งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตั้งเบิกเพื่อจ่ายบุคคลภายนอก-อ้างอิงใบสั่งซื้อ/สัญญา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตั้งเบิกเพื่อจ่ายบุคคลภายนอก-อ้างอิงใบสั่งซื้อ/สัญญา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตั้งเบิกเพื่อจ่ายบุคคลภายนอก-อ้างอิงใบสั่งซื้อ/สัญญา
สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

2 การตั้งเบิกเพื่อจ่ายบุคคลภายนอก-อ้างอิงใบสั่งซื้อ/สัญญา
วัตถุประสงค์ สำหรับบันทึกรายการตั้งเจ้าหนี้บุคคลภายนอกโดยอ้างอิงใบสั่งซื้อ ในระบบ GFMIS สามารถการตั้งเบิกได้ทุกกรณีของใบสั่งซื้อที่ บันทึกผ่าน Excel Loader โดยระบบจะอ้างอิงข้อมูลตามใบสั่ง ซื้อที่ได้บันทึกไปแล้ว

3 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง แบบฟอร์ม ขบ.01

4 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง แบบฟอร์ม ขบ.01

5 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง แบบฟอร์ม ขบ.01

6 การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง แบบฟอร์ม ขบ.01

7 ตัวอย่าง แบบ ขบ.01

8 ตัวอย่างการนำส่งแบบ ขบ.01

9


ดาวน์โหลด ppt การตั้งเบิกเพื่อจ่ายบุคคลภายนอก-อ้างอิงใบสั่งซื้อ/สัญญา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google