งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ของดีศรีสำโรง นำเสนอ...โดย นายศรัณยู ยุบล นายทำนุ ร้อยกรอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ของดีศรีสำโรง นำเสนอ...โดย นายศรัณยู ยุบล นายทำนุ ร้อยกรอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ของดีศรีสำโรง นำเสนอ...โดย นายศรัณยู ยุบล นายทำนุ ร้อยกรอง
นายศรัณยู ยุบล นายทำนุ ร้อยกรอง นายสัญญา สุขใส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

2 สังคมชุมชนดี สมาชิกในชุมชนดี สุขภาพอนามัยของสมาชิกดี
ชีวิตจะดีมีสุข.. มีองค์ประกอบดังนี้ สังคมชุมชนดี สมาชิกในชุมชนดี สุขภาพอนามัยของสมาชิกดี

3 วิถีชีวิตชาวศรีสำโรง
สภาพโดยทั่วไปของชาวศรีสำโรง ความเป็นอยู่สภาพสังคม สภาพทางภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ Next

4 1.สภาพทางสังคม การปกครอง การบริหารราชการส่วนภูมิภาค มี 13 ตำบล
115 หมู่บ้าน การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีองค์การบริหาร ส่วนตำบล 12 แห่ง การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบเทศบาล ตำบล 1 แห่ง คือ เทศบาลตำบลศรีสำโรง

5 2.สภาพทางภูมิศาสตร์ สภาพที่ตั้ง อยู่ภาคเหนือตอนล่าง มีแม่น้ำยมไหลผ่าน
ถนนจรดวิถีถ่อง อยู่ระหว่างตัวจังหวัด – อ.สวรรคโลก

6 3.สภาพทางเศรษฐกิจ การเกษตรกรรมทำไร่ –ทำนา
- ถั่วเหลือง – ทำนา – ไร่ยาสูบ ฯลฯ การทำสวน - สวนละมุด – กระท้อน – กล้วย ฯลฯ ทำอาหาร - ถั่วทอด – กล้วยอบ – น้ำอ้อย – ขนมหวาน ฯลฯ การฝีมือ - ทอผ้า - เครื่องปั้นดินเผา

7 รายได้ประชากร อ.ศรีสำโรง
รายได้จากอาชีพหลัก-เสริมเฉลี่ยทั้งปีต่อคน(บาท)

8 ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่น่าสนใจ
เสื้อผ้าสำเร็จรูป ถั่วทอด ขนมหวาน

9 เลือกดำเนินการ เหตุผล.. เลือกการทำถั่วทอด.........
ส่งเสริมพืชเศรษฐกิจของอำเภอ คือ ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ส่งเสริมการผลิตโดยใช้คนเป็นกลุ่ม การส่งเสริมเป็นไปโดยง่าย เกษตรกรสามารถดำเนินการเองได้ แหล่งการดำเนินการในท้องที่มีมาก ผลผลิตถั่วมีมาก

10 ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เลือก
เสื้อผ้าสำเร็จรูป ขนมหวาน ต้นทุนการผลิตสูง ผู้ได้ผลประโยชน์น้อยราย การส่งเสริมการขายกระทำได้ยาก ต้องดำเนินการผ่านคนกลาง ผู้ได้ผลประโยชน์น้อยราย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำได้ยาก ขยายตัวยาก อายุผลิตภัณฑ์สั้น

11 ถั่วทอด ศรีสำโรง สินค้า ๑ ตำบล ๑ ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้เสริมให้แก่ชุมชน
ถั่วทอด ศรีสำโรง สินค้า ๑ ตำบล ๑ ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้เสริมให้แก่ชุมชน ส่งเสริมการแปรรูปวัตถุดิบเพิ่มมูลค่า เกษตรกรดำเนินการได้เอง วัตถุดิบ อุปกรณ์การผลิตหาง่าย

12 แนวทางการส่งเสริมการขาย
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ - การออกแบบ ปรับปรุง บรรจุผลิตภัณฑ์ - การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ - จัดทำแผ่นพับใบปลิว การขยายตลาด - การจัดการบริหารงานออนไลน์ - การดำเนินธุรกิจแบบอิเลกทรอนิกส์

13 ที่มาของข้อมูล เอกสารแนะนำ อ.ศรีสำโรง วารสารเทศบาลตำบลคลองตาล
รายงานทางราชการประจำปี


ดาวน์โหลด ppt ของดีศรีสำโรง นำเสนอ...โดย นายศรัณยู ยุบล นายทำนุ ร้อยกรอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google