งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานฐานข้อมูล Springer Link

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานฐานข้อมูล Springer Link"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานฐานข้อมูล Springer Link

2 รายละเอียด ฐานข้อมูล เป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำที่ให้บริการเนื้อหาในสาขาวิชาหลักๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทางการแพทย์ รวมถึงสาขาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น Science, Computer, Business and Economics, Mathematics, Chemistry Astronomy, Engineering โดยมีเนื้อหาครอบคลุมสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ และวารสาร เป็นต้น

3 วิธีการสืบค้น Browse by discipline Quick Search Advanced Search

4 1. เลือกไล่เรียงตามหัวเรื่องที่สนใจ
Browse by discipline 1 1. เลือกไล่เรียงตามหัวเรื่องที่สนใจ

5 2. เลือกประเภทสิ่งพิมพ์ เช่น Journal
Browse by discipline 2 2. เลือกประเภทสิ่งพิมพ์ เช่น Journal

6 3. เลือกชื่อสิ่งพิมพ์ที่ต้องการ
Browse Journal 3 3. เลือกชื่อสิ่งพิมพ์ที่ต้องการ

7 Browse Journal 4. เลือกแสดงฉบับที่มีให้บริการทั้งหมด
5 4 4. เลือกแสดงฉบับที่มีให้บริการทั้งหมด 5. หรือ เลือกสืบค้นภายในวารสารนี้

8 Browse All Volumes & Issues 6. คลิกเลือกฉบับที่ต้องการ

9 Browse All Volumes & Issues 7. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ

10 Quick Search 1. พิมพ์คำหรือวลีที่ต้องการ แล้วคลิก Search
2 1. พิมพ์คำหรือวลีที่ต้องการ แล้วคลิก Search 2. คลิกที่รูป เพื่อเลือกการสืบค้นขั้นสูง Advanced Search

11 Advanced Search 1. พิมพ์คำหรือวลีตามเงื่อนไขที่ต้องการ
2. เลือกค้นในส่วนชื่อเรื่องหรือชื่อผู้แต่ง 3. ระบุช่วงระยะเวลาตีพิมพ์ 4. คลิก Search 2 3 4

12 Search Results 1. จำนวนรายการผลลัพธ์ที่พบทั้งหมด
3 2 1. จำนวนรายการผลลัพธ์ที่พบทั้งหมด 2. คลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อเข้าดูเอกสาร 3. เลือกจำกัดผลลัพธ์ให้แคบลง

13 Journal Article 1. เรียกดูบทความฉบับเต็มในรูปแบบ PDF หรือ HTML
2 1. เรียกดูบทความฉบับเต็มในรูปแบบ PDF หรือ HTML 2. คลิกที่ Export citations เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม

14 คลิกที่ Select Download เพื่อเลือกรูปแบบที่ต้องการดาวน์โหลดข้อมูล
Export citation 3 คลิกที่ Select Download เพื่อเลือกรูปแบบที่ต้องการดาวน์โหลดข้อมูล

15 เลือกบันทึก (Save) หรือสั่งพิมพ์ (Print) เอกสาร
Full Text PDF เลือกบันทึก (Save) หรือสั่งพิมพ์ (Print) เอกสาร

16


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานฐานข้อมูล Springer Link

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google