งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต เพื่อการเรียนการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต เพื่อการเรียนการสอน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต เพื่อการเรียนการสอน
ภัสสรา ภูรินันทกุล

2 การจัดการการใช้เครื่องแบบ 1:1 ของนักเรียนในห้องเรียน
การจัดการเรียนการสอนแบบ 1:1 คืออะไร ระดมสมองว่าในสภาพแวดล้อมคอมพิวเตอร์หนึ่งต่อหนึ่งควรเป็นอย่างไร เพื่อให้แน่ใจว่าได้ใช้เวลาในห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ นึกถึงว่าจะเก็บคอมพิวเตอร์อย่างไรในห้องเรียน นักเรียนจะเข้าใช้งานอย่างไรและเมื่อไร

3 การจัดการการใช้เครื่องแบบ 1:1 ของนักเรียนในห้องเรียน (ต่อ)
ควรมีขั้นตอนอะไรบ้างในเวลาที่ไม่ต้องใช้งานคอมพิวเตอร์ (ตัวอย่างเช่น นักเรียนต้องคืนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือวางไว้บนโต๊ะ ควรมีขั้นตอนอะไรบ้างเวลาที่ต้องซ่อมแซม เป็นต้น) กิจกรรมทางเลือกอะไรบ้างที่เราต้องมีถ้านักเรียนไม่สามารถเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตัวอย่างเช่น การใช้ที่ไม่เหมาะสม การซ่อมแซมเครื่อง เป็นต้น) ขั้นตอนอะไรบ้างที่เราต้องมีเพื่อให้แน่ใจว่า นักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือขณะทำงานบนคอมพิวเตอร์ได้รับความช่วยเหลือ เราจะช่วยได้อย่างไรโดยไม่รบกวนการเรียนการสอนหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่กำลังดำเนินอยู่ในห้องเรียน

4 การเตรียมสภาพแวดล้อม
ปลั๊กไฟ การชาร์จไฟก่อนใช้งาน การเก็บรักษาและดูแลแท็บเล็ต ควรมีชื่อนักเรียนไว้ที่ตัวเครื่อง (และจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร) หากอนุญาตให้นักเรียนนำกลับบ้าน ควรทำความเข้าใจกับผู้ปกครองด้วย

5 หัวข้อที่นักเรียน/ครู/พ่อแม่ผู้ปกครองควรเข้าใจ
ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต ข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตร่วมกันระหว่างนักเรียน-พ่อแม่-ครู ให้ความรู้เรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์

6 การเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้
ให้นักเรียนสร้างอีเมล์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน บันทึกอีเมล์ของนักเรียนไว้ มีแผนฯ สำรอง ในกรณีที่ไม่สามารถใช้เครื่องได้ ให้ความสำคัญกับเนื้อหามากกว่าเทคโนโลยี ศึกษาและเลือก App หรือเว็บไซต์ที่ต้องการก่อนที่จะแนะนำให้นักเรียนเข้าใช้งาน

7 กฎหมายลิขสิทธิ์ ความหมายของกฎหมายลิขสิทธิ์ ความสำคัญ
แนวทางการใช้อย่างเป็นธรรม

8 ทำความรู้จักกับ Google play
Google Play คือบริการดี ๆ จาก Google ที่ทำให้สาวก Android ทั้งหลายสามารถ Download Apps ผ่านทางเว็บไซต์ ที่จะช่วยให้คุณสามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ ของ Apps แต่ละตัวได้ง่ายขึ้น เมื่อคุณอ่านรีวิวต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว หากต้องการ Download และติดตั้งก็สามารถสั่งผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ทันที

9 ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี Adobe Flash Player Windows Media* Player
Google Earth Youtube Google maps Google maps street view Google drive

10 กิจกรรม 1: โครงงานจัดทำแผ่นพับเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
คำถาม : สภาพอากาศและฤดูกาลมีส่วนกำหนดกิจกรรมการพักผ่อนอย่างไร

11 ขั้นตอนกิจกรรม ศึกษาเว็บไซต์ที่รายงานเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศในแต่ละท้องถิ่น เลือกอำเภอหนึ่งอำเภอ (จังหวัดใดก็ได้) ที่สนใจจะทำโครงงานส่งเสริมการท่องเที่ยว และศึกษาสภาพภูมิอากาศในแต่ละฤดูกาลของอำเภอที่เลือก จากนั้นเลือกฤดูกาลและกิจกรรมที่ต้องการจะส่งเสริม เพื่อกำหนดลงในแผ่นพับ ใช้โปรแกรมจัดทำแผ่นพับ พร้อมอ้างอิงแหล่งข้อมูล ดูใบงานที่ 1

12 กิจกรรม 2: โครงงานวีรบุรุษ/สตรีในดวงใจ
คำถาม: โลกปัจจุบันได้รับประโยชน์อย่างไรจากการเสียสละและอุทิศตนของวีรบุรุษ/สตรีในอดีต

13 ขั้นตอน ให้นักเรียนอภิปรายความหมายของวีรบุรุษ//คุณลักษณะของวีรบุรุษ/บอกชื่อวีรบุรุษของนักเรียน ให้รายชื่อวีรบุรุษ เพื่อวัดความรู้เดิมของนักเรียน อาจใช้คำถามเป็นตัวช่วย เช่น วีรบุรุษคนนี้คือใคร มีอายุอยู่สมัยไหน วีรกรรมของเขาคืออะไร เขาต้องเผชิญกับความยากลำบากหรืออุปสรรคอะไรบ้าง เป็นต้น ภาระงานของนักเรียน : จัดทำเส้นแสดงช่วงชีวิตของวีรบุรุษ/สตรีคนนั้น จัดทำแผนผังที่ครอบคลุมประวัติ ครอบครัว การศึกษา อาชีพและอุปสรรคที่เผชิญ วาดภาพบุคคลนั้นพร้อมกลอน เขียนสคริปต์ด้วยภาษาของสรรพนามบุรุษที่ 1 ดูใบงานที 2

14


ดาวน์โหลด ppt การบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต เพื่อการเรียนการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google