่องจักรกล สชป.1

2 ลักษณะงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย ในหน่วยงาน ส่วนเครื่องจักรกล สชป.1 มีดังนี้

3 ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล หัวข้อเรื่อง 1
ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล หัวข้อเรื่อง 1. หน้าที่ตามความรับผิดชอบของหน่วยงาน 2. สัญลักษณ์ อุปกรณ์ในระบบท่อ และอุปกรณ์ไฟฟ้า 3. หน่วยการคำนวณ การออกแบบ การเลือกใช้เครื่องสูบน้ำ

4 ฝ่ายปฏิบัติการช่างกล หัวข้อเรื่อง 1. การปฏิบัติงานการซ่อมยานพาหนะ 2
ฝ่ายปฏิบัติการช่างกล หัวข้อเรื่อง 1. การปฏิบัติงานการซ่อมยานพาหนะ 2. การปฏิบัติงาน การซ่อมเครื่องจักรกลหนัก 3. การซ่อมบำรุงและการติดตั้งเครื่องกว้านบานระบาย 4. การซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า-ประปาเบื้องต้น 5. การซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบควบคุมเบื้องต้น

5 ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลงานดิน หัวข้อเรื่อง 1
ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลงานดิน หัวข้อเรื่อง 1. ประเภทและลักษณะการใช้งานของเครื่องจักรกลหนัก 2. ดูงานสนาม 3. งานเอกสารและการรายงาน

6 ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ หัวข้อเรื่อง 1. ภารกิจของเครื่องสูบน้ำ 2
ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ หัวข้อเรื่อง 1. ภารกิจของเครื่องสูบน้ำ 2. ประเภทของเครื่องสูบน้ำ 3. ดูงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและสถานที่ใช้งาน

7 ฝ่ายสื่อสาร หัวข้อเรื่อง 1. ประเภทเครื่องมือสื่อสารที่ใช้งานภายใน 2
ฝ่ายสื่อสาร หัวข้อเรื่อง 1. ประเภทเครื่องมือสื่อสารที่ใช้งานภายใน 2. หลักการทำงานเบื้องต้นระบบวิทยุ/ระบบโทรศัพท์ 3. การซ่อมบำรุงระบบสื่อสารเบื้องต้น

8 พวกเราเตรียมพร้อมลุยงาน...สู้ๆๆ..


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย ในหน่วยงาน ส่วนเครื่องจักรกล สชป.1 มีดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google