งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E-Service รศ. ดร. อนงค์นาฏ ศรีวิหค สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E-Service รศ. ดร. อนงค์นาฏ ศรีวิหค สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 E-Service รศ. ดร. อนงค์นาฏ ศรีวิหค สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก

2 E-Service เป็นการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในด้านต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ E-service ที่ให้บริการ web portal e-edutainment digital-Library

3 Web portal เป็นเว็บด่านหน้า (port) สำหรับเข้าไปยัง web site อื่น
ผู้ใช้ login เพียงครั้งเดียว และ สามารถเข้าไปยังเว็บที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่าง google.com Hotbot.com, altavista.com, and Yahoo.com ชนิดของ Vertical portal Horizontal portal

4 Horizontal Portal มี search engine ใช้ในการหาข้อมูล
เช่น google.com

5 google.com เป็น horizontal portal ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หลายไซต์
horizontal portal: .com,

6

7 Vertical Portal เป็น portal ระดับลึกจะสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บที่มีเนื้อหาสาระ หรือการทำงานที่อยู่ในหัวเรื่อง หรือ แนวคิดเดียวกัน เว็บไซต์ที่เจาะจงในสาขาวิชาเฉพาะ ให้บริการกับสมาชิกของกลุ่มที่มีขนาดใหญ่แบบ online ผู้ใช้สามารถมีส่วนร่วมในเว็บไซต์ เช่น chat เว็บบอร์ด และ ค้นหาข้อมูล เว็บทางการแพทย์ เช่น:

8 Vertical portal-internet.com

9 Web portal ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://portal.ku.ac.th

10 http://portal.ku.ac.th ส่วนประกอบ Web mail profile Advisee
E-publication Web board

11 การใช้บริการของเครือข่ายนนทรี

12 การใช้บริการคอมพิวเตอร์เครือข่ายนนทรี
การเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ ตรวจสอบโควต้า การส่งต่อจดหมายเข้า เขียนข้อความแจ้งกลับไปยังผู้ส่งจดหมายให้ทราบว่าตนเองไม่สามารถเปิดอ่านจดหมายได้ การกรองจดหมาย การกรองจดหมายสแปม การจัดการจดหมาย

13

14 การค้นหาชื่อ และ nontri account ของบุคลากร

15 การใช้ Query Nontri Account ค้นหา บุคลากร มก http://account. ku. ac

16 การใช้บริการ Pirun

17 การใช้บริการคอมพิวเตอร์เครือข่าย Pirun http://pirun.ku.ac.th/

18

19 ข่าว KU news

20 KU News : ประกาศข่าวและกิจกรรมในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://www. ku

21 การกำจัดไวรัส

22 เว็บ KU Housecall ใช้กำจัดไวรัส http://ocs. cpc. ku. ac

23 เครือข่ายไร้สาย

24 การใช้งานเครือข่ายไร้สาย KUWIN http://kuwin.ku.ac.th/index.php

25 ลงทะเบียนผู้ใช้งาน KU WIN https://smart.ku.ac.th/register.php

26 Digital Library

27 Digital Library http://www.lib.ku.ac.th/

28 IEEE digital library

29 Science Direct digital library

30 Lexis digital library

31 E-edutainment

32 E-Edutainment http://edutainment.ku.ac.th/
Web site ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสื่อสารการศึกษาและบันเทิง

33

34 ส่วนประกอบ Conference (กำลังปรับปรุง) Chat (กำลังปรับปรุง) TV Movie
Music Radio nontrilive

35 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt E-Service รศ. ดร. อนงค์นาฏ ศรีวิหค สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google