งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูล Ebscohost Research Databases

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูล Ebscohost Research Databases"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูล Ebscohost Research Databases
โดย สารภี สีสุข ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การฝึกอบรม หลักสูตรนักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ รุ่นที่ 5 วันที่ พฤษภาคม 2550

2 การสืบค้นฐานข้อมูล Ebscohost Research Databases
ฐานข้อมูลที่บอกรับ Academic Search Premier Business Source Premier

3 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เข้าสู่ฐานข้อมูล 1. 2. คลิกที่ ฐานข้อมูล 3. คลิกที่ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

4 เลือก Academic Search Premier หรือ Business Source Premier

5 เลือกฐานข้อมูล จากรายการฐานข้อมูลที่ปรากฏ ซึ่งมีทั้งฐานข้อมูลที่บอกรับและฐานข้อมูลทดลอง คลิกเลือกฐานข้อมูลที่ต้องการสืบค้นแล้วคลิก Continue

6 การสืบค้น Basic Search Advanced Search Visual Search

7 Basic search Keyword ค้นจากคำสำคัญ Publication ค้นจากชื่อวารสาร
Company Profile ค้นข้อมูลบริษัท Thesaurus อรรถาภิธานศัพท์ Cited References ค้นจากรายการอ้างอิง Indexes ให้แสดงรายการคำดรรชนี

8 Advanced Search

9 Publications : ค้นหาชื่อวารสาร
2. พิมพ์คำสำคัญของชื่อวารสารในช่อง Browse Publications แล้วคลิก Browse หรือ 3. คลิกที่A-Z เพื่อเลือกให้แสดงรายชื่อวารสารตามลำดับอักษร

10 Publications รายชื่อวารสารตามลำดับอักษร

11 รายละเอียดเกี่ยวกับวารสาร
Publications รายละเอียดเกี่ยวกับวารสาร

12 Publications เลือก ปีที่ / ฉบับที่

13 แสดงรายการบทความ

14 เอกสารฉบับเต็มแบบ HTML

15 เอกสารฉบับเต็มแบบ PDF

16 จำนวนครั้งในการถูกอ้างถึง (Time cited)

17 การเตือนเมื่อได้รับวารสารฉบับใหม่ : Journal Alerts

18 การสืบค้น Company Profiles

19 Company Profiles

20 Company Profiles

21 Thesaurus

22 Thesaurus

23 การแสดงผลการสืบค้น Search Results

24 การเลือกรายการ (Add)

25 แสดงรายการที่เลือก คลิกที่ Folder

26 การสั่งพิมพ์ (Print)

27 การส่ง

28 การบันทึกข้อมูล (Save)

29 Export การส่งข้อมูลไปจัดเก็บในโปรแกรม Endnote

30 โปรแกรม Endnote

31 โปรแกรม Endnote

32 Cited Reference การสืบค้นจากรายการเอกสารอ้างอิง

33 Indexes แสดงรายการคำดรรชนี

34 Visual search Visual search : การค้นด้วยวิธีนี้จะต้องติดตั้งโปรแกรม Java

35 Visual search ผลการสืบค้นจะแสดงในแบบกราฟิก (Visual concepts)

36 คลิกวงกลมแต่ละรูป เพื่อดูรายละเอียดในแต่ละหัวข้อใหญ่

37 สัญลักษณ์ สี่เหลี่ยม แสดงเอกสารแต่ละรายการ (record)

38 คลิกที่ สี่เหลี่ยม จะปรากฏรายละเอียดเอกสารที่ด้านขวาของรายการ

39 Preference กำหนดรูปแบบการแสดงผลการสืบค้น

40 Sign In to My EBSCOhost ลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้

41 Enjoy searching สารภี สีสุข ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก.
สารภี สีสุข ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. โทร ต่อ


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูล Ebscohost Research Databases

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google