งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย จิรวัฒน์ พรหม พร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แผนกฝึกอบรม ฐานข้อมูล ปรับปรุงครั้งล่าสุด 22/05/51.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย จิรวัฒน์ พรหม พร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แผนกฝึกอบรม ฐานข้อมูล ปรับปรุงครั้งล่าสุด 22/05/51."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย จิรวัฒน์ พรหม พร jirawat@book.co.th บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แผนกฝึกอบรม ฐานข้อมูล ปรับปรุงครั้งล่าสุด 22/05/51

2 เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จาก สำนักพิมพ์ American Chemical Society ครอบคลุมสาขาวิชาเคมีและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย สามารถเข้าดูวารสารได้จำนวน 24 รายชื่อ ย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 1996 – ปัจจุบัน ประกอบด้วยรายการทาง บรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม รูปแบบ HTML และ PDF Introduction

3 24 Journals Online Accounts of Chemical Research Analytical Chemistry Biochemistry Bioconjugate Chemistry Biotechnology Progress Chemical Research in Toxicology Chemical Reviews Chemistry of Materials Energy and Fuels Environmental Science and Technology Industrial and Engineering Chemistry Research Inorganic Chemistry Journal Lists

4 24 Journals Online Journal of Agricultural and Food Chemistry Journal of Chemical and Engineering Data Journal of Chemical Information and Modeling Journal of Medicinal Chemistry Journal of Natural Products Journal Of Organic Chemistry Journal Of Physical Chemistry, The Journal Of The American Chemical Society Longmuir Macromolecules Organic Process Research and Development Organometallics Journal Lists

5 1.Browse Journal 2.Search Search Method Search Method

6 Homepage

7 ACS Journals A-Z : Alphabetically 1 2 1. เลือกไล่เรียงตามลำดับอักษร 2. เลือกชื่อวารสารที่ต้องการ

8 ACS Journals A-Z : Subject Areas 1 2 1. เลือกไล่เรียงตามกลุ่มหัวเรื่อง 2. เลือกชื่อวารสารที่ต้องการ

9 ACS Journals A-Z 1. คลิกเลือก All Articles ASAP เพื่อดูวารสารฉบับล่วงหน้า คลิกเลือก Current Issues เพื่อดูวารสารฉบับปัจจุบัน คลิกเลือก Supporting Information เพื่อดูข้อมูลส่วนเพิ่มเติมในแต่ละฉบับ เช่น ภาพ ตาราง คลิกเลือก Author Index เพื่อดูดรรชนีชื่อผู้แต่งในแต่ละฉบับ 2. Browse by Issue เพื่อค้นหาวารสารฉบับย้อนหลัง 3. เลือกอ่านเนื้อหาภายในรูปแบบสาระสังเขป(Abstract) หรือเอกสารฉบับเต็ม(Full: HTML/PDF) 1 2 3

10 Advanced Article Search

11 1. ระบุข้อมูลอ้างอิงที่ต้องการสืบค้น ได้แก่ เลือกชื่อวารสาร, ระบุปีที่ (Volume) และเลขหน้าเริ่มต้น (First Page) 2. หรือ เลือกสืบค้นจากหมายเลข DOI (Digital Object Identifier) เช่น 10.1021/jf062715c 2 Advanced Article Search : Citation Finder 3. คลิก Search 3 1

12 Advanced Article Search : Full-Text Search 1. ระบุเขตข้อมูลที่สืบค้น2. พิมพ์คำค้น3. ระบุคำเชื่อม 4. เลือกค้นเฉพาะชื่อวารสารที่ต้องการหรือค้นวารสารทั้งหมด 5. ระบุช่วงเวลาที่ต้องการ 6. เลือกรูปแบบการแสดงผลลัพธ์7. คลิก Search 123 4 5 6 7

13 Search Results 1. จำกัดผลลัพธ์ให้แคบลง 2. ปรับปรุงการสืบค้น หรือ เริ่มสืบค้นใหม่ 3. เลือกอ่านเนื้อหาภายในรูปแบบสาระสังเขป หรือ เอกสารฉบับเต็ม 12 3

14 Abstract เลือกแสดงเอกสารฉบับเต็ม

15 Full Text : HTML

16 Print, Save Full Text : PDF

17 1. เลือกรายการที่ต้องการ2. คลิกที่ Download Selected Citations 2 1 Download Citation

18 1. เลือกรูปแบบของข้อมูล 2. เลือกโปรแกรมที่จะถ่ายโอน เช่น EndNote แล้วคลิก Download 2 1

19 เป็นบริการแจ้งข่าวสารทันสมัยให้ผู้ใช้เกี่ยวกับการอัพเดตบทความใหม่ๆ ที่นำมาลงออนไลน์ โดยเลือกบอกรับเป็น E-mail Alerts หรือ RSS Feeds E-mail Alerts & RSS Feeds

20


ดาวน์โหลด ppt โดย จิรวัฒน์ พรหม พร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แผนกฝึกอบรม ฐานข้อมูล ปรับปรุงครั้งล่าสุด 22/05/51.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google