งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ประภาศรี ฟุ้ง ศรีวิโรจน์ บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แผนกฝึกอบรม ฐานข้อมูล ปรับปรุงครั้งล่าสุด 05/05/51.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ประภาศรี ฟุ้ง ศรีวิโรจน์ บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แผนกฝึกอบรม ฐานข้อมูล ปรับปรุงครั้งล่าสุด 05/05/51."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ประภาศรี ฟุ้ง ศรีวิโรจน์ prapasri@book.co.th บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แผนกฝึกอบรม ฐานข้อมูล ปรับปรุงครั้งล่าสุด 05/05/51

2 Project Euclid เป็นโครงการความร่วมมือกับ Cornell University Library โดยรวบรวมสิ่งพิมพ์ทางด้าน คณิตศาสตร์และสถิติ จากสำนักพิมพ์ สมาคมวิชาชีพและ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีชื่อเสียง มากกว่า 40 รายชื่อ ให้ ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1965 – ปัจจุบัน ประกอบด้วยข้อมูล รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และ เอกสารฉบับเต็มใน รูปแบบ PDF IntroductionIntroduction

3  Browse Publication  Quick Search  Advanced Search Search Methods

4 HomeHome

5 2. คลิกเลือกรายชื่อวารสารที่ต้องการ หรือ 1. เลือกที่ Browse 3. เลือกไล่เรียงตามรายชื่อวารสาร, สำนักพิมพ์, สาขาวิชา หรือ 4. เลือกไล่เรียงตามประเภทของสิ่งพิมพ์ เช่น Conference Proceedings Browse : Journal by Name 1 2 3 4

6 1. เลือก Browse Journal by Publisher 2. เลือกชื่อวารสารตามสำนักพิมพ์ที่ต้องการ Browse : Journal by Publisher 1 2

7 1. เลือก Browse Journal by Discipline 2. เลือกชื่อวารสารตามสาขาวิชาที่ต้องการ Browse : Journal by Discipline 1 2

8 1. คลิกเพื่อดูสาระสังเขป2. คลิกเพื่อดูเอกสารฉบับเต็มแบบ PDF 12 Browse Journal

9 1. เลือกที่ All Issues เพื่อดูฉบับย้อนหลัง2.เลือกฉบับที่ต้องการ 2 1 Browse Journal

10 1. เลือก Browse Conference Proceedings by Name 2. เลือกชื่อการประชุมที่ต้องการ Browse Conference Proceedings 1 2

11 1. เลือกที่ Proceedings Contents เพื่อดูหน้าสารบัญของการประชุม 2. หรือเลือกสืบค้นภายในเล่ม 1 2

12 Browse Conference Proceedings

13 1. ระบุเขตข้อมูลที่ต้องการ2. ใส่คำค้นหรือวลี3. คลิก Search 2 3 4. คลิกเลือก more options เพื่อเพิ่มทางเลือกในการสืบค้นขั้นสูง 4 1 Quick Search

14 1. ระบุเขตข้อมูล2. ใส่คำค้นหรือวลี 3. ระบุคำเชื่อม 4. เลือกรูปแบบการแสดงผล5. เลือกวารสารเล่มที่ต้องการ6. คลิก Submit 1 2 3 5 6 4 More Options

15 Search Results 1. คำค้นที่ใช้ในการสืบค้นและจำนวนผลลัพธ์ที่ได้ 2. คลิกชื่อเรื่องเพื่อดูเนื้อหาบทความ 1 2

16 คลิกเพื่อแสดงเอกสาร ฉบับเต็มแบบ PDF AbstractAbstract

17 Full Text PDF Save, Print

18


ดาวน์โหลด ppt โดย ประภาศรี ฟุ้ง ศรีวิโรจน์ บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แผนกฝึกอบรม ฐานข้อมูล ปรับปรุงครั้งล่าสุด 05/05/51.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google