งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย
ข้อดีของการมีใบความรู้ โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย ตั้งใจเรียนนะจ๊ะ สนม. 1/47

2 ด้านข้อมูล 1. ครอบคลุมเนื้อหา 2. ทันสมัย ทันเหตุการณ์
3. หลากหลายแหล่งข้อมูล สนม. 1/47

3 ด้านความสะดวกในการใช้ประกอบการเรียน
1. เรียงหัวข้อตามโครงการสอนของผู้สอน 2. มีแบบฝึกหัดทุกหน่วยการเรียน 3. มีใบงานอธิบายให้ชัดเจน 4. เป็นชุดการสอนที่สมบูรณ์ สนม. 1/47

4 โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย
ขั้นตอนการศึกษาความรู้จาก E-LEARNING โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย ตั้งใจเรียนนะจ๊ะ สนม. 1/47

5 ขั้นตอนที่ 1 เปิด Web site โรงเรียน www.scc.ac.th www.scc.ac.th
ตั้งใจเรียนนะจ๊ะ สนม. 1/47

6 ขั้นตอนที่ 2 2.1 Login 2.2 student login ตั้งใจเรียนนะจ๊ะ คลิก 1 ครั้ง
สนม. 1/47

7 ขั้นตอนที่ 3 3.1 ใส่ รหัส นักเรียน-นักศึกษา 3.2 ใส่ Password
3.1 ใส่ รหัส นักเรียน-นักศึกษา คลิก 1 ครั้ง 3.2 ใส่ Password คลิก 1 ครั้ง ตั้งใจเรียนนะจ๊ะ สนม. 1/47

8 ขั้นตอนที่ 4 4.2 เข้าระบบ 4.1 ไปที่ e-learning system ตั้งใจเรียนนะจ๊ะ
คลิก 1 ครั้ง 4.1 ไปที่ e-learning system คลิก 1 ครั้ง ตั้งใจเรียนนะจ๊ะ สนม. 1/47

9 ขั้นตอนที่ 5 เลือก ชื่อวิชา ตั้งใจเรียนนะจ๊ะ สนม. 1/47

10 ขั้นตอนที่ 6 6.1 ไปที่ Menu bar 6.2 เลือก หัวข้อ pretest / posttest
ตั้งใจเรียนนะจ๊ะ สนม. 1/47

11 ขั้นตอนที่ 7 อ่านเนื้อหา 7.1 เข้า menu bar
7.2 อ่าเนื้อหาทั้งหมด และ web site อ้างอิง ตั้งใจเรียนนะจ๊ะ อ่านจนจบ สนม. 1/47

12 ขั้นตอนที่ 8 ทำแบบฝึกหัด 80 % จบขั้นตอน 8.1 เข้า menu bar
8.2 เลือกหน้าแบบฝึกหัด เลือกหน่วย 8.4 คลิ๊ก Do exam 1 ครั้ง จบขั้นตอน สนม. 1/47

13 SCC สร้างคุณภาพการศึกษา พัฒนากิจกรรมการสอน เพิ่มขั้นตอนสู่ความมาตรฐาน
ตั้งใจเรียนนะจ๊ะ จบบริบูรณ์ สนม. 1/47


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google