งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่19 สมาชิก นาย ศุภชัย โลหะศริ เลขที่ 4

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่19 สมาชิก นาย ศุภชัย โลหะศริ เลขที่ 4"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่19 สมาชิก นาย ศุภชัย โลหะศริ เลขที่ 4
กลุ่มที่19 สมาชิก นาย ศุภชัย โลหะศริ เลขที่ 4 2. นาย ทนงค์ศักดิ์ รักแย้ม เลขที่ 17 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

2 เรื่อง ชีวิตชาวนา

3 วิถีชีวิต “ชาวนา”

4 การดำนาของชาวบ้านในแต่ละภาค

5 การเตรียมดินก่อนการดำนา

6 การตกกล้าในสภาพเปียก หรือการตกกล้าเทือก

7 การตกกล้าใช้กับเครื่องปักดำข้าว
การตกกล้าใช้กับเครื่องปักดำข้าว

8 การทำนาหว่าน

9 นาหว่านข้าวแห้ง  การหว่านหลังขี้ไถ การหว่านสำรวย

10 สภาพการงอกและเจริญเติบโตหลังหว่าน

11 การทำนาหยอด 

12 หลักการและเหตุผล 1.การดำเนินชีวิตของชาวนา 2.ประโยชน์ของข้าว 3.ชาวนากับประเพณีไทย 4.การรับขวัญข้าวของชาวนา 5.การดูแลรักษานาข้าว

13 ที่มา


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่19 สมาชิก นาย ศุภชัย โลหะศริ เลขที่ 4

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google