งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

DAONAPA SUYANON LIBRARIAN Learning Resources and Educational Media Center Mae Fah Luang University DAONAPA SUYANON LIBRARIAN Learning Resources and Educational.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "DAONAPA SUYANON LIBRARIAN Learning Resources and Educational Media Center Mae Fah Luang University DAONAPA SUYANON LIBRARIAN Learning Resources and Educational."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 DAONAPA SUYANON LIBRARIAN Learning Resources and Educational Media Center Mae Fah Luang University DAONAPA SUYANON LIBRARIAN Learning Resources and Educational Media Center Mae Fah Luang University

2 Outline 1) ลักษณะของฐานข้อมูล 2) ช่องทางการเข้าใช้ฐานข้อมูล ( ภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย ) 3) การสืบค้นและการจัดการผลลัพธ์ 4) การใช้ฟังชั่นเสริมต่าง ในฐานข้อมูล 1) ลักษณะของฐานข้อมูล 2) ช่องทางการเข้าใช้ฐานข้อมูล ( ภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย ) 3) การสืบค้นและการจัดการผลลัพธ์ 4) การใช้ฟังชั่นเสริมต่าง ในฐานข้อมูล

3 ลักษณะของฐานข้อมูล • เป็นฐานข้อมูลทางด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ วิทยาศาสตร์สุขภาพ • ประเภทของสิ่งพิมพ์ในฐานข้อมูล : Journals / Books / Book Series / References / Protocols • การแสดงผลข้อมูล : แสดงผลในรูปของ PDF File และ HTML File ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ตั้งแต่ปี 1997 - • จำนวนผู้มีสิทธิเข้าใช้ (User License) : สามารถสืบค้นข้อมูลได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ • เป็นฐานข้อมูลทางด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ วิทยาศาสตร์สุขภาพ • ประเภทของสิ่งพิมพ์ในฐานข้อมูล : Journals / Books / Book Series / References / Protocols • การแสดงผลข้อมูล : แสดงผลในรูปของ PDF File และ HTML File ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ตั้งแต่ปี 1997 - • จำนวนผู้มีสิทธิเข้าใช้ (User License) : สามารถสืบค้นข้อมูลได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้

4 ช่องทางการเข้าใช้ ฐานข้อมูล - ต้องทำการ SSL VPN ดาวน์โหลด SSL VPN โดยพิมพ์ https://secure.mfu.ac.th https://secure.mfu.ac.th 1. ใช้งานนอกเครือข่าย มหาวิทยาลัย

5 กรณีมีคำถาม หรือเข้าใช้งานไม่ได้ โปรดติดต่อฝ่ายระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 อาคาร RE โทร. 0-5391-6397 หรือ E-mail: network@mfu.ac.th 1. การเข้าใช้นอกเครือข่ายม.

6 1 2 3

7 1 2

8 1 2 3

9

10 1 2

11 www.mfu.ac.thwww.mfu.ac.th -  ห้องสมุด 2. การใช้งานภายในเครือข่าย มหาวิทยาลัย

12 www.mfu.ac.th/center/lib 1 3 1 2

13 การสืบค้นข้อมูล • แบบ Browse • แบบ Basic Search • แบบ Advanced Search • แบบ Browse • แบบ Basic Search • แบบ Advanced Search

14 การสืบค้น ข้อมูล • ประกอบด้วย 3 วิธี 1.1) Browse By Collection 1.2) Browse Publication By Content Type 1.3) Browse Publication Title • ประกอบด้วย 3 วิธี 1.1) Browse By Collection 1.2) Browse Publication By Content Type 1.3) Browse Publication Title 1) การสืบค้นแบบ Browse 1. 1 1. 2 1. 3

15 การสืบค้นข้อมูล 2) แบบ Basic Search 2 3) แบบ Advanced Search 2 3 nanotechnology

16 การแสดงผลการสืบค้น 1 2 3 1. จำนวนของเอกสาร ที่ค้นได้ 2. รูปแบบการ แสดงผลลัทธ์ 3. รายละเอียดของ วารสาร

17 การแสดงผลการ สืบค้น 1 2 3 1. มีบางบทความ เท่านั้นที่สามารถ เปิดอ่านแบบ Full Text ได้ 2. ไม่สามารถเปิดอ่าน Full Text ได้ 3. เปิดอ่านเอกสาร ฉบับเต็ม (Full Text) ได้

18 การแสดงผลการ สืบค้น Online First : บทความดังกล่าว สามารถอ่านได้ทางออนไลน์เร็วกว่า ตัวเล่ม

19 การแสดงผลการ สืบค้น กรณีรายการที่เปิดอ่าน Full Text ไม่ได้ จะเปิด ได้เฉพาะ Front / Back Matter

20 การแสดงผลการสืบค้น

21

22 - รูปแบบ PDF File จะสะดวกในการ ส่งไฟล์หรือพิมพ์ - รูปแบบ HTML สะดวกในการอ่าน ไฟล์ และมีลิงค์เชื่อมโยงในรายการที่ เกี่ยวข้อง

23 การใช้ ฟังค์ชั่นเสริม 1 ABOUT เป็นการบอกรายละเอียดของ บทความ รายละเอียดของวารสาร

24 แสดงตัวอย่างเมื่อคลิกไปที่ปุ่ม ABOUT

25 2 2 EXPORT CITATION : การนำ รายการบรรณานุกรมและ Abstract ของบทความ ดังกล่าวออกมา

26 แสดงตัวอย่าง การ เลือกจัดการรายการ บรรณานุกรม

27

28 1 การใช้ฟังชั่น เสริม

29 ฟังชั่น E- mail

30 ตัวอย่าง Citeulike : เป็นโปรแกรม จัดการบรรณานุกรม ฟรี

31

32

33 ตัวอย่างการใช้ โปรแกรม Connotea ช่วย จัดการบรรณานุกรม

34 ตัวอย่างการใช้ delicious : Bookmark Online

35

36

37

38

39 การใช้ฟังชั่น SAVE

40 การใช้ฟังชั่น SAVE ต้อง Login หรือ Register ก่อน

41 การเลือก register ส่วนบุคคล ต้อง key ข้อมูล Email Address จากนั้นจะมีสัญลักษณ์ภาพปรากฏขึ้น ให้คลิกเลือกรูปด้านซ้าย จากนั้นคลิก เลือกรูปด้านขวาที่ตรงหรือสอดคล้อง กับภาพด้านซ้าย

42 ทำเครื่องหมาย  ตรงช่อง I agree to...

43 แสดงรายการที่ถูก Save ไว้ใน Profile

44 ฟังชั่น RSS : (Really Simple Syndication) บริการส่งข้อมูล ข่าวสารใหม่ๆ ตามเรื่องที่สนใจ ผ่านทางเวบไซด์ / E-mail

45 ตัวอย่าง RSS

46 FOR AUTHORS : ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ ประโยชน์ของผู้เขียนเมื่อมีผลงานลงใน SpringerLink

47

48 FOR SOCIETIES FOR SOCIETIES : บุคคล / หน่วยงาน / สถาบันที่เกี่ยวข้อง หรือที่มีการร่วมงาน กับทางสำนักพิมพ์ Springer

49 Thank you. • For more information...Please contact Reference Librarian Tel. 053 916339, 053 916345 E- mail : library@mfu.ac.thlibrary@mfu.ac.th


ดาวน์โหลด ppt DAONAPA SUYANON LIBRARIAN Learning Resources and Educational Media Center Mae Fah Luang University DAONAPA SUYANON LIBRARIAN Learning Resources and Educational.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google