งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของซอฟท์แวร์ (Software, Program)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของซอฟท์แวร์ (Software, Program)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหมายของซอฟท์แวร์ (Software, Program)
ชุดคำสั่งที่สร้างให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

2 แบ่งตามประเภท System Software Application Software Language Program Utility Program

3 System Software หมายถึงโปรแกรมที่เขียนมาเพื่อให้ทำหน้าที่จัดการและสนับสนุนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ เรียกว่า Operating System

4 DOS -- Disk Operating System
Seattle Computer Products IBM, PC-DOS Microsoft, MS-DOS

5 หน้าที่หลัก ควบคุมการติดต่อกับอุปกรณ์รับส่งข้อมูล ควบคุมการจัดการไฟล์

6 ควบคุมการติดต่อกับอุปกรณ์รับส่งข้อมูล
โปรแกรม ไบออส (ROM-BIOS--Read Only Memory - Basic Input Output System) ควบคุมอุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์ IO.SYS (IBM-BIO.SYS) -- RAM

7 ควบคุมการจัดการไฟล์ COMMAND.COM เป็นที่เก็บคำสั่งภายใน ของระบบดอส ทำหน้าที่วิเคราะห์คำสั่งที่ส่งเข้ามาทางแป้นพิมพ์ แล้วทำการแปลความหมายเพื่อทำการเรียกใช้คำสั่งนั้นๆ อีกที

8 ควบคุมการจัดการไฟล์ คำสั่งที่พิมพ์ลงที่ เครื่องหมาย prompt sign C:\ จะเรียก functions ต่างๆ จาก file ชื่อ MS-DOS.SYS (IBM-DOS.COM) ให้ทำงาน

9 ควบคุมการจัดการไฟล์ ตัวอย่างคำสั่งเช่น edit, copy, dir c:\dir example.doc 10, :20

10 ควบคุมการจัดไฟล์ CD MD RD
Directory คือการจัด file ที่มีอยู่ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อง่ายแก่ค้นหา

11 Directory A DOS RED WHITE GREEN 1 2 3 C:\A\RED\1 C:\A\DOS

12 Batch file (autoexec.bat)
rem - By Windows 95 Network - C:\WINDOWS\net start C:\PROGRA~1\MCAFEE\VIRUSS~1\SCANPM.EXE C:\WINDOWS\MOUSE.COM PATH C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\COMMAND;C:\BITWARE

13 Operating Software (ซอฟท์แวร์ระบบ)
Windows ระบบปฏิบัติการชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คำสั่งต่างๆจะถูกซ่อนไว้ภายใต้ภาพเล็กๆ ที่เรียกว่า ไอคอน (ICON)

14 ลักษณะการทำงานของ Windows
GUI, WUI point& click, drag and drop, dialog box, scrolling Multitasking

15 ลักษณะการทำงานของ Windows
สนับสนุนการทำงานของ MS-DOS Plug and Play (Multimedia) Communication Utility Programs Accessibility

16 ลักษณะของหน้าจอ Windows กรอบสี่เหลี่ยมบรรจุโปรแกรมหรือ icon
Desktop พื้นที่ว่างบนจอ Icon สัญลักษณ์ภาพซ่อนคำสั่ง

17 ลักษณะของหน้าจอ Task Bar แสดงสถานะของจอภาพ
Start menu แสดงเมนูโปรแกรมที่มีอยู่ Shortcut แสดง icon ที่ผู้ใช้สามารถ เลือกเข้าสู่โปรแกรมได้ทันที

18 ลักษณะของหน้าจอ

19 การจัดการไฟล์ Windows Explorer เนื้อหา รายละเอียด

20 การจัดการอุปกรณ์ Control Panel

21 การจัดการอุปกรณ์-Control Panel


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของซอฟท์แวร์ (Software, Program)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google