งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการใช้ยา ประจำปีงบประมาณ 2550

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการใช้ยา ประจำปีงบประมาณ 2550"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการใช้ยา ประจำปีงบประมาณ 2550

2 มูลค่าการจัดซื้อยาปี 2550
เฉลี่ย 28,852, บาท/เดือน จำนวน 1,055 รายการ มูลค่าทั้งสิ้น 346,232, บาท

3 เปรียบเทียบมูลค่าการจัดซื้อยา ปี 2549-2550
มูลค่าจัดซื้อปี 49 รวม 274,550, บาท มูลค่าจัดซื้อปี 50 รวม 346,232, บาท ...เพิ่มขึ้น... 71,682, บาท

4 มูลค่าการจัดซื้อยา ED และ NED ปี 2550 ED 230 ล้านบาท NE 116 ล้านบาท (67:33)

5 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
จัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เป็นไปตามการใช้จริง

6 เปรียบเทียบมูลค่าการจัดซื้อยา ปี 2540 - 2550

7 ทำไม??? มูลค่าการซื้อยาเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าเดิม

8 เหตุผล : มูลค่าการใช้ยาสูงขึ้นจากเดิม
เหตุผล : มูลค่าการใช้ยาสูงขึ้นจากเดิม ยาที่สั่งใช้เฉพาะราย มีปริมาณการใช้เพิ่มสูงขึ้น ยาที่อยู่ในบัญชีร.พ.

9 ยาที่สั่งใช้เฉพาะราย
ปี มีจำนวนรายการยาเฉพาะรายที่ต้องจัดซื้อทั้งหมด 83 รายการ (จากเดิมปี2549 มี 70 รายการ)....เพิ่มขึ้น 13 รายการ มูลค่าในการสั่งซื้อยาเฉพาะราย ปี 2550 คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 29,282, บาท (จากเดิมปี 2549 ซื้อ 18,003, บาท)....เพิ่มขึ้น 11,278, บาท คิดเป็น 9% ของมูลค่าการซื้อยาทั้งหมดปี 2550 (จากเดิมคิดเป็น 7% ของมูลค่าการซื้อยาทั้งหมดปี 2549)

10 ยาเฉพาะรายที่มีมูลค่าในการซื้อสูง ปี 2550
รายการ มูลค่าการใช้ (บาท) 1 Recormon 30,000 u 3,852,000.00 2 Hepsera 10 mg 2,640,546.00 3 Meropenem 500 mg 2,022,300.00 4 Oxalip 5 mg/ml, 10 ml 1,719,000.00 5 Seroquel 100 mg 1,290,420.00 6 Reminyl PR 8 mg 1,187,914.00 7 Aricept 5 mg 1,136,340.00 8 Exelon 3 mg 1,053,522.00 9 Comtan 200 mg 821,332.00 10 Zeffix 100 mg 818,550.00

11 10 อันดับยาที่มีมูลค่าการใช้สูงปี 50(OPD)
รายการยา มูลค่า (บาท) 1 PLAVIX 75 (CLOPIDOGREL) 7,343,765.00 2 VIARTRIL-S POWDER 5,772,365.00 3 HEMAX 4000 (ERYTHROPOITIN) 5,345,150.00 4 ATORVASTATIN TAB (LIPITOR10,20) 5,206,710.00 5 METFORMIN HCL 500 MG TABLET 4,532,750.00 6 ACTOS (PIOGLITAZONE 15 MG) 3,933,000.00 7 NEURONTIN 600 MG 3,921,125.00 8 PLENDIL 5 (FELODIPINE) 3,583,625.00 9 RECORMON U (ยาเฉพาะราย) 3,470,000.00 10 HEPSERA 10 MG(ยาเฉพาะราย) 2,970,075.00

12 10 อันดับยาที่มีมูลค่าการใช้สูงปี 50(IPD)
รายการยา มูลค่า (บาท) 1 SULPERAZONE 1.5 G INJ 14,025,087.00 2 TIENAM 500 MG IV INJ 7,988,269.00 3 AUGMENTIN 1.2 G INJ 6,092,579.00 4 CEFOTAXIME 1 G INJ (CLAFORAN) 5,776,265.00 5 NEUPOGEN 300 MCG/0.5ML 5,383,710.00 6 OCTREOTIDE 0.1MG/ML (SANDOSTATIN INJ) 4,654,170.00 7 CLINDAMYCIN 600 MG/4 ML INJ 4,552,544.00 8 NEXIUM IV 40 MG, 5 ML(ESOMEPRAZOLE) 3,875,851.00 9 25% ALBUMIN ,50 ML 3,830,138.00 10 GLIVEC [IMATINIB] 3,449,205.00

