งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการใช้ยาประจำปีงบประมาณ 2548

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการใช้ยาประจำปีงบประมาณ 2548"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการใช้ยาประจำปีงบประมาณ 2548

2 มูลค่าการจัดซื้อยาประจำปี 2548 รวม 217,349,629.69 บาท
มูลค่าการจัดซื้อยาประจำปี รวม 217,349, บาท

3 มูลค่าการจัดซื้อยา ED และ NED ปี 2548 ED 152,575,321
มูลค่าการจัดซื้อยา ED และ NED ปี ED 152,575,321.86บาท : NE 64,774,307.83บาท (70:30)

4 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
จัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

5 เปรียบเทียบมูลค่าการจัดซื้อยาปี 2540 - 2548

6 ทำไมมูลค่าการซื้อยาเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าเดิม?

7 เหตุผล : มูลค่าการใช้ยาสูงขึ้นจากเดิม
ยาที่สั่งใช้เฉพาะราย จำนวนรายการเพิ่มขึ้น ยาที่อยู่ในบัญชียา ร.พ. ปริมาณและมูลค่าการใช้สูงขึ้น

8 ยาที่สั่งใช้เฉพาะราย
ปัจจุบัน มีจำนวนรายการยาเฉพาะรายทั้งหมด 48 รายการ มูลค่าในการใช้ยาเฉพาะราย ปี 2548 คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 9,543, บาท มาตรการที่ชัดเจนในการสั่งใช้ยาเฉพาะราย ?

9 ยาเฉพาะรายที่มีมูลค่าในการใช้สูง ปี 2548
รายการ มูลค่าการใช้ (บาท) 1 EPREX U 2,307,000.00 2 LAMIVUDINE 100 MG TAB 1,446,773.00 3 RECORMON IU. 1,000,340.00 4 MERONEM 500 626,700.00 5 GALANTAMIDE[REMINYL] 4 MG 592,816.00

10 ยาเฉพาะรายที่มีมูลค่าในการใช้สูง ปี 2548 (ต่อ)
รายการ มูลค่าการใช้ (บาท) 6 ADEFOVIR DIPIVOXIL 10 MG (HEPSERA) 448,440.00 7 SEROQUEL 100 [QUETIAPINE] 392,720.00 8 NOVOSEVEN 1.2 MG INJECTION 321,300.00 9 EXELON 3 MG 313,460.00 10 ENTACAPONE 200 [COMTAN] 195,150.00

11 มูลค่าการใช้ยาประจำปี 2548 รวม 284,250,320.00 บาท
มูลค่าการใช้ยาประจำปี รวม 284,250, บาท

12 มูลค่าการใช้ยาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ประจำปี 2548

13 เปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยา ED:NE ปี 2545 - 2548

14 เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ยา ED:NE ปี 2545 - 2548

15 สัดส่วนการใช้ยา ED : NE ปี 2548
รวม 284,250, บาท คิดเป็นการใช้ ED : NE เท่ากับ 67 : 33

16 เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ยา ED:NE ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ปี 2548

17 เปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยาปี 2545 - 2548

18 เปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ปี 2545 - 2548

19 เปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยา NE ปี 2545 - 2548

20 เปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ปี 2545 - 2548

21 เปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยา แบ่งตามกลุ่มทางเภสัชวิทยา ปี 2548

22 ร้อยละของการใช้ยา แบ่งตามกลุ่มทางเภสัชวิทยา ปี 2548

23 Anti-infectives ลำดับที่ ชื่อยา มูลค่าการใช้ (บาท) 1
SULPERAZONE 1 G INJ. 8,855,260.00 2 TIENAM INJ 5,906,910.00 3 AUGMENTIN 1.2 G INJ 3,888,321.00 4 CEFOTAXIME 1 G INJ (CLAFORAN) 3,857,364.00 5 CLINDAMYCIN 600 MG/4 ML INJ 2,671,868.00

24 Cardiovascular drugs ลำดับที่ ชื่อยา มูลค่าการใช้ (บาท) 1
ATORVASTATIN 10 MG TAB 3,347,490.00 2 PLENDIL 5 (FELODIPINE) 2,983,152.00 3 NORVASC 10 MG (AMLODIPINE) 2,369,601.00 4 COZAAR 50 (LOSARTAN) 1,741,890.00 5 ACCUPRIL 5 MG 1,703,616.00

