งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการอบรมครูผู้สอนวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการอบรมครูผู้สอนวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการอบรมครูผู้สอนวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์
โปรแกรมจัดทำเอกสาร โครงการอบรมครูผู้สอนวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์

2 โครงการอบรมครูผู้สอนวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์
ความเป็นมา ภาระหน้าที่ในออกแบบสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ สนใจในโปรแกรม MS Access ประยุกต์ใช้โปรแกรม โปรแกรมจัดทำเอกสาร โครงการอบรมครูผู้สอนวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์

3 โครงการอบรมครูผู้สอนวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์
ประโยชน์ กรอกข้อมูลเพียงครั้งเดียว สามารถดึงข้อมูลออกมาใช้ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ตามต้องการ ประหยัดแรงงาน และค่าใช้จ่าย สะดวกรวดเร็วในการค้นหาและสั่งพิมพ์ สามารถประยุกต์ใช้กับการจัดประชุม อบรม สัมมนาได้อย่างง่ายดาย โปรแกรมจัดทำเอกสาร โครงการอบรมครูผู้สอนวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์

4 โครงการอบรมครูผู้สอนวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์
โปรแกรมจัดทำเอกสาร โครงการอบรมครูผู้สอนวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์

5 โครงการอบรมครูผู้สอนวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์
โปรแกรมจัดทำเอกสาร โครงการอบรมครูผู้สอนวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์

6 โครงการอบรมครูผู้สอนวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์
โปรแกรมจัดทำเอกสาร โครงการอบรมครูผู้สอนวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์

7 โครงการอบรมครูผู้สอนวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์
โปรแกรมจัดทำเอกสาร โครงการอบรมครูผู้สอนวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์

8 โครงการอบรมครูผู้สอนวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์
โปรแกรมจัดทำเอกสาร โครงการอบรมครูผู้สอนวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์

9 โครงการอบรมครูผู้สอนวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์
โปรแกรมจัดทำเอกสาร โครงการอบรมครูผู้สอนวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์

10 โครงการอบรมครูผู้สอนวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์
โปรแกรมจัดทำเอกสาร โครงการอบรมครูผู้สอนวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์

11 โครงการอบรมครูผู้สอนวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์
รายชื่อ ทั้งหมด โปรแกรมจัดทำเอกสาร โครงการอบรมครูผู้สอนวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์

12 โครงการอบรมครูผู้สอนวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์
ใบลงชื่อ โปรแกรมจัดทำเอกสาร โครงการอบรมครูผู้สอนวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์

13 โครงการอบรมครูผู้สอนวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์
รายชื่อแยกตามสาขาวิชา โปรแกรมจัดทำเอกสาร โครงการอบรมครูผู้สอนวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์

14 โครงการอบรมครูผู้สอนวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์
รายชื่อแยกตามจังหวัด โปรแกรมจัดทำเอกสาร โครงการอบรมครูผู้สอนวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์

15 โครงการอบรมครูผู้สอนวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์
ป้ายชื่อแยกตามสาขาวิชา โปรแกรมจัดทำเอกสาร โครงการอบรมครูผู้สอนวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์

16 โครงการอบรมครูผู้สอนวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์
ป้ายชื่อแบบรายคน โปรแกรมจัดทำเอกสาร โครงการอบรมครูผู้สอนวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์

17 โครงการอบรมครูผู้สอนวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์
วุฒิบัตรแยกสาขา โปรแกรมจัดทำเอกสาร โครงการอบรมครูผู้สอนวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์

18 โครงการอบรมครูผู้สอนวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์
วุฒิบัตรที่ระบุชื่อ โปรแกรมจัดทำเอกสาร โครงการอบรมครูผู้สอนวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์

19 การพัฒนาโปรแกรมขั้นต่อไป
การพิมพ์จดหมายถึงโรงเรียน/ผู้เข้าอบรม ในกรณีต่าง ๆ เช่น หนังสือเชิญชวน หนังสือตอบรับการเข้าร่วมอบรม การค้นหารายละเอียดอื่น ๆ ของผู้เข้าร่วมอบรม เช่น สถานที่ติดต่อ, คุณวุฒิ สาขา สถาบันที่จบ, จำนวนผู้รับประทานอาหารไทยพุทธ มุสลิม การจัดห้องพัก โดยให้โปรแกรมคำนวณตามเงื่อนไขที่เรากำหนด การนำเข้าระบบ online เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามสิทธิ์ที่ตัวเองได้รับ โปรแกรมจัดทำเอกสาร โครงการอบรมครูผู้สอนวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์

20 โครงการอบรมครูผู้สอนวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์
จบการนำเสนอ โปรแกรมจัดทำเอกสาร โครงการอบรมครูผู้สอนวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt โครงการอบรมครูผู้สอนวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google