งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Social Network Conference

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Social Network Conference"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Social Network Conference
1

2 Social Network สื่อสังคมออนไลน์ ในแง่มุมที่คุณอาจจะยังไม่รู้จัก...
2 Social Network สื่อสังคมออนไลน์ ในแง่มุมที่คุณอาจจะยังไม่รู้จัก...

3 รู้จักกับ Social Media และ Social Network
3 รู้จักกับ Social Media และ Social Network Web 2.0 ทำความรู้จักกับ Social Network ด้านสว่างและด้านมืดของ Social Network

4 รู้จักกับ Web 2.0 Web 1.0 คือ? อะไรคือ Web 2.0
4 Web 1.0 คือ? อะไรคือ Web 2.0 บทบาทของ Web 2.0 ในชีวิตประจำวัน

5 รู้จักกับ Web 2.0 5

6 Social Network คืออะไร?
6 Video Source:

7 ปัจจัยผลักดัน Social Network
ความคล่องตัว รวดเร็ว ความง่าย ความประหยัด

8 > 24 Millions > 69 Millions >1.66 Millions 900,000
Thailand Technology Trend Internet Users > 24 Millions Mobile Telephone Users > 69 Millions Mobile Internet Users(EDGE-GPRS-3G) >1.66 Millions Smart Phone Sold Out in 2010 900,000 Facebook Users 8.3 Millions Twitter Users 350,000

9 Publish MMO Share Virtual World Social Gamers Discuss Social Network
Livecast Microblog Lifestream Slide 24

10 การสร้างเครือข่ายสังคม
ประโยชน์ของ Social Network ในระดับบุคคล 10 การสร้างเครือข่ายสังคม

11 ประโยชน์ของ Social Network ในระดับบุคคล
11 พื้นที่ในการแสดงออกถึงความสามารถ

12 พื้นที่แห่งใหม่สำหรับการหางาน
ประโยชน์ของ Social Network ในระดับบุคคล 12 พื้นที่แห่งใหม่สำหรับการหางาน

13 พื้นที่แห่งใหม่สำหรับการหางาน
ประโยชน์ของ Social Network ในระดับบุคคล 13 พื้นที่แห่งใหม่สำหรับการหางาน

14 พื้นที่แห่งใหม่สำหรับการหางาน
ประโยชน์ของ Social Network ในระดับบุคคล 14 พื้นที่แห่งใหม่สำหรับการหางาน

15 พื้นที่สำหรับแบ่งปันความรู้และไอเดีย
ประโยชน์ของ Social Network ในระดับบุคคล 15 พื้นที่สำหรับแบ่งปันความรู้และไอเดีย

16 พื้นที่สำหรับแบ่งปันความรู้และไอเดีย
ประโยชน์ของ Social Network ในระดับบุคคล 16 พื้นที่สำหรับแบ่งปันความรู้และไอเดีย

17 พื้นที่สำหรับแบ่งปันความรู้และไอเดีย
ประโยชน์ของ Social Network ในระดับบุคคล 17 พื้นที่สำหรับแบ่งปันความรู้และไอเดีย

18 พื้นที่สำหรับหาข่าว และแบ่งปันข่าว
ประโยชน์ของ Social Network ในระดับบุคคล 18 พื้นที่สำหรับหาข่าว และแบ่งปันข่าว

19 พื้นที่สำหรับหาข่าว และแบ่งปันข่าว
ประโยชน์ของ Social Network ในระดับบุคคล 19 พื้นที่สำหรับหาข่าว และแบ่งปันข่าว

20 และอื่นๆ อีกเอนกอนันต์
ประโยชน์ของ Social Network ในระดับบุคคล 20 และอื่นๆ อีกเอนกอนันต์

21 ข้อควรระวังในการใช้ Social Network ระดับบุคคล
21 Social Engineering – แก๊งหลอกลวง ต้มตุ๋น

22 ข้อควรระวังในการใช้ Social Network ระดับบุคคล
22 ผู้ใช้งาน Social Network อย่างไม่ถูกจริยธรรม ศีลธรรม

23 Social Network สำหรับองค์กร
23 Social Network สำหรับองค์กร ข้อดีของการนำ Social Network มาใช้ในองค์กร ข้อควรระวังของการนำ Social Network มาใช้ในองค์กร

24 ข้อดีของการนำ Social Network มาใช้ในองค์กร
24 การทำการตลาด และ ประชาสัมพันธ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การให้บริการ

25 1.เสริมภาพลักษณ์ขององค์กร
25 1.เสริมภาพลักษณ์ขององค์กร

26 2. เพิ่มช่องทางการสื่อสาร
26 2. เพิ่มช่องทางการสื่อสาร

27 3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล / บริการ
27 3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล / บริการ

28 4. สร้างชุมชน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
28 4. สร้างชุมชน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

29 29 5. ผสานพลังช่วยบอกต่อ!

30 ข้อควรระวังในการนำ Social Network ไปใช้ในองค์กร
30 ข้อมูลรั่วไหล คำกล่าวร้ายต่อองค์กร สแปม

31 กรณีศึกษา: WikiLeaks 31

32 กรณีศึกษา: Glassdoor.com
32

33 กรณีศึกษา: Nestlé 33

34 กรณีศึกษา: Spamming & Flooding
34

35 35

36 ใช้ Social Network อย่างไรให้ปลอดภัย? การป้องกันเชิงปฏิบัติ
36 ข้อควรจดจำ ทุกคนที่คิดว่าเป็นเพื่อนอาจจะไม่ใช่เพื่อนของคุณ ความลับไม่มีในโลก เนื้อหาทุกอย่างที่โพสท์จะส่งผลบางอย่างให้กับคุณ อย่าเชื่อทุกสิ่งทุกอย่าง ระมัดระวังพฤติกรรมการใช้งาน

37 ใช้ Social Network อย่างไรให้ปลอดภัย?
37 มีนโยบายการใช้งานที่ชัดเจน รู้จักระบบการรักษาความเป็นส่วนตัว ระวังการแบ่งปันพิกัดที่อยู่ (Geolocation) ระมัดระวังพฤติกรรมการใช้งาน จงคิดทุกครั้งที่โพสท์ แต่อย่าโพสท์ทุกคำที่คิด เพราะ หากโพสท์ทุกคำที่คิด อาจติดคุกทุกครั้งที่โพสท์

38 ใช้ Social Network อย่างไรให้ปลอดภัย? การรักษาความปลอดภัยบน facebook
38

39 ระบบความเป็นส่วนตัวบน facebook
39 ระบบความเป็นส่วนตัวบน facebook Everyone Everyone Friends of Friends F Friends ME Everyone Everyone

40 การประยุกต์ใช้ Social Media
40 การประยุกต์ใช้ Social Media Social Media กับงานวิจัย ขั้นตอนสู่การเริ่มต้นใช้ Social Network ในองค์กร

41 Social Media ในการเก็บข้อมูลงานวิจัย
41

42 Polldaddy 42

43 Google Docs 43

44 Social Media ในการโปรโมทงานวิจัย
44


ดาวน์โหลด ppt Social Network Conference

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google