งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Accessing the Internet

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Accessing the Internet"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Accessing the Internet

2 การใช้งานอินเตอร์เน็ต
การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตในปัจจุบันตอนนี้นั้นเป็นไปได้ง่ายกว่าสมัยอดีตเป็นอย่างมากเพราะความต้องการของผู้บริโภคจึงทำให้มีผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากจึงทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ง่ายกว่าอดีตและยังมีบริการที่ดีและราคาถูกอีกด้วยเนื่องมาจากการแข่งขันทางการตลาดของผู้ให้บริการต่างๆ ในปัจจุบันการแข่งขันทางตลาดนั้นจะเน้นไปที่ความเร็วสูงแต่ราคาไม่แพงมากและยังมีการไม่เก็บค่าบริการติดตั้งต่างๆ จึงเป็นที่ดึงดูดต่อผู้ที่จะเริ่มใช้งานอินเตอร์เน็ต

3 ข้อดีของการใช้งานอินเตอร์เน็ต
สามารถค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ ทำให้ได้ข้อมูลที่ ต้องการหลากหลายมากขึ้น เป็นสื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองชนิดหนึ่ง สามารถใช้เพื่อความบันเทิง มีความสะดวกสบายในการใช้งาน สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น สั่งซื้อ ของทางเว็บไซด์ สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้สะดวกรวดเร็ว

4 ข้อเสียของการใช้งานอินเตอร์เน็ต
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย มีความเสี่ยงในการสั่งซื้อสินค้าหรือขอบริการ ต่างๆจากเว็บไซด์ อาจติดไวรัสที่มากับการใช้งานทางอินเตอร์เน็ต อาจมีสื่อลามก อนาจาร และถ้าใช้งานไม่ถูกวิธีอาจทำให้เกิดผลเสียได้

5 ประโยชน์ของการใช้งานอินเตอร์เน็ต
สามารถค้นหาข้อมูลต่างๆที่ต้องการบนอินเตอร์เน็ต สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคนหลายคนได้ ด้วยโปรแกรมพูดคุยต่างๆ สามารถถ่ายโอนข้อมูลต่างๆกับผู้ที่อยู่ห่างไกลกัน สามารถใช้ในทางธุรกิจ

6 การเข้าใจถึงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตมีหลายรูปแบบ เช่นการเชื่อมต่อโดยใช้ โมเด็ม 56 Kbps และการใช้โมเด็มที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยแต่มีราคาที่แพงกว่า เช่น โมเด็ม DSL และโมเด็มสายเคเบิ้ล การเลือกใช้รูปแบบการเชื่อมต่อนั้นควรคำนึงถึงชนิดของงานที่ทำ และค่าใช้จ่ายที่ต้องสูญเสีย

7 การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
การใช้สายโทรศัพท์ การใช้สายเคเบิลและโมเด็ม DSL การใช้สายเคเบิลความเร็วสูง

8 อุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
Analog Modem Digital Modem

9 การแชร์การใช้งานอินเตอร์เน็ต
Software • Hardware

10 Software การแชร์การใช้งานอินเตอร์เน็ต
ในการแชร์การใช้งานอินเตอร์เน็ต Wingate เป็นโปรแกรม ที่นิยมใช้กันเป็นอย่างมากในตอนนี้ เพราะเป็นซอฟแวร์ที่มี ราคาค่อนข้างถูก

11 Hardware การแชร์การใช้งานอินเตอร์เน็ต
ในการแชร์การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตการใช้ Hardware นั้นต้องมี Router เพื่อทำการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต และทำการเชื่อมต่อ Router เข้ากับ Hub หรือ Switch เพื่อให้คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้

12 ไม่ว่าคุณจะใช้การเชื่อมต่อที่เร็วหรือช้าแต่ทุกคนในเครือข่ายก็
สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้

13 การใช้งาน Web Browsers และ E-Mail
ในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นมีโปรแกรมทั้ง 2 อย่างนี้แนบมาให้เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว จึงไม่ต้องไปหาโปรแกรมเหล่านี้มาลงเพิ่มแต่อย่างใด โปรแกรมเหล่านี้ช่วยให้เราทำงานได้สะดวกสบายมากขึ้น โดยโปรแกรม Web Browsers นั้นทำให้เราเข้าไปดูเว็บไซด์ต่างๆได้ ส่วนโปรแกรม จะเป็น Application ที่เชื่อมต่อเข้ากับ ของผู้ใช้โดยตรงทำหน้าที่ รับ-ส่ง โดยไม่ต้องเข้าไปที่เว็บไซด์ที่ให้บริการ ของเรา

14 โปรแกรม Internet Explorer

15 โปรแกรม Outlook Express

16 การประยุกต์ระบบป้องกันเพื่อการเชื่อมต่อ
Virus Hacker Worm

17 ระบบที่ใช้ในการป้องกัน
Firewall Proxy Server

18 Firewall ระบบที่ใช้ในการป้องกัน
คุณสามารถตั้งค่าให้มันป้องกันทุกๆอย่างที่มาจากอินเตอร์เน็ต แต่ยังสามารถเชื่อมต่อกับภายนอกได้ Firewall จะทำงานได้ดีเยี่ยม ถ้ามีการตั้งค่าที่ดี และสามารถแจ้งเตือนได้ถ้ามี Hacker พยายามที่ จะบุกลุกเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

19 Proxy Server ระบบที่ใช้ในการป้องกัน
โปรแกรมที่ถูกประยุกต์มาใช้งานซึ่งแทนตัวควบคุมการจราจรบน Router-based ซึ่ง Proxy จะจำแนกเครือข่ายของคุณออกจากการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแต่เมื่อคุณต้องการใช้อินเตอร์เน็ต Proxy Servers จะทำการใช้ตัวมันเองแสดงเป็นของIP เพื่อป้องกัน Hacker หรือการสอดแนมจากภายนอก แต่ Proxy Servers มีความยากลำบากในการใช้งานและบำรุงรักษา เพราะถ้า Proxy Servers ของคุณล่ม จะทำให้คุณไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้

20 Accessing the Internet
สรุป - เข้าใจถึงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต -เข้าใจถึงอุปกรณ์ในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต -เข้าใจการแชร์การใช้งานอินเตอร์เน็ต -รู้จัก Web Browsers และ Program -เข้าใจการป้องกันอันตรายที่มากจากการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต


ดาวน์โหลด ppt Accessing the Internet

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google