งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน เรื่อง อาหารคาวที่ชาวต่างชาตินิยม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน เรื่อง อาหารคาวที่ชาวต่างชาตินิยม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงาน เรื่อง อาหารคาวที่ชาวต่างชาตินิยม

2 จัดทำโดย น.ส. กรรณิการ์ ละคำภา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

3 อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ชมัยพร โคตรโยธา

4 4.ระยะเวลาประมาณ 5.แนวคิด 5-20 วันโดยประมาณ
ความนิยมที่ชาวต่างชาติมีมากแค่ไหนและชาวต่างชาติชอบทานอาหารรสใดมากที่สุดเพราะทุกวันนี้มีชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในบ้านเรามากจึงคิดที่จะค้นหาข้อมูลมาพัฒนาต่อไป

5 6.วัตถุประสงค์ 7.หลักการและทฤษฎี
-เพื่อที่จะทราบว่าอาหารชนิดใดที่ชาวต่างชาตินิยมรับประทานมากที่สุด -เพื่อผลิตอาหารที่ชาวต่างชาตินิยมเพิ่มมากขึ้น 7.หลักการและทฤษฎี 1.ต้มยำกุ้ง ยำเนื้อย่าง. 2.แกงเขียวหวานไก่ 8.หมูสะเต๊ะ 3.ผัดไท ไก่ผัดเม็ดมะม่วง 4.ผัดกระเพรา แกงแพนง 5.แกงเผ็ดเป็ดย่าง 6.แกงข่าไก่ ชาวต่างชาติที่เข้ามารับประทานมากที่สุด เกาหลี,อเมริกา,ฝรั่งเศส,ญี่ปุ่น,แคนดา

6 8.วิธีดำเนินงาน 9.เอกสารอ้างอิง
-ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอาหารคาวที่ชาวต่างชาติชอบ -หาเกี่ยวกับราคาอาหารแต่ละอย่างนำมาประมวลผลและนำเสนอ 9.เอกสารอ้างอิง


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน เรื่อง อาหารคาวที่ชาวต่างชาตินิยม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google