งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การป้อนข้อมูลใน Access จะทำผ่านฟอร์ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การป้อนข้อมูลใน Access จะทำผ่านฟอร์ม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การป้อนข้อมูลใน Access จะทำผ่านฟอร์ม

2 ฟอร์มสำหรับป้อนข้อมูลรับสารเคมี-วัสดุ

3 ฟอร์มสำหรับป้อนข้อมูลรับสารเคมี-วัสดุ

4 ฟอร์มสำหรับแก้ไขข้อมูลสารเคมี

5 ฟอร์มสำหรับป้อนข้อมูลรับเข้าเครื่องแก้ว

6 ฟอร์มสำหรับบันทึกข้อมูลการเบิกเครื่องแก้ว

7 การแสดงข้อมูลจะอาศัยรายงานเป็นตัวช่วย

8 รายงานแสดงรายการสารเคมีแยกตามชนิด

9 รายงานแสดงรายการสารเคมีแยกตามชั้นวาง

10 รายงานแสดงรายการสั่งซื้อสารเคมีแยกตามสถานะ

11 รายงานแสดงประวัติสั่งซื้อสารเคมีแยกตามชนิดสาร

12 รายงานแสดงประวัติสั่งซื้อสารเคมีแยกตามชนิดสาร

13 รายงานแสดงประวัติสั่งซื้อเครื่องแก้วแยกตามชนิด

14 รายงานแสดงรายการเครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ

15 รายงานแสดงประวัติการยืม-คืนเครื่องแก้วของสมาชิก


ดาวน์โหลด ppt การป้อนข้อมูลใน Access จะทำผ่านฟอร์ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google