งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทของ Input ข้อมูล - Data โปรแกรม - Program คำสั่งงาน - Command

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทของ Input ข้อมูล - Data โปรแกรม - Program คำสั่งงาน - Command"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเภทของ Input ข้อมูล - Data โปรแกรม - Program คำสั่งงาน - Command
คำโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ - User Responses

2 General Input Device Keyboard Pointing Device
Mouse : Click , Double Click , Drag Trackball Joystick Pen Touchscreen Touchpad Scanner : Bar code reader - used in POS(Point of sale system)

3 General Input Device Source Data Automation Documents Bar code reader
OMR(Optical Mark Recognition) OCR (Optical Character Recognition) MICR(Magnetic Ink Character Recognition) Image Scanner

4 Multimedia Input Device
Microphone Speech Recognition Device Digital Camera Video Camera

5 Keyboard Natural Keyboard Custom type Keyboard

6 Keyboard Layout

7 Input Data Accuracy การมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง VS. การไม่มีข้อมูลเลย
GIGO - Garbage In Garbage Out การทดสอบว่าข้อมูลที่จัดเก็บนั้นถูกต้องหรือไม่ เช่น ทดสอบประเภทของข้อมูล ทดสอบความเป็นไปได้ของข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้แล้ว จากแหล่งข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt ประเภทของ Input ข้อมูล - Data โปรแกรม - Program คำสั่งงาน - Command

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google