งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบเครื่องใช้ภายในบ้าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบเครื่องใช้ภายในบ้าน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบเครื่องใช้ภายในบ้าน
จัดทำโดย น.ส.ฐนิตา จันทร์ส่ง เลขที่ 13 น.ส.ธัญพิชชา ศรีสวัสดิ์ เลขที่ 14 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

2 จุดประสงค์ 1.เพื่อสร้างประโยชน์ในการใช้เครื่องใช้
2.เพื่อก่อให้เกิดรายได้ให้แก่ครอบครัว 3.เพื่อสร้างประโยชน์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ 4.เพื่อยกระดับให้ชิ้นงานผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมีความที่แตกต่าง มีความทันสมัย และมีความเป็นเฉพาะตัว 5.เพื่อผลิตภัณฑ์ให้ชิ้นนี้เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป

3 ขั้นตอนในการทำ 1.ออกแบบโครงสร้างผลิตภัณฑ์
2.ใช้โปรแกรมในการออกแบบ(ยังไม่แน่ใจ) 3.สร้างโมเดลที่เราออกแบบไว้ 4.สอบถามความคิดเห็นแก่ผู้รู้ว่าชิ้นงานนี้มีความบกพร่องอย่างไร 5.แก้ไขชิ้นงานที่มีจุดบกพร่อง

4 ออกแบบโครงสร้าง

5 โมเดลที่สร้างเสร็จแล้ว

6 ประโยชน์ที่ได้รับ 1.ทำให้ก่อให้เกิดรายได้ให้แก่ครอบครัว
2.มีของใช้ที่แปลกใหม่และทันสมัย 3.สามารถใช้ได้จริงและทนทานต่อการใช้งาน

7 แหล่งที่มา


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบเครื่องใช้ภายในบ้าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google