งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกดิษฐ เกิดโภคา วรรณาภรณ์ เทียรท้าว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกดิษฐ เกิดโภคา วรรณาภรณ์ เทียรท้าว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกดิษฐ เกิดโภคา วรรณาภรณ์ เทียรท้าว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
การประยุกต์ XIBO ในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ห้องสมุดผ่านจอแสดงผลเครื่องรับโทรทัศน์ LED เกดิษฐ เกิดโภคา วรรณาภรณ์ เทียรท้าว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

2 การประชาสัมพันธ์ ทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ ตรงความต้องการ ความทันต่อเวลา การเลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย

3 การประชาสัมพันธ์บนจอโทรทัศน์ LED ของสำนักหอสมุดม.นเรศวร
Network แชร์ไฟล์ ปัญหา ไฟล์ไม่รองรับ ไฟล์ภาพบางประเภทก็ไม่สามารถแสดงผลได้ แสดงข้อมูลร่วมกันไม่ได้ ใช้ทรัมไดร์ เครื่องรับโทรทัศน์อยู่สูงและอยู่ต่างอาคารกัน ความยุ่งยากในการนำไฟล์ขึ้น

4 วัตถุประสงค์ เพื่อประยุกต์ใช้ XIBO ในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ห้องสมุดผ่านจอแสดงผลโทรทัศน์ LED

5 ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ
1. ศึกษาการทำงานของ XIBO 2. การติดตั้ง XIBO 3. อบรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน

6 ศึกษาการทำงานของ XIBO
Digital Signage หรือ ป้ายดิจิตอล สื่อรูปแบบใหม่ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารและให้ข้อมูลแก่กลุ่มลูกค้า โดยการนำเอาเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มาผสมผสานกับอุปกรณ์แสดงภาพขนาดใหญ่ เช่น จอเครื่องรับโทรทัศน์ จอคอมพิวเตอร์ ที่มีขนาดใหญ่

7 XIBO อ่านว่า “เอ๊กซ์-อี-โบ” “eX-E-bO” คือระบบบริหารจัดการ Digital Signage บนเว็บ เป็น Open Source ซึ่งมีความสามารถในการจัดการสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ได้หลายๆจอ ทำงานบนเว็บเบราว์เซอร์ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

8 การนำมาใช้ในสำนักหอสมุด
XIBO Server XIBO Client Display (PC + LCD TV) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ผู้บริหารจัดการข้อมูล

9 การทำงานของ XIBO

10 การติดตั้ง XIBO การติดตั้ง XIBO Server - XIBO Server Version ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 2008 Server - ชุดโปรแกรม AppServ Version

11 การติดตั้ง XIBO การติดตั้ง XIBO Client - XIBO Client Version เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีพอร์ต HDMI หรือ DVI - ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP - ติดตั้งโปรแกรม Internet Explorer 8 และ .Net framework 3.5

12 การติดตั้ง XIBO ทดสอบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ XIBO Client ที่ด้านหลังเครื่องรับโทรทัศน์ การนำไปติดตั้งที่จุดประชาสัมพันธ์

13 อบรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน
การเตรียมไฟล์สื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ

14 หน้าจอการปฏิบัติงานบนเว็บบราวเซอร์

15 การบริหารจัดการตารางเวลาแสดงผล การจัดการจอแสดงของจุดประชาสัมพันธ์แต่ละจุด

16 การจัดวางรูปแบบหน้าจอภาพแสดงผล

17 การบริหารจัดการจอภาพแสดงผล

18

19 ผลการศึกษา สะดวกต่อการบริหารจัดการสื่อ รองรับไฟล์หลายประเภท
แสดงการประชาพันธ์ในแต่ละจุดที่ต่างกันได้ ประหยัดงบประมาณในการจัดการ

20 ข้อเสนอแนะ เหมาะสมกับหน่วยงานที่มีการแสดงผลหลายจุด
หน่วยงานที่มีจอภาพแสดงผลที่ไม่มาก อาจยังไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรม XIBO เครื่องคอมพิวเตอร์ที่นำมาเป็น XIBO Client ควรมี CPU ความเร็วไม่ต่ำกว่า 2GHz RAM ไม่น้อยกว่า 1GB เพื่อให้การแสดงผลภาพที่ดี

21 การนำไปใช้ประโยชน์ Digital Signage เป็นเทคโนโลยีที่สามารถนำไปใช้ในงานสัมพันธ์ได้ในทุกองค์กรและทุกสถานที่ที่มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้าถึงได้ การใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สอย่าง XIBO สามารถช่วยให้หน่วยงานประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ได้อย่างมาก ประหยัดงบประมาณในส่วนของการจัดพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์

22 คำถาม


ดาวน์โหลด ppt เกดิษฐ เกิดโภคา วรรณาภรณ์ เทียรท้าว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google