13 มูลค่าการใช้ยาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ประจำปี 2550

14 เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ยา ED:NE ปี 2545 - 2550

15 เปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ปี 2545 - 2550

16 เปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยา NE ปี 2545 - 2550

17 เปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ปี 2545 - 2550

18 มูลค่าการใช้ยาของผู้ป่วย สิทธิข้าราชการ (กรมบัญชีกลาง)

19 มูลค่าการใช้ยา ED : NE ของผู้ป่วย สิทธิข้าราชการ (กรมบัญชีกลาง)

20 กราฟเปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยา แบ่งตามกลุ่มทางเภสัชวิทยา ปี 2548 - 2550
กราฟเปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยา แบ่งตามกลุ่มทางเภสัชวิทยา ปี

21 Susceptibility of antibiotics
Sulperazone Tienam IV Colistin

22 ข้อมูลเดือนมกราคม - มิถุนายน 2550
Pseudomonas aeruginosa Pseudomonas aeruginosa (MDR) Acinetobacter baumannii Acinetobacter baumannii (MDR) Escherichia coli Escherichia coli(ESBL) Escherichia coli(ESBL) MDR Klebsiella pneumoniae Klebsiella pneumoniae(ESBL) Klebsiella pneumoniae(ESBL) MDR % Susceptibility of Sulperazone 78 55 95 77 97 79 43 % Susceptibility of Tienam 93 90 34 100 99 % Susceptibility of Colistin N/A

23 % Susceptibility of ปี 2549 ปี 2550 Sulperazone 80 44 93 98 78 55 95
Ps.aeru A.baum E.Coli K.pneumo Ps. aeru E. coli K. pneumo Sulperazone 80 44 93 98 78 55 95 97 Tienam 90 46 100 34 Colistin N/A

24

25

26 N/A N/A

27 N/A N/A

28 Tienam Sulperazone Colistin  ปี 2549 ปี 2550 จำนวนผู้ป่วย (คน) 305 413 785 898 4 (ยาตัวอย่าง) 131 จำนวน (Vial) 7,826 10,408 16,422 15,256 53 1,614 มูลค่า (บาท) 5,024,292 6,681,936 11,171,544 11,869,168 0 (ยาตัวอย่าง) 355,080 เฉลี่ยจำนวน vial/คน 25.66 25.2 20.92 16.98 13.25 12.32 มูลค่าเฉลี่ย/คน 16,473.08 16,179.02 14,231 13,217 2,710.50

29 TIENAM inj.

30

31

32

33

34

35 SULPERAZONE inj.

36

37 จำนวน (vial) ยา Sulperazone inj. ที่ใช้

38 จำนวน (vial) ยา Sulperazone inj. ที่ใช้

39 มูลค่า (บาท) การใช้ยา Sulperazone inj. ต่อปี

40 มูลค่า (บาท) การใช้ยา Sulperazone inj. ต่อปี

41

42

43

44

45 ข้อมูลเปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยา กลุ่มรักษา BPH

46 เปรียบเทียบราคาทุน ยากลุ่มที่รักษา BPH
รายการยา ราคา/เม็ด (บาท) ขนาดที่ใช้รักษา ราคาที่ใช้ในการรักษา/วัน (บาท) HARNAL 0.2 MG (NE) 28.34 1 เม็ด วันละครั้ง XATRAL XL (ED) 25.68 PROSCAR 5 MG 47.54 CARDURA XL 21.40 1 – 2 เม็ด วันละครั้ง 21.40 – 42.80 DOXAZOSIN 2 MG 2.73 1 – 4 เม็ด วันละครั้ง 2.73 – 10.92

47 รายงานความก้าวหน้าการทำ E-auction ของยา
อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 9 รายการ มูลค่า 42,140, บาท.... เรื่องรอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติเพื่อเผยแพร่ใน web ของกรมบัญชีกลางและ web ของโรงพยาบาลสระบุรี รายการยาที่รอ e-auction ช่วงที่ 2 จำนวน 24 รายการ มูลค่าประมาณ 49 ล้านบาท....


ดาวน์โหลด ppt สรุปการใช้ยา ประจำปีงบประมาณ 2550

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google