งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Library/API.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Library/API."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Library/API

2 Overview Library/API คืออะไร ตัวอย่าง Library/API ที่น่าสนใจ
Google Maps API COM Component (video flash shockwave) Windows API Adobe PDF Reader API website ที่น่าสนใจในการหา Library/API

3 Library/API คืออะไร คือชุดของคำสั่งที่มีผู้เขียนไว้ เพื่อให้ผู้อื่นสามารถนำไปใช้ในการเขียนโปรแกรมได้ง่าย และสะดวกขึ้น Library ชุดของคำสั่งที่รวบรวมเพื่อเขียนโปรแกรมเฉพาะเจาะจง Image Library สามารถจัดการกับรูปภาพ เช่น การปรับสี ย่อขยายรูป รูปแบบของ Library เช่น ไฟล์ .cs .dll API (Application Program Interface) ติดต่อผ่าน Interface ที่ผู้เขียนเปิดให้บริการไว้ รูปแบบของ API เช่น ติดต่อผ่านเวบ ติดต่อผ่าน dll

4 ตัวอย่าง Library/API ที่น่าสนใจ
Google Maps API Adobe PDF Reader API COM Component Aforce Image Filter API

5 ตัวอย่าง Library/API ที่น่าสนใจ Google Maps API
static map เรียกใช้ API ผ่านเวบ โดยใช้ url ที่มีการกำหนดตัวแปรเพื่อได้ภาพที่ต้องการ ผลลัพธ์ที่ได้

6 ตัวอย่าง Library/API ที่น่าสนใจ Google Maps API
Parameter center ตำแหน่งพิกัดละติจูด ลองติจูด x,y ที่ตรงกลางของรูป size ขนาดของรูปเป็น pixel widthxheight zoom อัตราการขยาย 0 ถึง 19 markers ทำเครื่องหมายบนแผนที่ที่ละติจูด ลองติจูด x,y maptype รูปแบบของแผนที่ roadmap mobile satellite hybrid

7 ตัวอย่าง Library/API ที่น่าสนใจ Google Maps API
roadmap mobile satellite hybrid

8 ตัวอย่าง Library/API ที่น่าสนใจ COM Component
Windows Component Windows media player Shockwave flash object

9 ตัวอย่าง Library/API ที่น่าสนใจ COM Component
2 3 1 5 4

10 ตัวอย่าง Library/API ที่น่าสนใจ COM Component
// Windows media player axWindowsMediaPlayer1.URL = " axWindowsMediaPlayer1.URL // play axWindowsMediaPlayer1.Ctlcontrols.play(); // stop axWindowsMediaPlayer1.Ctlcontrols.stop(); // repeat when end axWindowsMediaPlayer1.settings.setMode("loop", true); // volume axWindowsMediaPlayer1.settings.volume = 100 // Shockwave Flash Object axShockwaveFlash1.Movie = "

11 ตัวอย่าง Library/API ที่น่าสนใจ Windows API
Clipboard คือที่เก็บข้อมูลชั่วคราว เมื่อมีการ cut หรือ copy และจะเก็บจนกว่าจะมีการเก็บทับ ซึ่งผู้ใช้สามารถ paste เพื่อนำข้อมูลนั้นกลับมาใช้ ชนิดของ Clipboard ได้แก่ audio image file text data(กำหนดเอง) ตัวอย่างการเรียกใช้งาน // ตรวจสอบว่า clipboard เป็นชนิด text หรือไม่ if (Clipboard.ContainsText()) // กำหนดให้ข้อความใน textBox1 เป็นข้อความใน clipboard textBox1.Text = Clipboard.GetText(); // ตั้ง clipboard ให้เป็น Hello World Clipboard.SetText(“Hello World"); // clear ค่าที่เก็บใน clipboard Clipboard.Clear();

12 ตัวอย่าง Library/API ที่น่าสนใจ Windows API
Mouse // get ขนาดของหน้า desktop int X = Screen.PrimaryScreen.Bounds.Width; int Y = Screen.PrimaryScreen.Bounds.Height; // set ตำแหน่งของ cursor บนหน้าจอ Cursor.Position = new Point(X/2,Y/2); // สั่งให้เมาส์ click -- ใน wiki // สั่งให้เมาส์ double click

13 ตัวอย่าง Library/API ที่น่าสนใจ Windows API
Keyboard 1 2 3 using Microsoft.VisualBasic.Devices; // สั่งให้ keyboard พิมพ์ Keyboard kb = new Keyboard(); kb.SendKeys(“Easy Easy :P") ;

14 ตัวอย่าง Library/API ที่น่าสนใจ Windows API
Keyboard // ให้โปรแกรมทำอะไรบางอย่างเมื่อกดปุ่ม -- ใน wiki

15 ตัวอย่าง Library/API ที่น่าสนใจ Adobe PDF Reader API
สามารถใช้ API ได้จากการติดตั้ง Adobe Acrobat Reader จะต้องมีไฟล์ AcroPDF.dll ใน C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\ (ค่ามาตรฐาน) ความสามารถ แสดงหน้า PDF จัดการรูปแบบ หน้าแสดงผลของ PDF

16 ตัวอย่าง Library/API ที่น่าสนใจ Adobe PDF Reader API
วิธีเรียกใช้ 2 3 1 5 4

17 ตัวอย่าง Library/API ที่น่าสนใจ Adobe PDF Reader API
// เปิด PDF axAcroPDF1.setShowToolbar(false); // ซ่อน toolbar ข้างบน axAcroPDF1.setCurrentPage(10); // เปิดหน้าที่ต้องการ axAcroPDF1.setZoom(200.0); // อัตราขยายมุมมอง

18 website ที่น่าสนใจในการหา Library/API
ข้อแนะนำ: ใช้คำว่า .net หรือ C# ประกอบกับการค้นหา

19 ?title=Library/API_Example
?title=Library/API_Example

20 ขอบคุณครับ : )


ดาวน์โหลด ppt Library/API.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google