งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประจำเดือน พฤษภาคม 2555 กลุ่มอาคาร BU LANDMARK ตั้งแต่เวลา 19.00 น. – 08.00 น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประจำเดือน พฤษภาคม 2555 กลุ่มอาคาร BU LANDMARK ตั้งแต่เวลา 19.00 น. – 08.00 น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2555 กลุ่มอาคาร BU LANDMARK ตั้งแต่เวลา 19.00 น. – 08.00 น

2 พื้นที่การอบ โอโซน วันจันทร์ที่ 11,18 และ 25 มิ. ย. 2555 อาคาร 14 ชั้น B 1. สำนักงานทะเบียน 2. สำนักงานแผนกบริการอาคาร สถานที่ 3. ห้องควบคุมระบบอาคาร

3 พื้นที่การอบ โอโซน วันอังคารที่ 5,12,19 และ 26 มิ. ย. 2555 อาคาร 14 ชั้น 1 และ 2 1. สำนักงานทะเบียนและการเงิน 2. ห้องสัมนา ( ห้องเล็ก ) 14- 203 3. ห้องสัมนา ( ห้องใหญ่ ) 14- 204

4 พื้นที่การอบ โอโซน วันพุธที่ 6,13,20 และ 27 มิ. ย. 2555 อาคาร 14 ชั้น 3 1. ห้องประชุม 338 ที่นั่ง 14-306 2. ห้องประกันคุณภาพการศึกษา 3. ห้องประชุมใหญ่ 15-304

5 วันพฤหัสบดี 7,14,21 และ 28 มิ. ย.2555 อาคาร 15 ชั้น 3 1. ห้องสำนักวิชาการ 1. ห้อง อ. มณฑา และห้อง อ. อุทัยวรรณ 2. ห้องรองวิชาการ พื้นที่การอบ โอโซน

6 วันศุกร์ที่ 1,8,15,22 และ 29 มิ. ย. 2555 อาคาร 15 ชั้น 3 1. ห้องศูนย์สหกิจ 2. ห้องอาจารย์พิเศษ 15- 306 3. ห้องตารางสอน 15-307

7 พื้นที่การอบ โอโซน วันเสาร์ที่ 2,9,16,23 และ 30 มิ. ย.2555 อาคาร 16 ชั้น 1,2 และ 3,4 1. พื้นที่โถงรับสมัคนักศึกษา 2. ห้องสีน้ำเงิน 3. ห้องพักอาจารย์คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์

8 แผนกบริการอาคาร สถานที่รังสิต โทร. 2960,2970


ดาวน์โหลด ppt ประจำเดือน พฤษภาคม 2555 กลุ่มอาคาร BU LANDMARK ตั้งแต่เวลา 19.00 น. – 08.00 น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google