งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Software คือ ชุดคำสั่งหรือ ขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Software คือ ชุดคำสั่งหรือ ขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Software คือ ชุดคำสั่งหรือ ขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์
สามารถแบ่งได้เป็น System software Application software Customize Software Package Software

2 System Software ประกอบด้วย
Operating System Language Translator Utilities เป็นตัวกลางระหว่าง Application Software กับ Hardware

3 Operating Systems หน้าที่หลัก จัดสรร/จัดการ อุปกรณ์ต่าง ๆ
จัดการ CPU จัดการ หน่วยความจำ จัดการอุปกรณ์ Input / Output ดูแล/ตรวจสอบการทำงานของระบบ ดูแลประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ ดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบ การจัดการระบบแฟ้มข้อมูล

4 ประเภทของ Operating Systems
Single program : OS ที่ยอมให้ Run Application ได้ครั้งละ 1 โปรแกรมเท่านั้น Multitasking : OS ที่ยอมให้ Run Application ได้ครั้งละหลาย โปรแกรม โดย CPU จะใช้หลักการแบ่งเวลา (time sharing) ทำงานให้กับโปรแกรมต่างๆ Multiprocessing Operating Systems ; ใช้ CPU มากกว่า 1 ตัวในการทำงานร่วมกัน โดย OS จะเป็นตัวประสานการทำงาน แบ่งได้เป็น Asymmetric Multiprocessing ; Specific task สำหรับแต่ละ CPU และ specific amount of memory Symmetric Multiprocessing ; Share Task, Share memory Virtual Machine : OS ที่ยอมให้มีการ Run OS ได้มากกว่า 1ประเภทในเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวเดียวกัน

5 การจัดแบ่งหน่วยความจำ
Fixed Partition การแบ่งเนื้อที่แบบตายตัว Variable Partition การ แบ่งเนื้อที่แบบแปรเปลี่ยน Virtual Memory หน่วยความจำเสมือน ใช้เนื้อที่ของหน่วยความจำสำรองเสมือนเป็นเนื้อที่ส่วนหนึ่งของ Main memory และ Swap ข้อมูลกลับไปกลับมาระหว่าง Memory จริงกับหน่วยความจำสำรอง วิธีแบ่งส่วนงานที่จะ Swap แบบ PAGE แบบ SEGMENT

6 การจัดการ Input/Output
Buffer - ส่วนของหน่วยความจำที่ถูกแบ่งไว้เก็บข้อมูลที่เพิ่งอ่านมาจาก Input device หรือข้อมูลที่จะส่งไปให้ Output Device Spooling - การส่งผลลัพท์ที่ต้องการพิมพ์ไปเขียนไว้ที่ disk ก่อน เนื่องจากจะทำได้เร็วกว่าการเขียนไปยัง printer โดยตรง Device Driver - ในบางครั้ง OS ต้องอาศัยโปรแกรมเพิ่มเติม เพื่อช่วยในการติดต่อสื่อสาร หรือสั่งงานอุปกรณ์หลากหลายรูปแบบที่ต่อพ่วงอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์

7 User Interface คือ วิธีการติดต่อกับผู้ใช้งาน สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก Command Line Interface : ผู้ใช้ต้องพิมพ์คำสั่งงานต่างๆ ลงไปเอง โดยลักษณะหรือไวยากรณ์ของ คำสั่งงานจะแตกต่างกันไปในแต่ละ โปรแกรม Kernell - ส่วน Memory Resident ประกอบด้วยฟังก์ชั่นหลักต่าง ๆ Shell - ส่วนที่จัดการกับ User Interface Graphical User Interface : เป็นภาพ Graphic ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน แต่คำสั่งที่ผู้ใช้จะใช้ได้ จะถูกจำกัดอยู่เฉพาะคำสั่งที่ถูกบรรจุอยู่บนหน้าจอเท่านั้น User Friendly เป็นคำที่ใช้กล่าวถึง โปรแกรมที่ง่ายต่อการใช้งาน หรือ เป็นโปรแกรมที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้มือใหม่

8 Utilities Program เป็นโปรแกรมที่อำนวยความสะดวกให้กับงานที่ทำบ่อย ๆ
บางครั้ง Utilities Program ก็พ่วงมากับ OS อยู่แล้ว ไม่ต้องซื้อหามาเพิ่มเติม ตัวอย่าง Function ต่างๆ ใน Utilities Program : File Management Disk Management : Format, Defragment Memory management Data Recovery Data Compression Virus Protection

9 File Management การจัดการกับแฟ้มข้อมูล Basic File Operation Create Add
Delete Copy Rename Update

10 Virus โปรแกรมที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยแทรกอยู่ในโปรแกรมใช้งานทั่ว ๆไป
มีความสามารถในการลอกเลียนแบบตัวเองเพื่อสร้างตัวใหม่ที่เหมือนกันขึ้นมาได้ เป็นตัวอันตรายสำหรับคอมพิวเตอร์เพราะจะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานติดขัดน่ารำคาญ หรืออาจรุนแรงถึงขั้นหยุดทำงาน และข้อมูลทั้งหมดเสียหาย ปัจจุบันนี้มีไวรัสเกิดขึ้นหลายประเภท ซึ่งอาจแบ่งได้ตามการทำงาน(วิธีการบ่อนทำลาย) ของไวรัส ผู้ใช้สามารถป้องกันเบื้องต้นได้โดยใช้โปรแกรม ตรวจจับ หรือ กำจัดไวรัส เช่น โปรแกรม Norton AntiVirus , McAfee

11 Hierarchical file system
Directories Subdirectories Files

12 Popular OS DOS (Disk Operating Systems) Window95 , Window98 Window NT
ใช้กับระบบ Client - Server เหมาะกับการทำงานแบบเครือข่าย และ สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบเครือข่าย มีส่วนจะจัดการบัญชีผู้ใช้งาน และจัดการด้านความปลอดภัย Unix มีคลังข้อมูล(library) ที่ครอบคลุมคำสั่ง > 400 คำสั่ง ทุกคำสั่งสามารถเชื่อมโยงกันได้ OS/2 ผลิตภัณฑ์ของ IBM เป็น Single User Multitasking OS สำหรับ PC ขนาด 32 bit


ดาวน์โหลด ppt Software คือ ชุดคำสั่งหรือ ขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google