งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

IT Central Library KMITL

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "IT Central Library KMITL"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 IT Central Library KMITL
KS-time 3rd Remote + VPN IT Central Library KMITL

2 VPN + Remote บทนำ วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการ ผลที่ได้รับ
เนื่องด้วยสำนักหอสมุดกลาง ปัจจุบันมีเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมาก เมื่อเกิดปัญหาและต้องเดินไปแก้ไขปัญหา ทำให้เสียเวลาในการเดินทาง และสามารถใช้งาน Remote เครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่เชื่อมต่อ Internet ได้ วัตถุประสงค์ เพื่อลดระยะเวลาและการเดินทางในการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ระยะไกล วิธีดำเนินการ ติดตั้งโปรแกรม Remote computer ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระยะทางไกลหรือเครื่องที่ต้องการ ผลที่ได้รับ เพิ่มความสะดวกในการบริการ ทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ / ลดระยะเวลาในการให้บริการ เนื่องจากไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง

3 Remote Remote Desktop Connection RealVNC UltraVNC Team Viewer Port ?

4 VPN Network Private IP Public IP Virtual Private Network

5 Remote Desktop Connection

6 RealVNC / UtraVNC

7 Team Viewer

8 Port ? 20 & 21: File Transfer Protocol (FTP) 22: Secure Shell (SSH)
TCP and UDP Port Number 20 & 21: File Transfer Protocol (FTP) 22: Secure Shell (SSH) 23: Telnet remote login service 25: Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) 53: Domain Name System (DNS) service 80: Hypertext Transfer Protocol (HTTP) used in the World Wide Web 110: Post Office Protocol (POP3) 119: Network News Transfer Protocol (NNTP) 143: Internet Message Access Protocol (IMAP) 161: Simple Network Management Protocol (SNMP) 443: HTTP Secure (HTTPS)

9 Network

10 Size of network number bit field
Public IP Class Leading bits Size of network number bit field Size of rest bit field Number of networks Addresses per network Start address End address Class A     0     8     24     128 (27)     16,777,216 (224) Class B     10     16     16,384 (214)     65,536 (216) Class C     110     2,097,152 (221)     256 (28) Class D (multicast)     1110     not defined Class E (reserved)     1111

11 Private IP LAN (Local Area Network) Class A 10.x.x.x Class B 172.x.x.x
Class C x.x

12 Virtual Private Network
เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (อังกฤษ: Virtual Private Network: VPN) คือ เครือข่ายที่มีการติดต่อเชื่อมโยงโดยอาศัยเส้นทางจากเครือข่ายสาธารณะในการเชื่อมต่อกัน แต่เครือข่ายชนิดนี้จะเชื่อมต่อกันได้ภายในองค์กรเดียวกันเท่านั้น การส่งข้อมูลที่เป็นเครือข่ายส่วนตัว (Private Network) จะมีการเข้ารหัสแพ็กเก็ตก่อนการส่ง เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับข้อมูล และส่งข้อมูลไปตามเส้นทางที่สร้างขึ้นเสมือนกับอุโมงค์ที่อยู่ภายในเครือข่ายสาธารณะ (Public Network) นั่นก็คือเครือข่าย อินเทอร์เน็ต นั่นเอง เครือข่ายส่วนตัวเสมือนสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายจากเครือข่ายหนึ่งไปยังอีกเครือข่ายหนึ่งได้ VPN จะช่วยให้คุณสามารถส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทำให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการส่งข้อมูลในแต่ละครั้ง เครือข่ายส่วนตัว (Private Network) เป็นระบบเครือข่ายที่จัดตั้งขึ้นไว้สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่เป็นเจ้าของและมีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ซึ่งทรัพยากรและการสื่อสารต่างที่มีอยู่ในเครือข่ายจะมีไว้เฉพาะบุคคลในองค์กรเท่านั้นที่มีสิทธเข้ามาใช้ บุคคลภายนอกเครือข่ายไม่สามารถเข้ามาร่วมใช้งานบนเครือข่ายขององค์กรได้ ถึงแม้ว่าจะมีการเชื่อมโยงกันระหว่างสาขาขององค์กรและในเครือข่ายสาธารณะก็ตาม เพราะฉะนั้น ระบบเครือข่ายส่วนตัวจึงมีจุดเด่นในเรื่องของการรักษาความลับและเรื่องความปลอดภัย ส่วนเครือข่ายสาธารณะ (Public Data Network) เป็นเครือข่ายที่รวมเอาเครือข่ายระบบต่างๆ ไว้ด้วยกันและสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างอิสระ เหมาะสำหรับบุคคลหรือองค์กรที่ไม่ต้องการวางเครือข่ายเอง โดยการไปเช่าช่องทางของเครือข่ายสาธารณะซึ่งองค์กรที่ได้รับสัมปทานจัดตั้งขึ้น สามารถใช้งานได้ทันทีและค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการจัดตั้งระบบเครือข่ายส่วน

13 VPN

14 ขอบคุณครับ Thank you


ดาวน์โหลด ppt IT Central Library KMITL

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google