งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Secondary Storage ใช้เก็บโปรแกรม และ ข้อมูลที่ยังไม่ได้ใช้ในการประมวลผล หรือ ใช้เก็บสารสนเทศซึ่งเป็นผลลัพท์จากการประมวลผล มีทั้งพฤติกรรม Input และ Output.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Secondary Storage ใช้เก็บโปรแกรม และ ข้อมูลที่ยังไม่ได้ใช้ในการประมวลผล หรือ ใช้เก็บสารสนเทศซึ่งเป็นผลลัพท์จากการประมวลผล มีทั้งพฤติกรรม Input และ Output."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Secondary Storage ใช้เก็บโปรแกรม และ ข้อมูลที่ยังไม่ได้ใช้ในการประมวลผล หรือ ใช้เก็บสารสนเทศซึ่งเป็นผลลัพท์จากการประมวลผล มีทั้งพฤติกรรม Input และ Output แบ่งประเภท ตาม เทคนิคหลักที่ใช้ในการเก็บข้อมูล Magnetic Optical ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ความจุ ความเร็วในการเขียน-อ่าน ข้อมูล

2 Secondary Storage Device
Magnetic storage ใช้ความแตกต่างทางขั้วแม่เหล็กในการเก็บข้อมูล Floppy Disk Hard Disk Magnetic Tape : access แบบ Sequential , การ access ทำได้ช้า Optical Storage ; ใช้ขบวนการทางแสง เช่น laser beams ในการอ่านและเขียนข้อมูล CDROM , WORM Optical Disk Magneto - Optical Disks (MO)

3 History of Storage Device
1800s punch card early 1950s tape drives -> magnetic drums The first hard drive ( IBM's RAMAC 350 ) x 24” disks to store five megabytes early 1980s The first 5.25” hard disk drives , MB The first PCs Floppy - 8” -> 5” -> 3.5”

4 Diskette size 3.5 ” , 5 1/4 ” , ... Track , Sector
Single-Sided, Double Sided , Double Density, HD Format - เตรียม Diskette ให้พร้อมที่จะใช้เก็บข้อมูล โดยการจัด Track, Sector Cluster คือ ส่วนย่อยที่สุดในการแบ่งเนื้อที่สำหรับเก็บ file หนี่งๆ FAT ( File Allocation Table) Access Time = Seek Time + Rotational Delay + Data Transfer Rate

5 Harddisk Capacity = Cylinders x Track/Cylinder x Sectors/Track x Bytes/Sector

6 ตัวอย่างการคำนวณ Disk Capacity
1.) DISK ขนาด 3 1/2” , 2 sides , 80 Tracks , 18 sectors / Track , 1 sector = 512 bytes Capacity = 512 x 18 = Bytes / Track = 512 x 18 x 80 = Bytes/Side = 2 x 512 x 18 x 80 = Bytes/แผ่น = /1024 = Kbytes

7 ประเภทของ Harddisk Fixed Removable Portable

8 ตัวอย่างการคำนวณ Harddisk Capacity
1.) Harddisk ขนาด 1632 Cylinders , 12 sides , 1 sector = 512 bytes, 54 sectors / Track 1632 Cylinders = 1632 Track Capacity = x 54 x 512 x 12 = 541,458,432 Bytes ,768 KBytes

9

10 CDROM Compact Disk Read Only Memory
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.75 นิ้ว (12 cm.) , อายุการใช้งาน > 15ปี Drive Single Speed(1X) = 150 Kilobyte/S , upto 32X Interface : SCSI (สะกัสซี) VS. EIDE(Enhance IDE) Typical Capacity = 650 Mbytes Seektime = ms

11 ชนิดของแผ่น CD-ROM CD-ROM ----> แผ่น ปกติทั่วไป อ่านได้อย่างเดียว
CD-R (recordable) ---> แผ่นพิเศษ สามารถบันทึกได้ แต่ได้ครั้ง แรกครั้งเดียว CD-RW (rewritable) ---> สามารถบันทึกซ้ำได้หลายครั้ง

12 DVD Digital Video Disk DVD Drive สามารถอ่านได้ทั้งแผ่น CD และ แผ่น DVD
หน้าเดียวชั้นเดียว = 4.7 GB หน้าเดียวสองชั้น = 8.5 GB บันทึกสองหน้าชั้นเดียว = GB ต้องมีการกลับแผ่นหรือกลับหน้าเพราะข้อมูลอยู่คนละหน้า บันทึกสองหน้าสองชั้น = 17 GB

13 Storage อื่น ๆ รอฟังได้จากการรายงานของเพื่อนทั้ง 2 กลุ่ม

14 Data Compression การบีบอัดข้อมูล เพื่อให้ใช้เนื้อที่ในการเก็บข้อมูลน้อยลง เช่น การใช้สัญลักษณ์พิเศษบางอย่างแทนการเก็บข้อมูล Early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy and # # r$, %kes a %n h&, w& and w$ @ = early , # = to , $ = ise , %= ma , & ealthy Compression ratio; 56/30 = 1.9: 1 (46%) แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ Lossless : ไม่มีข้อมูลใด ๆ หายไปในการ compress เหมาะกับข้อมูลที่เป็น Text , Numeric Lossy : มีข้อมูลบางอย่างที่ละเลยไป ซึ่งจะมีผลให้ Compression ratio เพิ่มขึ้น แต่ความถูกต้องน้อยลง เหมาะกับข้อมูลที่เป็น Video , Sound , Image


ดาวน์โหลด ppt Secondary Storage ใช้เก็บโปรแกรม และ ข้อมูลที่ยังไม่ได้ใช้ในการประมวลผล หรือ ใช้เก็บสารสนเทศซึ่งเป็นผลลัพท์จากการประมวลผล มีทั้งพฤติกรรม Input และ Output.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google