งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การฝึกอบรม โครงการจัดทำระบบคลังข้อมูลสาธารณภัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การฝึกอบรม โครงการจัดทำระบบคลังข้อมูลสาธารณภัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การฝึกอบรม โครงการจัดทำระบบคลังข้อมูลสาธารณภัย
การใช้งานระบบคลังข้อมูลและ BI สาธารณภัย (สำหรับผู้ใช้งานระบบ) โครงการจัดทำระบบคลังข้อมูลสาธารณภัย โดย บริษัท ที ไอ เอส คอนซัลแตนส์ จำกัด วันอังคารที่ 29 มกราคม 2551 ณ ห้องประชุม 141 อาคาร 1 ชั้น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย TIS Consultants Co., Ltd. 1 1

2 วิทยากร นาย มหรรณพ เอี่ยมคงเอก บริษัท ที ไอ เอส คอนซัลแตนส์
นาย มหรรณพ เอี่ยมคงเอก บริษัท ที ไอ เอส คอนซัลแตนส์

3 คลังข้อมูล (Data Warehouse)

4 Business Intelligence (BI)

5 ระบบคลังข้อมูลสาธารณภัย & BI
2.อุทกภัย 1.อุบัติภัย ทางถนน 3.ภัยแล้ง TIS Consultants Co., Ltd. 5 5

6 การเข้าสู่ระบบ BI (Business Intelligent)
เข้าใช้งานระบบได้ที่ URL TIS Consultants Co., Ltd. 6

7 ตัวอย่างหน้าจอ Log in เพื่อเข้าสู่ระบบ BI
TIS Consultants Co., Ltd.

8 ตัวอย่างหน้าจอแสดงรายชื่อรายงาน
TIS Consultants Co., Ltd.

9 แสดงรายงานด้านอุบัติภัยทางถนน ผ่านระบบ BI (Business Intelligent)
ตัวอย่างหน้าจอ แสดงรายงานด้านอุบัติภัยทางถนน ผ่านระบบ BI (Business Intelligent) TIS Consultants Co., Ltd. 9

10 ตัวอย่างรายงานสรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
TIS Consultants Co., Ltd.

11 ตัวอย่างรายงานอุบัติภัยทางถนน จำแนกตามจำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ

12 ตัวอย่างรายงาน ข้อมูลอุบัติภัยทางถนนจำแนกตามจำนวนผู้บาดเจ็บ

13 ตัวอย่างรายงานอุบัติภัยทางถนน จำแนกตามจำนวนผู้เสียชีวิต

14 ตัวอย่างรายงาน สรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
TIS Consultants Co., Ltd. 14

15 ตัวอย่างรายงานภาพรวมอุบัติภัยทางถนน

16 ตัวอย่างรายงานสรุปผล การปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

17 ตัวอย่างรายงานสรุปผล การปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

18 ตัวอย่างรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

19 แสดงรายงานด้านอุทกภัย ผ่านระบบ BI (Business Intelligent)
ตัวอย่างหน้าจอ แสดงรายงานด้านอุทกภัย ผ่านระบบ BI (Business Intelligent) TIS Consultants Co., Ltd. 19

20 ตัวอย่างรายงานสาธารณภัยด้านอุทกภัย

21 แสดงรายงานด้านภัยแล้ง ผ่านระบบ BI (Business Intelligent)
ตัวอย่างหน้าจอ แสดงรายงานด้านภัยแล้ง ผ่านระบบ BI (Business Intelligent) TIS Consultants Co., Ltd. 21

22 ตัวอย่างรายงานสาธารณภัยด้านอุทกภัย
TIS Consultants Co., Ltd. 22

23 ใช้งานรายงานเชิงวิเคราะห์ ในรูปแบบของ Pivot Table
ตัวอย่างหน้าจอ ใช้งานรายงานเชิงวิเคราะห์ ในรูปแบบของ Pivot Table TIS Consultants Co., Ltd. 23

24 การ Drill Down

25 การ Drill Up

26 การปรับเปลี่ยนและแก้ไขมุมมอง

27 การปรับเปลี่ยนและแก้ไขมุมมอง

28 การเรียงลำดับข้อมูล

29 ตัวอย่างหน้าจอ การแสดงรายงาน ในรูปแบบของ Chart
TIS Consultants Co., Ltd. 29

30 ตัวอย่างรายงานมูลค่าความเสียหายด้านอุทกภัย

31 การ Drill Down

32 การ Drill Up

33 แสดงการเปลี่ยนรูปแบบของกราฟ
ตัวอย่างหน้าจอ แสดงการเปลี่ยนรูปแบบของกราฟ TIS Consultants Co., Ltd. 33

34 ตัวอย่างแสดงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ Graph

35 ตัวอย่างแสดงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ Graph

36 การ Export ข้อมูล 1 2 การ Export ข้อมูลในรูปแบบของ PDF
การ Export ข้อมูลในรูปแบบของ Excel TIS Consultants Co., Ltd. 36

37 ตัวอย่าง แสดงขั้นตอนการส่งออกข้อมูลในรูปแบบของ EXCEL ไฟล์

38 ตัวอย่างรายงานหลังจาก Export เป็น Excel

39 คำถาม - คำตอบ TIS Consultants Co., Ltd. 39


ดาวน์โหลด ppt การฝึกอบรม โครงการจัดทำระบบคลังข้อมูลสาธารณภัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google