งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การต่อใช้งานเครือข่าย VPN ศูนย์สารสนเทศฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การต่อใช้งานเครือข่าย VPN ศูนย์สารสนเทศฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การต่อใช้งานเครือข่าย VPN ศูนย์สารสนเทศฯ
CAT ( Vpn Mpls 8 Mbps ) จำนวน clients เครื่องของการใช้งาน เฉพาะที่ติดตั้งที่ฝ่ายสื่อสารฯ Switch hub 24 port x 2 VDSL TA box VoIP กรมชล/สชป.8 Ups/Server Line server โทรสาร Vpn 4083 4084 Access Points 1 6

2 การต่อใช้งานเครือข่าย (TOT) ห้อง ผส.ชป.8
TOT Adsl 9.5 Mbps Router/Modem/Wireless Line จาก องค์การโทรศัพท์ 6

3 การต่อใช้งานเครือข่าย (TOT) ฝ่ายบริหารทั่วไป
TOT Adsl Mbps Router/Modem/Wireless Switch hub 16 port x 2 Line จาก องค์การโทรศัพท์ Ups/Server server Access Points 1 6

4 การต่อใช้งานเครือข่าย (TOT) ส่วนวิศวกรรมบริหาร
TOT Adsl 15 Mbps ( ขณะนี้ใช้เป็นสัญญาณเครือข่าย WiFi ) Router/Modem/Wireless Switch hub 16 port x 2 Line จาก องค์การโทรศัพท์ Ups/Server Access Points 1 6

5 การต่อใช้งานเครือข่าย (TOT) ส่วนจัดสรรน้ำ
TOT Adsl 7.80 Mbps Router/Modem/Wireless Switch hub 16 port x 2 Line จาก องค์การโทรศัพท์ Ups/Server Access Points 1 6

6 การต่อใช้งานเครือข่าย (TOT) ส่วนปฏิบัติการ
TOT Adsl 8.5 Mbps Router/Modem/Wireless Switch hub 16 port x 2 Line จาก องค์การโทรศัพท์ Ups/Server Access Points 1 6

7 การต่อใช้งานเครือข่าย (TOT) ส่วนเครื่องจักรกล
TOT Adsl 6.11 Mbps Router/Modem/Wireless Switch hub 16 port x 2 Line จาก องค์การโทรศัพท์ Ups/Server Access Points 1 6

8 การต่อใช้งานเครือข่าย ( WiFi ) สชป.8
Internet 15 Mbps ภายนอกอาคาร บ้านพักผู้บริหาร ( ฝ่ายสื่อสารฯ ) ภายในอาคาร บริเวณสำนักฯ Fiber optic 20 mbps Cable User/Server Router/Modem Line จาก TRUE Cable Internet 10-20 mbps ปิดการใช้งาน กำลังดำเนินการ ใช้งานนี้แทนก่อน TOT Internet 50 mbps 6 จุด อาคารที่ทำการ ระยะทาง 300 จุด บริเวณบ้านพัก

9 ขณะนี้ สชป.๘ มีรายจ่ายค่าเช่า Internet รายเดือนๆ ละประมาณ 8,416.50 บาท
จากการเปิดใช้งานจำนวน 10 เลขหมาย ( ทุกหน่วยงาน ) กำลังติดตั้ง TOT Internet 50 mbps ( แบบเคเบิ้ล ชนิด Fiber ออฟติค ) ( ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการในปี 2557 นี้ โดยผ่านวิธีการพัสดุ ) จะจ่ายค่าเช่า Internet รายเดือนๆ เพียงเดือนละ 4,500 บาท ( และยังได้รับบริการรับ-ส่งข้อมูลผ่านระบบ SMS อีกด้วย ) หมายเหตุ:ประหยัดได้ 3, บาท


ดาวน์โหลด ppt การต่อใช้งานเครือข่าย VPN ศูนย์สารสนเทศฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google