งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบ บัญชีแยกประเภททั่วไป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบ บัญชีแยกประเภททั่วไป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบ บัญชีแยกประเภททั่วไป
สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง

2 หัวข้อนำเสนอ รายการปรับปรุงบัญชีทั่วไป (JV)
การปรับปรุงรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสด (JR) การรับเงินสำหรับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ (RE) การจ่ายชำระเงินสำหรับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ (PP) การกลับรายการ การแสดงรายงาน สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง

3 รายการปรับปรุงบัญชีทั่วไป (JV)
เงินงบประมาณ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เงินนอกงบประมาณฝากคลัง เงินนอกฝากธนาคารพาณิชย์ รายได้แผ่นดิน สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง

4 การเข้าสู่ระบบ 2.กดปุ่ม 3.กดปุ่ม 1.กดปุ่ม

5 รายการปรับปรุงบัญชีทั่วไป (JV)
เงินงบประมาณ

6 การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีทั่วไป

7 การปรับปรุงรายการบัญชีทั่วไป

8 การปรับปรุงรายการบัญชีทั่วไป

9 การปรับปรุงรายการบัญชีทั่วไป

10 การปรับปรุงรายการบัญชีทั่วไป

11 การปรับปรุงรายการบัญชีทั่วไป

12

13

14

15

16 รายการปรับปรุงบัญชีทั่วไป (JV)
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 รายการปรับปรุงบัญชีทั่วไป (JV)
เงินนอกงบประมาณ

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 รายการปรับปรุงบัญชีทั่วไป (JV) -เงินนอกงบประมาณที่ฝากธนาคารพาณิชย์

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46 รายการปรับปรุงบัญชีทั่วไป (JV)
รายได้แผ่นดิน

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56 การปรับปรุงรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสด

57 การปรับปรุงรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสด

58 การปรับปรุงรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสด

59 การบันทึกรายการรับรายได้เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

60

61 การบันทึกรายการจ่ายเงิน สำหรับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

62 การบันทึกรายการจ่ายเงิน สำหรับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

63 กลับรายการ

64

65

66

67

68 การแสดงรายงาน

69 การแสดงรายงาน

70 การแสดงรายงาน

71 การแสดงรายงาน

72 การแสดงรายงาน

73 การแสดงรายงาน

74


ดาวน์โหลด ppt ระบบ บัญชีแยกประเภททั่วไป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google