งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประจำเดือน สิงหาคม 2554 กลุ่มอาคาร BU LANDMARK ตั้งแต่เวลา 19.00 น. – 08.00 น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประจำเดือน สิงหาคม 2554 กลุ่มอาคาร BU LANDMARK ตั้งแต่เวลา 19.00 น. – 08.00 น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประจำเดือน สิงหาคม 2554 กลุ่มอาคาร BU LANDMARK ตั้งแต่เวลา 19.00 น. – 08.00 น

2 พื้นที่การอบ โอโซน วันจันทร์ที่ 1,8,15,22 และ 29 สิงหาคม 2554 อาคาร 14 ชั้น B 1. สำนักงานทะเบียน 2. สำนักงานแผนกบริการอาคาร สถานที่ 3. ห้องควบคุมระบบอาคาร

3 วันอังคารที่ 2,9,16,23 และ 30 สิงหาคม 2554 อาคาร 14 ชั้น 1 และ 2 1. สำนักงานทะเบียนและการเงิน 2. ห้องรับสัมมนา ( ห้องเล็ก ) 14-203 3. ห้องรับสัมนา ( ห้องใหญ่ ) 14-204 พื้นที่การอบโอโซน

4 วันพุธที่ 3,10,17,24 และ 31 สิงหาคม 2554 อาคาร 14 ชั้น 3 และ ชั้น 5 1. ห้องสัมมนา 338 ที่นั่ง 14-306 2. ห้องประชุมใหญ่ 14-501 3. ห้องรับรอง

5 วันพฤหัสบดี 4,11,18 และ 25 สิงหาคม 2554 อาคาร 15 ชั้น 3 1. ห้องสำนักวิชาการ 2. ห้อง อ. มณฑา และห้อง อ. อุทัยวรรณ 3. ห้องรองวิชาการ พื้นที่การอบโอโซน

6 วันศุกร์ที่ 5,19 และ 26 สิงหาคม 2554 อาคาร 15 ชั้น 3 1. ห้องศูนย์สหกิจ 2. ห้องสำนักประกันคุณภาพ 3. ห้องประชุมวิชาการ 15- 304 พื้นที่การอบโอโซน

7 วันเสาร์ที่ 6,13,20 และ 27 สิงหาคม 2554 อาคาร 15 ชั้น 3 และ อาคาร 16 ชั้น 1 1. พื้นที่รับสมัครนักศึกษา 2. ห้อง BUCC 3. ห้องตารางสอน พื้นที่การอบโอโซน

8 แผนกบริการอาคาร สถานที่รังสิต โทร. 2960,2970


ดาวน์โหลด ppt ประจำเดือน สิงหาคม 2554 กลุ่มอาคาร BU LANDMARK ตั้งแต่เวลา 19.00 น. – 08.00 น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google