งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำงานขั้นพื้นฐานของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำงานขั้นพื้นฐานของคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำงานขั้นพื้นฐานของคอมพิวเตอร์
หลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์ การทำงานขั้นพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ 1 รับข้อมูล (Input) 2 ประมวลผลข้อมูล (process) 3 จัดเก็บข้อมูล (storage) 4 แสดงผลข้อมูล (output) 1

2 แผนผังแสดงวงจรการทำงานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์
หลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์ แผนผังแสดงวงจรการทำงานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ ประมวลผลกลาง รับข้อมูล แสดงผลข้อมูล ข้อมูล สารสนเทศ ข้อมูล สารสนเทศ สารสนเทศ ข้อมูล จัดเก็บข้อมูล 2

3 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
หลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยความจำหลัก หน่วยส่งออก หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยรับข้อมูล หน่วยความจำรอง 3

4 หลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์
หน่วยรับเข้า (Input Unit) 1.อุปกรณ์แบบกด (keyed device) ) แป้นพิมพ์ไร้สาย (cordless keyboard) )แป้นพิมพ์ที่ออกแบบตามหลักยศาสตร์ (ergonomics keyboard) )แป้นพิมพ์แบบพกพา (portable keyboard) )แป้นพิมพ์เสมือน (virtual keyboard) 1

5 หลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์
2.อุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง (pointing device ) หรือ เมาส์ (mouse) 2.1 ) เมาส์แบบทั่วไป (mechanical) 2.2) เมาส์แบบแสง (optical mouse) 2.3) เมาส์แบบไร้สาย(wireless mouse) ลูกกลมควบคุม (track ball) แท่งชี้ควบคุม (track point) แผ่นรองสัมผัส (touch pad) จอยสติ๊ก (joystick) 1

6 หลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์
3.จอภาพระบบไวต่อการสัมผัส (touch sensitive screen) 4.ระบบปากกา (pen-based system) ) สไตลัส (stylus) ) ปากกาแสง (light pen) 5.อุปกรณ์กราดข้อมูล (data scanning devices) 6.อุปกรณ์รับข้อมูลเสียง (audio input) 7.อุปกรณ์รับข้อมูลผ่านร่างกายมนุษย์ (haptic device) 1

7 หน่วยประมวลผลกลาง หลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์
1.หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit –CPU) -หน่วยควบคุม (Control Unit) -หน่วยคำนวณและตรรกะ (ALU – Arithmetic And Logical Unit) 1

8 2.หน่วยความจำหลัก (Main Memory Unit)
หลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์ 2.หน่วยความจำหลัก (Main Memory Unit) หน่วยความจำหลักแบบแก้ไขได้ (Random Access Memory) แรมหลัก ( main RAM ) แรมวีดีทัศน์ ( video RAM ) 3

9 2.หน่วยความจำหลัก (Main Memory Unit)
หลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์ 2.หน่วยความจำหลัก (Main Memory Unit) หน่วยความจำหลักแบบอ่านได้อย่างเดียว (Read Only Memory) PROM (Programmable Read Only Memory) - EPROM (Erasable ROM) - EEPROM (Electrically Erasable PROM) 2

10 หน่วยความจำรอง (secondary storage)
หลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์ หน่วยความจำรอง (secondary storage) ฮาร์ดดิสก์ (hard disk) 6

11 เทปแม่เหล็ก (Magnetic Tape)
หลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์ เทปแม่เหล็ก (Magnetic Tape) 8

12 ออปติคัลดิสก์ (Optical Disk)
หลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์ ออปติคัลดิสก์ (Optical Disk) ซีดีรอม (Compact Disk Read Only Memory – CD-ROM) WORM (Write once read many) CD-RW (Compact Disk - Rewritable) ดีวีดี (Digital Versatile Disk - DVD) 7

13 หลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์
4. อุปกรณ์แสดงข้อมูล (Output Devices) หน่วยส่งออกชั่วคราว (soft copy) จอภาพ (Monitor) จอซีอาร์ที (Cathode Ray Tube) จอแอลซีดี (Liquid Crystal Display) 16

14 หลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์
จอพลาสมา (Plasma) โปรเจดเตอร์ (Projector) 16

15 หลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์
หน่วยส่งออกแบบถาวร (hard copy) 4.1.3 เครื่องพิมพ์ (Printer) 1.เครื่องพิมพ์ชนิดกระทบ (Impact printer) 2. เครื่องพิมพ์ชนิดไม่กระทบ (Nonimpact printer) เครื่องพิมพ์แบบจุด (Dot-Matrix Printer) 18

16 หลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (Laser Printer) เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก (Ink Jet Printer) เครื่องพล็อตเตอร์ (Plotter) เครื่องพิมพ์ความร้อน (Thermal printer) 18

17 หลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์
หลักการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ 1.สำรวจระดับการใช้งานคอมพิวเตอร์ 2.วิธีการกำหนดคุณลักษณะคอมพิวเตอร์ 3.สำรวจราคา 4.การสำรวจหลังการขาย 5.การตรวจสภาพอุปกรณ์ก่อนออกจากร้าน 2


ดาวน์โหลด ppt การทำงานขั้นพื้นฐานของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google