25 Blood and blood forming agents
ลำดับที่ ชื่อยา มูลค่าการใช้ (บาท) 1 EPREX 3000 (ERYTHROPOITIN) 9,008,190.00 2 PLAVIX 75 (CLOPIDOGREL) 4,287,119.00 3 EPREX 40000 2,307,000.00 4 CLEXANE 40 MG 0.4 ML 1,700,180.00 5 HEMAX 4000 (ERYTHROPOITIN) 1,451,620.00

26 Anti-neoplastic and immunomodulating drugs
ลำดับที่ ชื่อยา มูลค่าการใช้ (บาท) 1 GLIVEC [IMATINIB] 4,984,440.00 2 NEUPOGEN 300 MCG/ML 3,808,174.00 3 MABTHERA 100MG/10ML 2,840,840.00 4 PACLITAXEL 150 MG/25 ML 1,373,670.00 5 EPIRUBICIN HCL 10 MG 847,888.00

27 Drugs acting on musculoskeletal system
ลำดับที่ ชื่อยา มูลค่าการใช้ (บาท) 1 VIARTRIL-S POWDER 2,634,537.00 2 CELEBREX (CELECOXIB 200 MG) 1,687,985.00 3 ARCOXIA 90 MG 1,645,241.00 4 MYDOCALM (TOLPERISONE 50 MG) 1,432,753.00 5 RISEDRONATE 35 MG ( ACTONEL) 1,225,095.00

28 Endocrinologic drugs ลำดับที่ ชื่อยา มูลค่าการใช้ (บาท) 1
ACTOS (PIOGLITAZONE 15 MG) 2,551,204.00 2 MIACALCIC NS 200 IU 2,464,760.00 3 OCTREOTIDE 0.1MG/ML 2,436,360.00 4 HUMULIN70/30,10 ML 2,187,624.00 5 METFORMIN HCL 500 MG TABLET 1,945,277.00

29 Gastro-intestinal drugs
ลำดับที่ ชื่อยา มูลค่าการใช้ (บาท) 1 PREVACID (LANSOPRAZOLE) 2,128,204.00 2 LOSEC INJ (OMEPRAZOLE) 1,964,780.00 3 NEXIUM IV (ESOMEPRAZOLE) 1,240,150.00 4 OMEPRAZOLE 20 MG TAB 1,199,331.00 5 RANITIDINE INJ 50 MG/2 ML 952,386.00

30 Drugs acting on respiratory system
ลำดับที่ ชื่อยา มูลค่าการใช้ (บาท) 1 BERODUAL FORTE NEBULE 889,818.00 2 SALBUTAMOL NEBULE.2.5 MG 815,614.00 3 NASONEX NS,140 DOSE 698,780.00 4 SINGULAIRE 10 MG (MONTELUKAST) 687,064.00 5 VENTOLIN SPRAY, Non-CFC 602,965.00

31 Genito-urinary drugs and sex hormone
ลำดับที่ ชื่อยา มูลค่าการใช้ (บาท) 1 HARNAL 0.2 MG (TAMSULOSIN) 1,891,554.00 2 CARDURA XL 1,259,683.00 3 FINASTERIDE 5 MG (PROSCAR) 986,484.00 4 XATRAL XL (ALFUZOSIN 10 MG) 920,828.00 5 KETOSTERIL 600 MG 733,219.00

32 Psychotherapeutic drugs
ลำดับที่ ชื่อยา มูลค่าการใช้ (บาท) 1 ZOLOFT50 (SERTRALINE 50 MG) 1,143,968.00 2 LEXAPRO 10 MG 720,009.00 3 ZYPREXA 10 MG 709,475.00 4 RISPERDAL QUICKLET 1 MG 533,960.00 5 FLUPENTIXOL 20 MG/ML INJ 418,125.00

33 10 อันดับยาที่มีมูลค่าในการใช้สูง ปี 2548
รายการ มูลค่าการใช้ (บาท) 1 EPREX 3000 (ERYTHROPOITIN) 9,008,190.00 2 SULPERAZONE 1 G INJ. 8,855,260.00 3 TIENAM INJ 5,906,910.00 4 GLIVEC [IMATINIB] 4,984,440.00 5 PLAVIX 75 (CLOPIDOGREL) 4,296,119.00

34 10 อันดับยาที่มีมูลค่าในการใช้สูง ปี 2548 (ต่อ)
รายการ มูลค่าการใช้ (บาท) 6 AUGMENTIN 1.2 G INJ 3,888,321.00 7 CEFOTAXIME 1 G INJ (CLAFORAN) 3,857,364.00 8 NEUPOGEN 300 MCG/ML 3,808,174.00 9 ATORVASTATIN 10 MG TAB 3,347,490.00 10 25% ALBUMIN ,50 ML 3,346,999.00

