งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประยุกต์ใช้ Web VPN (SSL VPN)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประยุกต์ใช้ Web VPN (SSL VPN)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประยุกต์ใช้ Web VPN (SSL VPN)

2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถเข้ามาใช้งานระบบ intranet ที่เป็นภายในและมีระบบงานที่เป็น backoffice ได้ ทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถเข้าใช้งานระบบได้สะดวกทุกพื้นที่ และมีความปลอดภัย

3 ปัญหาที่พบ การเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างสำนักงานใหญ่ กับสำนักงานสาขาที่อยู่คนละพื้นที่ เป็นลักษณะ PN โดยใช้การเชื่อมต่อแบบ Leased Line ซึ่งมีต้นทุนสูง เนื่องจากมีสำนักงานสาขาตั้งอยู่หลายพื้นที่ของประเทศไทย จึงเกิดแนวคิดที่จะเชื่อมต่อเครือข่ายภายนอกเข้ากับเครือข่ายภายใน ให้สามารถใช้งานได้เหมือนกับอยู่ในเครือข่ายภายในของสำนักงานใหญ่ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสำคัญ

4 VPN

5 VPN

6 ประเภทของ VPN แบ่งได้เป็น 3 ประเภท Access VPN Intranet VPN
Extranet VPN

7 SSL

8 SSL

9 SSL

10 SSL

11 SSL

12 SSL

13 SSL VPN

14 SSL VPN DIAGRAM

15 บทวิเคราะห์ การติดตั้งเครือข่ายแบบ Web SSL นั้น จะทำให้องค์กร ประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะไม่ว่าผู้ใช้ขององค์กร จะอยู่ที่ใดในโลก ก็สามารถเข้าถึง เครือข่าย VPN ของตนได้ โดยการต่อเชื่อม เข้ากับ Internet ทำให้ช่วยลด ค่าใช้จ่าย ในการติดต่อสื่อสาร และสามารถ ลดค่าใช้จ่ายในส่วนของ การดูแลรักษาระบบอีกด้วย นอกจากนี้ ยังทำให้เกิดความคล่องตัว ในการเปลี่ยนแปลง เช่น การขยายเครือข่าย ในอนาคต รวมทั้งยังทำให้เกิดความมั่นใจในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล และสามารถกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานตามระดับชั้นได้อีกด้วย


ดาวน์โหลด ppt การประยุกต์ใช้ Web VPN (SSL VPN)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google