งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Annual Reviews เป็น ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้บทความประเภทปริทัศน์ (Review) ครอบคลุมเนื้อหาใน 40 สาขาวิชาหลักทางด้าน Biomedical, Life, Physical.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Annual Reviews เป็น ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้บทความประเภทปริทัศน์ (Review) ครอบคลุมเนื้อหาใน 40 สาขาวิชาหลักทางด้าน Biomedical, Life, Physical."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Annual Reviews เป็น ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้บทความประเภทปริทัศน์ (Review) ครอบคลุมเนื้อหาใน 40 สาขาวิชาหลักทางด้าน Biomedical, Life, Physical และ Social Sciences รวมถึง Economics ด้วย

3 1. Browse Journals 2. Search Basic Search Advanced Search 1. Browse Journals 2. Search Basic Search Advanced Search ช่องทางการ สืบค้น

4 Homepa ge

5 Browse Journals เลือกไล่เรียงวารสารตามสาขาวิชา ที่สนใจ

6 Browse Journals 2 1 1. Forthcoming เพื่อดูวารสารฉบับ ล่วงหน้า Latest Volume เพื่อดูวารสารฉบับ ปัจจุบัน Volume Selector เพื่อดูวารสารฉบับ ย้อนหลัง Most Cited Reviews เพื่อดูบทความที่ ได้รับอ้างอิงสูงสุด Most Downloaded Review ความนิยม ในการดาวน์โหลดเอกสาร 2. คลิกเลือกแสดงรูปแบบเนื้อหาของ บทความที่ต้องการ

7 Basic Search 1. พิมพ์คำหรือวลีที่ต้องการ แล้วคลิก Search 2. หรือ คลิกที่ Advanced Search เพื่อสืบค้นขั้นสูง 1 2

8 Advanced Search 1. พิมพ์คำหรือวลี 2. ระบุเขตข้อมูล 3. ระบุคำเชื่อม 4. เลือกค้นเฉพาะวารสารชื่อใดชื่อ หนึ่งหรือวารสารทุกชื่อ 5. ระบุช่วงเวลาที่ต้องการ 6. คลิก Search เพื่อสืบค้น 1 2 3 4 5 6

9 Citation Search Citation เป็นการสืบค้นจากข้อมูลอ้างอิง ได้แก่ ชื่อวารสาร ปีที่ (Volume) และ เลขหน้า (Starting Page) เป็นต้น หรือ เลือก สืบค้นจากหมายเลข DOI

10 Search Results 1. คลิกเลือกบทความที่ต้องการ 2. เลือกกรองผลลัพธ์ให้แคบลงจากส่วน Refine Your Search 1 2

11 Abstrac t 1. คลิกเพื่อแสดงเอกสารฉบับเต็มรูปแบบ HTML หรือ PDF 2. เรียกดูบทความที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกับบทความ นี้ หรือ ข้อมูลการอ้างอิง อ้างถึง 3. หรือ ค้นหาเอกสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 4. คลิกที่ Download เพื่อถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรม 1 2 3 4

12 Full Text HTML

13 Full Text PDF Print, Save

14


ดาวน์โหลด ppt Annual Reviews เป็น ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้บทความประเภทปริทัศน์ (Review) ครอบคลุมเนื้อหาใน 40 สาขาวิชาหลักทางด้าน Biomedical, Life, Physical.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google