งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุด 02/10/51.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุด 02/10/51."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุด 02/10/51

2 AIP เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุม สาขาวิชาทางด้านฟิสิกส์ ได้แก่ ฟิสิกส์ทั่วไป, ฟิสิกส์ ประยุกต์, ฟิสิกส์เคมี, ฟิสิกส์นิวเคลียร์,วิศวกรรม, คณิตศาสตร์, ดาราศาสตร์และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โดยรวบรวมจากวารสารของ AIP จำนวน 16 รายชื่อ รายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูล

3 1. Applied Physics Letters 2. Chaos : An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science 3. Journal of Applied Physics 4. Journal of Chemical Physics 5. Journal of Mathematical Physics 6. Journal of Physical & Chemical Reference Data 7. Low Temperature Physics 8. Physics of Fluids ครอบคลุมสิ่งพิมพ์

4 9. Physics of Plasma 10. Review of Scientific Instrument 11. Applied Physics Letters 12. AIP Conference proceeding 13. Physics Today 14. Biomicrofluidics 15. Computer in Physics 16. JCP : Biochemical Physics ครอบคลุมสิ่งพิมพ์

5 วิธีการสืบค้น 1.Browse Publications 2.Search •Simple Search •Advanced Search •Across Journals (SPIN+Scitation) •Multi - Publisher (Scitopia Search)

6 AIP Home เข้าใช้งานที่ : http://journals.aip.org เลือกชื่อวารสารที่ต้องการ

7 Journal Home เลือกสืบค้นแบบไล่เรียง เลือกสืบค้นจากคำค้น

8 Current Issue : เลือกแสดงวารสารฉบับปัจจุบัน Browse All Online Issues : เลือกแสดงรายการวารสารทั้งหมดที่ให้บริการ Free Online Sample Issue : แสดงตัวอย่างวารสารฟรี Accelerated Articles : เลือกแสดงวารสารฉบับล่วงหน้า

9 Browse : Current Issue 2. คลิกเลือกแสดงรูปแบบของบทความที่ต้องการ 1. คลิก Current Issue 2 1

10 Browse : All Online Issues 2. คลิกเลือก Volume ที่ต้องการ1. คลิก All Online Issues 2 1

11 Browse : All Online Issues 1. เลือกดูหน้าสารบัญแบบ HTML หรือ2. เลือกดูหน้าสารบัญแบบ PDF 12

12 HTML Table of Contents Browse : All Online Issues

13 PDF Table of Contents Browse : All Online Issues

14 Browse : Free Online Sample Issue 2 1. คลิก Free Online Sample Issue 2. คลิก FREE Sample Issue 1

15 - Current Issue : สืบค้นจากวารสารฉบับปัจจุบัน - All Online Issues : สืบค้นจากวารสารทั้งหมดที่ให้บริการ - Across Journals (SPIN+Scitation) : สืบค้นข้ามวารสาร - Multi-Publisher (Scitopia Search) Search

16 Simple Search 1. ใส่คำค้น 1 2 3 4 2. ระบุเขตข้อมูล3. ระบุคำเชื่อม 4. เลือกรูปแบบการแสดงผล 5 6 7 5. กำหนดช่วงเวลาตีพิมพ์ 6. กำหนด Volume และ Issue ที่ต้องการ 7. คลิก Search

17 Advanced Search 1. ใส่คำค้น 1 2 3 4 5 3. กำหนดช่วงเวลาตีพิมพ์ 4. กำหนด Volume, Issue ที่ต้องการ 5. คลิก Search (NANOSCALE SCIENCE AND DESIGN sec1 NANOSCALE SCIENCE sec2) 2. เลือกรูปแบบการแสดงผล

18 Across Journals (SPIN+Scitation) มีขั้นตอนการสืบค้นที่เหมือนกับการสืบค้นแบบ Simple Search

19 Results 1 1. คลิกแสดงรายการบรรณานุกรม และสาระสังเขป 2. เลือกดูเอกสารฉบับเต็มแบบ HTML หรือ PDF 3. ปรับปรุงผลการสืบค้น 3 2

20 Abstract ดูรายการอ้างอิง ดูเอกสารฉบับเต็ม เลือกส่งอีเมล์ หรือ ถ่ายโอนข้อมูล เข้าสู่โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม

21 References

22 Full Text HTML

23 Full Text PDF Print, Save

24 1. เลือกรูปแบบที่ต้องการสืบค้น เช่น Advanced 2. ใส่คำค้นตามเขตข้อมูลที่ต้องการ 3. ระบุปีที่พิมพ์ 4. เลือกแหล่งข้อมูลที่ต้องการสืบค้น 5. คลิก Search เพื่อสืบค้น 1 2 3 4 5 Scitopia Search

25 เลือกรายการที่ต้องการ Scitopia Search

26

27 My Scitation : Register 1 1. คลิก My Scitation 2. คลิก Sign up for free! 3 3. ใส่ข้อมูลส่วนตัวและคลิกปุ่ม Register 2

28 1. คลิก Sign In 2. ใส่ Username และ Password จากนั้นคลิกปุ่ม Sign In Sign In 1 2

29 My Scitation

30


ดาวน์โหลด ppt โดย จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุด 02/10/51.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google