35 EPREX 3000

36 เปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยา EPREX 3000 (ปี 2544 – ปี 2548)

37 เปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยที่ใช้ EPREX 3000 (ปี 2544 – ปี 2548)

38 มูลค่าการใช้ยา EPREX 3000 ปี 2548

39 มูลค่าการใช้ยา EPREX 3000 ปี 2548 แยกตามสิทธิการรักษา(ผู้ป่วย 147 ราย)

40 SULPERAZONE INJ

41 เปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยา SULPERAZONE INJ (ปี 2544 – ปี 2548)

42 มูลค่าการใช้ยา SULPERAZONE INJ ปี 2548

43 มูลค่าการใช้ยา SULPERAZONE INJ ปี 2548 แยกตามสิทธิการรักษา(ผู้ป่วย 576 ราย)

44 TIENAM IV

45 เปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยา TIENAM IV (ปี 2544 – ปี 2548)

46 มูลค่าการใช้ยา TIENAM IV

47 มูลค่าการใช้ยา TIENAM IV ปี 2548 แยกตามสิทธิการรักษา(ผู้ป่วย 274 ราย)

48 GLIVEC TAB

49 มูลค่าการใช้ยา GLIVEC TAB ปี 2548

50 มูลค่าการใช้ยา GLIVEC ปี 2548 แยกตามสิทธิการรักษา(ผู้ป่วย 7 ราย)

51 เปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยา GLIVEC (ปี 2544 – ปี 2548)

52 PLAVIX 75 MG

53 เปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยา PLAVIX 75 MG (ปี 2544 – ปี 2548)

54 เปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับยา PLAVIX ปี 2546 - 2548

55 มูลค่าการใช้ยา PLAVIX 75 MG ปี 2548

56 มูลค่าการใช้ยา PLAVIX 75 MG ปี 2548 แยกตามสิทธิการรักษา(ผู้ป่วย 277 ราย)

57 เงื่อนไขการสั่งใช้ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ
ใช้ในกรณีที่ใช้ ASPIRIN แล้วไม่ได้ผลหรือผู้ป่วยทนต่ออาการข้างเคียงของ ASPIRIN ไม่ได้

58 ปริมาณการใช้ยา ASPIRIN เปรียบเทียบกับ PLAVIX ปี 2548

59 มูลค่าการใช้ยา ASPIRIN 60 MG ปี 2548 แยกตามสิทธิการรักษา(ผู้ป่วย 3,053 ราย)

60 มูลค่าการใช้ยา PREVACID ปี 2548

61 มูลค่าการใช้ยา OMEPRAZOLE TAB ปี 2548

62 มูลค่าการใช้ยา NEXIUM TAB ปี 2548

63 เปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยา PREVACID กับ OMEPRAZOLE TAB และ NEXIUM TAB

64 เปรียบเทียบปริมาณการใช้ยา PREVACID กับ OMEPRAZOLE TAB และ NEXIUM TAB

65 มูลค่าการใช้ยา ARCOXIA 90 MG

66 เปรียบเทียบราคาทุนของยากลุ่ม COX II
รายการยา ราคา/เม็ด (บาท) ARCOXIA 90 MG 35.31 CELEBREX 200 MG 24.61 MOBIC 7.5 MG 13.91 NIDOL 100 MG 8.80

67 เปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยากลุ่ม COX II

68 เปรียบเทียบปริมาณการใช้ยากลุ่ม COX II

69 เปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยา COX II กับ NSAIDs อื่น ปี 2548

70 มูลค่าการใช้ยา HARNAL 0.2 MG

71 เปรียบเทียบราคาทุนของยากลุ่มที่รักษา BPH
รายการยา ราคา/เม็ด (บาท) ขนาดที่ใช้รักษา ราคาที่ใช้ในการรักษา/วัน (บาท) HARNAL 0.2 MG (NE) 28.34 1 เม็ด วันละครั้ง XATRAL XL (ED) 25.68 PROSCAR 5 MG 47.54 CARDURA XL 21.40 1 – 2 เม็ด วันละครั้ง 21.40 – 42.80 DOXAZOSIN 2 MG 2.73 1 – 4 เม็ด วันละครั้ง 2.73 – 10.92

72 เปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยากลุ่มที่รักษา BPH

73 เปรียบเทียบปริมาณการใช้ยากลุ่มที่รักษา BPH

74 เปรียบเทียบปริมาณการใช้ยากลุ่มที่รักษา BPH

75 THE END


ดาวน์โหลด ppt สรุปการใช้ยาประจำปีงบประมาณ 2548

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google