งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 สัดส่วน สัดส่วน หมายถึง ประโยคที่แสดงการเท่ากันของอัตราส่วนสองอัตราส่วน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 สัดส่วน สัดส่วน หมายถึง ประโยคที่แสดงการเท่ากันของอัตราส่วนสองอัตราส่วน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 สัดส่วน สัดส่วน หมายถึง ประโยคที่แสดงการเท่ากันของอัตราส่วนสองอัตราส่วน

2 จาก a: b = c : d หรือ จะได้สมบัติว่า ad = bc

3 ต.ย 1 จงหาค่าของ a จากสัดส่วน
วิธีทำ 4a = 3 x 12 4a = 36

4 ต.ย 2 จงหาค่าของ b จากสัดส่วน
วิธีทำ 8b = 20 x 2 8b = 40

5 ต.ย 3 จงหาค่าของ C จากสัดส่วน
วิธีทำ 12C = 108 x 7 12C = 756

6 ต.ย 4 จงหาค่าของ M จากสัดส่วน
วิธีทำ 3M = 21 x 5 3M = 105

7 วิธีทำ ต.ย 5 จงหาค่าของ P จากสัดส่วน ( P-5 ) x 7 = 42 x 3

8 วิธีทำ ต.ย 6 จงหาค่าของ F จากสัดส่วน ( F + 20 ) x 13 = 15 x 52

9 แบบฝึกหัดเพิ่มเติม 1. X : 17 = 42 : 119 2. 87 : 96 = B : 32
3. 3 : A = 24 : : 51 = 15 : M 5. 7 : 100 = : P : C = 16 : 28 7. 6 : D = 18 : : = F: 49 9. H : 6 = 39 : : = 12: A : (M+7) = 26 : : (7+K) = : 210 13. (P-3) : 13 = 32 : : 11 = (Q-1) : 33 15. (X+5) : 99 = 5 : 15


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 สัดส่วน สัดส่วน หมายถึง ประโยคที่แสดงการเท่ากันของอัตราส่วนสองอัตราส่วน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google