งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ""— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 ก ก ข ข ค ค ง ง การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ทะเบียนประวัติ การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสังเกต การเก็บรวบรวมข้อมูลโดย วิธีการทดลอง การเก็บรวบรวมข้อมูลโดย การสัมภาษณ์

23 ก ก ข ข ค ค ง ง การเก็บรวบรวมข้อมูลโดย การสังเกต การเก็บรวบรวมข้อมูลโดย การสัมภาษณ์ การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ทะเบียนประวัติ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดย วิธีการทดลอง

24 ก ก ข ข ค ค ง ง การเก็บรวบรวมข้อมูลโดย การสังเกต การเก็บรวบรวมข้อมูลโดย การสัมภาษณ์ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดย วิธีการทดลอง การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ทะเบียนประวัติ

25 ก ก ข ข ค ค ง ง การเก็บรวบรวมข้อมูลโดย การสัมภาษณ์ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดย การสังเกต การเก็บรวบรวมข้อมูลโดย วิธีการทดลอง การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ คัดลอกข้อมูล

26 ก ก ข ข ค ค ง ง ข้อมูลทุติยภูมิมีความน่าเชื่อถือกว่า ข้อมูลปฐมภูมิ สิ่งที่ควรคำนึงเมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทุติย ภูมิคือความน่าเชื่อถือ ของข้อมูล และควรมาจากหลาย ๆ แหล่งข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิ เท่านั้นจึงจะได้ข้อมูลที่ดี และถูกต้อง การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการทดลอง นั้น ทดลองแค่ครั้งเดียว ก็ได้ผลเพียงพอ น่าเชื่อถือ ถ้ามีเครื่องมือ ที่ดีมีประสิทธิภาพ

27 ถูกต้องเก่ง มาก

28 พยายามอีก นิดนะคะ

29 นักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://supbying.wordpress.com/


ดาวน์โหลด ppt

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google