งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ และโครงการมหกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในพื้นที่เขื่อนแควน้อย บำรุงแดน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ และโครงการมหกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในพื้นที่เขื่อนแควน้อย บำรุงแดน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ และโครงการมหกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในพื้นที่เขื่อนแควน้อย บำรุงแดน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี ๒๕๕๔ ณ พื้นที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน บริเวณท่าขึ้นปลาบ้านแก่งเจ็ดแคว วันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๔

2 ประธาน ข้าราชการ ประชาชนชาวบ้าน และนักเรียน ที่เข้าร่วมพิธี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

3 พันธุ์ปลาที่ได้รับการสนับสนุน จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรม สัตว์น้ำอุตรดิตถ์

4 ประธานในพิธี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก ( นายวัฒนะ กันนพันธ์ ) เปิดกรวยถวายสักการะ

5 นายอำเภอวัดโบสถ์ ( นายสุรพงษ์ รังสาดทอง ) กล่าวประวัติแหล่งน้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง กล่าวต้อนรับ ปลัดจังหวัดพิษณุโลก ( นายวัฒนะ กันน พันธ์ ) กล่าวปราศรัย ประมงจังหวัดพิษณุโลก ( นายจำเริญ บรรเรียนกิจ ) กล่าวรายงาน

6 ข้าราชการ ประชาชน ชาวบ้านร่วมกันปล่อย พันธุ์ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ


ดาวน์โหลด ppt พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ และโครงการมหกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในพื้นที่เขื่อนแควน้อย บำรุงแดน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google