งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น ยินดีต้อนรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น ยินดีต้อนรับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น ยินดีต้อนรับ

2 วิชา JP 171

3 แนะนำผู้สอน 1. ผศ. สุเทพ น้อมสวัสดิ์ (ผู้ประสานงาน) 2. รศ. อาทร ฟุ้งธรรมสาร 3. อาจารย์ Yahagi Chieru (อ.ประจำ) 4. อาจารย์ Kazumi ศรีจักรวาล (อ.ประจำ)

4 จำนวนรับเข้าวิชาเอก 1.มีพื้น(ใช้ภาษาญี่ปุ่นสอบเข้ามา) 25 คน โดยการสอบ วันเสาร์ ที่ 7 สิงหาคม 47 ให้มาลงชื่อที่ที่ทำการคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 5 คณะนิติศาสตร์ ภายในวันที่ 30 มิ.ย.47

5 มีเกณฑ์ดังนี้ 2.ไม่มีพื้น 25 คน 1.คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย 2.คะแนนวิชา JP171 3.คะแนน GPA รวมวิชาปี 1 ภาค ที่ 1 4. สัมภาษณ์ อาจใช้ทั้ง 4 ข้อ หรือมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6 วันสอบ 1. เสาร์ที่ 24 ก.ค. 47 2. เสาร์ที่ 28 ส.ค. 47
1. เสาร์ที่ 24 ก.ค. 47 2. เสาร์ที่ 28 ส.ค. 47 3. เสาร์ที่ 25 ก.ย. 47

7 5.ตำรา 1. ตำรา JP171 ราคา บาท 2. อธิยายไวยากรณ์ ราคา บาท 3. แบบฝึกหัดคันจิ ราคา บาท 4. แบบฝึกหัดไวยากรณ์ ราคา บาท รวม บาท *อุปกรณ์ที่แจกฟรี 1. CD คำศัพท์ รูปประโยค และบทสนทนา บทที่ แผ่น 2. ชีทการบ้านคัดอักษร 9 แผ่น

8 ตำราที่ต้องใช้วันนี้
แบบฝึกหัดคัดอักษร ราคา 30 บาท แถมชีท 9 แผ่น

9 ก่อนอื่นให้นักศึกษา เขียนเลขทะเบียนตาม
SECที่ลงเรียน ซึ่งมี 2 SEC คือ 1.81/02 2.81/03 แล้วดูการแบ่งห้องพรุ่งนี้(วันอังคาร)


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น ยินดีต้อนรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google