งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
เครื่องแม่ข่าย ของหน่วยงาน PC, Notebook, Tablet, Smart Phone Intranet /Internet Intranet/Internet ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ผู้บริหารจัดการข้อมูล ป้อนชื่อและรหัสผ่าน

2 รูปแบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
รูปแบบที่ 3 : หน่วยงานของท่านมีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์แล้ว หรือดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อใช้เอง

3 สิ่งที่หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการ
- เลือกรูปแบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ - รายงานเข้ามาที่ สขร. ที่เมนูหน่วยงานราชการ - สขร.จะติดต่อกลับ เพื่อหน่วยงานทดลองนำข้อมูลเข้าระบบ

4 เลือกรูปแบบที่ 1 : ติดต่อขอใช้ระบบผ่าน สขร.
เลือกรูปแบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เลือกรูปแบบที่ 1 : ติดต่อขอใช้ระบบผ่าน สขร.

5

6 เลือกรูปแบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
เลือกรูปแบบที่ 2 : นำแผ่นโปรแกรมที่ สขร. แจกให้ไปติดตั้งที่ เครื่องแม่ข่ายของหน่วยงาน

7 แนะนำการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

8 มุมมองของผู้ใช้งาน(User)
แนะนำการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ มุมมองของผู้ใช้งาน(User)

9 แนะนำการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
องค์ประกอบของเว็บไซต์ - เมนูด้านบน รวมถึงคำค้น - เมนูด้านซ้าย (Template การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมาย) - ข่าวประชาสัมพันธ์ สื่อ สิ่งพิมพ์

10 เมนูทางด้านบน รวมถึงคำค้น

11 เมนูทางด้านบน รวมถึงคำค้น (ต่อ)

12 เมนูทางด้านบน รวมถึงคำค้น (ต่อ)

13 เมนูทางด้านบน รวมถึงคำค้น (ต่อ)

14 เมนูทางด้านบน รวมถึงคำค้น (ต่อ)

15 เมนูทางด้านบน รวมถึงคำค้น (ต่อ)

16 เมนูทางด้านบน รวมถึงคำค้น (ต่อ)

17 เมนูทางด้านซ้าย

18 ดัชนีรวม ม.7 และ ม.9

19 ข้อมูลข่าวสารตาม ม.7

20 ข้อมูลข่าวสารตาม ม.9

21 การเรียกดูเอกสาร

22 แบบสำรวจความพึงพอใจ

23 ผลสำรวจความพึงพอใจ

24 สถิติผู้เข้าใช้งาน

25 กราฟรายไตรมาศ

26 สื่อ สิ่งพิมพ์ เอกสารเผยแพร่

27 มุมมองของผู้ดูแล(Admin)
แนะนำการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ มุมมองของผู้ดูแล(Admin)

28 การล็อคอินเข้าใช้งาน

29 ป้อนดัชนี พร้อมแนบเอกสาร

30 วิเคราะห์ตัวระบบฯ รูปแบบที่ 1 เหมาะสำหรับหน่วยงานที่ไม่ต้องการความยุ่งยากในการติดตั้ง ข้อมูลจะจัดเก็บอยู่ที่ สขร. การจัดการผ่านชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านที่ทาง สขร. ออกให้ เมื่อระบบมีการปรับปรุงเวอร์ชั่น ข้อมูลที่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข่าวและเอกสารเผยแพร่จะถูกส่งไปที่หน่วยงานโดยอัตโนมัติ

31 วิเคราะห์ตัวระบบฯ รูปแบบที่ 2 หน่วยงานต้องการเก็บข้อมูลไว้ที่หน่วยงานง่ายในการบริหารจัดการแต่ ความสามารถต่างๆบางตัวในระบบอาจจะใช้ได้ไม่เต็มที่ เช่น การเรียกดูสถิติต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ๆ หรือเมนูคำค้น เมื่อมีการปรับปรุงเวอร์ชั่นใหม่ๆ ระบบจะต้องดาวน์โหลดมาติดตั้งเองเพิ่มเติมไม่ได้อัพเดทให้อัตโนมัติ

32 วิเคราะห์ตัวระบบฯ รูปแบบที่ 3 หน่วยงานจะต้องเสียเวลาจัดทำดัชนี และปรับรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับตัวอย่างเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

33 ติดต่อสอบถาม สอบถามเพิ่มเติม : ปณิศา 086-987-0477 ผอ.กลุ่มงานพัฒนาระบบ
สอบถามเพิ่มเติม : ปณิศา ผอ.กลุ่มงานพัฒนาระบบ สารสนเทศข้อมูลข่าวสาร : อิศเรศ ผู้รับผิดชอบโครงการ

34 ตัวอย่างเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

35 ตอบข้อซักถาม


ดาวน์โหลด ppt ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google