งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง อดีตจนถึงปัจจุบันของวัดวัง ทอง จัดทำโดย น. ส. ปาริชาติ พุ่มสด เลขที่ 22 น. ส. สุมนญา เรืองประทีป เลขที่ 47 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง อดีตจนถึงปัจจุบันของวัดวัง ทอง จัดทำโดย น. ส. ปาริชาติ พุ่มสด เลขที่ 22 น. ส. สุมนญา เรืองประทีป เลขที่ 47 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง อดีตจนถึงปัจจุบันของวัดวัง ทอง จัดทำโดย น. ส. ปาริชาติ พุ่มสด เลขที่ 22 น. ส. สุมนญา เรืองประทีป เลขที่ 47 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

2 หลักการและเหตุผล เพราะวัดวังทองเป็นวัดที่ชาวบ้านตำบลวัง ทองสักการะนับถือ และเป็นวัดที่สามารถให้ ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา อีกทั้งวัดวังทองยัง เป็นแหล่งรวมจิตใจของชาวบ้าน เพราะวัดวังทองเป็นวัดที่ชาวบ้านตำบลวัง ทองสักการะนับถือ และเป็นวัดที่สามารถให้ ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา อีกทั้งวัดวังทองยัง เป็นแหล่งรวมจิตใจของชาวบ้าน

3 1. ประวัติของวัดวังทอง

4 วันสำคัญของวัดวังทอง

5 งานประเพณีของวัดวังทอง

6 การแข่งเรือพาย

7 งานผูกพัทธสีมาของวัดวังทอง

8 ที่มา https://sites.google.com/site/m63grp07/wad- wangthxng https://sites.google.com/site/m63grp07/wad- wangthxng https://sites.google.com/site/m63grp07/wad- wangthxng แหล่งอ้างอิง สถานที่จริงวัดวังทอง


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง อดีตจนถึงปัจจุบันของวัดวัง ทอง จัดทำโดย น. ส. ปาริชาติ พุ่มสด เลขที่ 22 น. ส. สุมนญา เรืองประทีป เลขที่ 47 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google