งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Software.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Software."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Software

2 Software โปรแกรมที่เขียนขึ้นเป็นภาษาต่างๆ ตามข้อกำหนดของภาษานั้นๆ เพื่อให้ Hardware ของระบบคอมพิวเตอร์ สามารถทำงานได้ตามที่เราต้องการ แบ่ง software ตามหน้าที่การทำงานดังนี้ ระบบปฏิบัติการ (OS : Operating System) โปรแกรมแปลภาษา (Compiler and Interpreter) โปรแกรมประยุกต์ (Application software) โปรแกรมสำเร็จ (Package)

3 General purpose, Application Specific
End Users Application Software System Software Computer Hardware System Management Support, Development General purpose, Application Specific End Users

4 Software Operating System หรือ system program
เป็นการรวมโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผล (processing program) และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม (control program) เข้าด้วยกันเพื่อช่วยในการปรับปรุงประสิทธ์ภาพในการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์

5 Software ประสานงานกับทรัพยากรคอมพิวเตอร์
จัดเตรียมส่วนติดต่อระหว่างผู้ใช้และคอมพิวเตอร์ ดำเนินงานกับโปรแกรมประยุกต์ เป็นกลุ่มของโปรแกรมที่ใช้ควบคุมรายละเอียดทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ทุกตัวจำเป็นต้องมีระบบปฏิบัติการ Resources Coordinate input and outputs such as keyboard, microphones, printers, mouse, storage devices, and memory User interface (Key Term) Primarily graphical user interface (GUI) Use of icons (Key Term) Applications Word processing Spreadsheets Databases Supporting multitasking (Key Term) Windows most popular operating systems Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows ME, Windows XP (Key Term) MAC OS (Key Term) – designed to run Macintosh computers Unix – used by powerful microcomputers, servers on the Web, and minicomputers in network environment Linux – nonproprietary operating systems (Key Term) that run cross platform (Key Term)

6 ตัวอย่างของระบบปฏิบัติการ
ระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้งานกันทั่วไป ได้แก่ วินโดวส์ – นิยมใช้งานมากในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ แมคโอเอส– มีความสามารถสูงและใช้งานได้ง่าย ยูนิกซ์ – เป็นระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย ; โดยในระยะเริ่มต้นออกแบบมาเพื่อใช้งานสำหรับเว็บ ลีนุกซ์ – เป็นระบบปฏิบัติการที่ไม่มีบริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์; สามารถใช้งานได้ฟรีจากเว็บ Note that LINUX is easier to learn; easily transfer to UNIX UNIX originally designed as cross-platform to help “integrate” the Web

7 วินโดวส์ นิยมใช้กันมากในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
Windows XP เป็นระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลาย Windows 7 เป็นระบบปฏิบัติการเวอร์ชันล่าสุด Windows has over 90 percent of the market More application programs are designed to run under Windows than any other operating system Windows Future Storage (WinFS) (Key Term) – keeps track of files stored on your computer system allowing retrieval based on description of content

8 แมคโอเอส ออกแบบมาเพื่อทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์แอปเปิ้ล
ไม่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเท่ากับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ แมคโอเอสเท็น Mac OS X เป็นระบบปฏิบัติการเวอร์ชันล่าสุด เวอร์ชันถัดไปของระบบปฏิบัติการแมคโอเอส จะใช้ชื่อว่า Leopard First introduced in 1984 Provided one of the first GUIs Powerful and easy-to-use operating system Mac OS X, version 10.4 – also known as Tiger (Key Term), provides photo-quality icons and easy-to-use menus Spotlight (Key Term) – advanced search tool Dashboard widgets (Key Term) – collection of specialized programs that update and display information

9 ยูนิกซ์ เป็นระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย
ระยะเริ่มต้นออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับเครื่องมินิคอมพิวเตอร์ สามารถทำงานในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ UNIX Used by powerful microcomputers and by servers on the Web There are a large number of different versions of UNIX LINUX One of the most popular and powerful alternatives to the Windows operating system

10 ลีนุกซ์ จัดเป็นเวอร์ชันหนึ่งของระบบปฏิบัติการยูนิกซ์
สามารถใช้งานได้ฟรี Open source UNIX Used by powerful microcomputers and by servers on the Web There are a large number of different versions of UNIX LINUX One of the most popular and powerful alternatives to the Windows operating system

11 Software Compiler and Interpreter
โปรแกรมแปลภาษาต่างๆ ที่เขียนขึ้นให้อยู่ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์สามารถรับรู้คำสั่งได้ จึงทำให้คอมพิวเตอร์สามารถปฏิบัติงานได้ตามที่ต้องการ

12 Software Application Program Package
โปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อใช้ในงานด้านต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้สำหรับงานเฉพาะอย่าง เพื่ออำนวยความสะดวก ความรวดเร็ว เช่นโปรแกรมด้านบัญชี โปรแกรมลงทะเบียนเรียน Package โปรแกรมที่มีการทำงานในลักษณะเดียวกัน มาตรฐานเดียวกัน ใช้เทคนิคเดียวกัน ซึ่งมีผู้จำหน่ายให้เราเลือกซื้อตามความเหมาะสม มักเรียกว่าโปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft Office

13 Software Package


ดาวน์โหลด ppt Software.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google