งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ถิ่นเดิมคนไทยอยู่ที่ไหน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ถิ่นเดิมคนไทยอยู่ที่ไหน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ถิ่นเดิมคนไทยอยู่ที่ไหน
นักเรียนรู้มั๊ยคะ ถิ่นเดิมคนไทยอยู่ที่ไหน

2 เชื่อว่าถิ่นกำเนิดของคนไทย อยู่บริเวณเทือกเขาอัลไต
แนวคิดที่ 1 เชื่อว่าถิ่นกำเนิดของคนไทย อยู่บริเวณเทือกเขาอัลไต ในประเทศจีน

3 แนวคิดที่ 1 เชื่อว่าถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย อยู่ทางตอนเหนือ
แนวคิดที่ 1 เชื่อว่าถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย อยู่ทางตอนเหนือ ของประเทศจีน บริเวณเทือกเขาอัลไต เทือกเขาอัลไต จีน

4 นักวิชาการริเริ่ม นักวิชาการไทย วิลเลี่ยม คลิฟตัน ดอดด์
วิลเลี่ยม คลิฟตัน ดอดด์ หมอสอนศาสนาชาวอเมริกัน นักวิชาการไทย ขุนวิจิตรมาตรา ( รองอำมาตย์โทสง่า กาญจนาคพันธุ์ )

5 หลักฐานยืนยัน 1. หนังสือ THE THAI RACE ของ วิลเลี่ยม คลิฟตัน ดอดด์
ของ วิลเลี่ยม คลิฟตัน ดอดด์ ระบุ ไทยมีเชื้อสายมองโกล 2. หนังสือหลักไทย ของ ขุนวิจิตรมาตรา ระบุ ถิ่นเดิมของไทยอยู่บริเวณเทือกเขาอัลไต

6 แนวคิดที่ 2 เชื่อว่าถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย อยู่ทางตอนกลางของประเทศจีน
แนวคิดที่ 2 เชื่อว่าถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย อยู่ทางตอนกลางของประเทศจีน บริเวณมณฑลเสฉวน

7 แนวคิดที่ 2 เชื่อว่าถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย อยู่ทางตอนกลาง
แนวคิดที่ 2 เชื่อว่าถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย อยู่ทางตอนกลาง ของประเทศจีน แถบมณฑลเสฉวน จีน มณฑลเสฉวน

8 นักวิชาการริเริ่ม 1. แตร์รีออง เดอ ลา คูเปอรี นักภาษาศาสตร์ชาวอังกฤษ

9 กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
นักวิชาการไทย 1. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 2. พระยาอนุมานราชธน ( เสถียรโกเศศ ) 3. พระยาบริหารเทพธานี 4. หลวงวิจิตรวาทการ

10 หลักฐานยืนยัน 1. หนังสือ THE CRADLE OF THE SIAM RACE
ของ แตร์รีออง เดอ ลา คูเปอรี 2. พระนิพนธื เรื่อง แสดงบรรยายพงศาวดารสยาม 3. เรื่อง ชาติไทย ของ พระยาอนุมานราชธน 4. พงศาวดารชาติไทย ของ พระยาบริหารเทพธานี 5. หนังสือ สยามกับสุวรรณภูมิ ของ หลวงวิจิตรวาทการ

11 แนวคิดที่ 3 เชื่อว่าถิ่นกำเนิดของคนไทย อยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน แถบมณฑลยูนาน

12 แนวคิดที่ 3 เชื่อว่าถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย อยู่ทางตอนใต้
แนวคิดที่ 3 เชื่อว่าถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย อยู่ทางตอนใต้ ของประเทศจีน แถบมณฑลยูนาน จีน มณฑลยูนาน

13 นักวิชาการริเริ่ม 1. อาร์ซิบอล อาร์ โคลฮูล นักสำรวจชาวอังกฤษ

14 นักวิชาการสนับสนุน 1. ปาร์คเกอร์ ( E.H Parker )
กงสุลอังกฤษ ประจำเกาะไหหลำ 2. ดร. วิลเลี่ยม คริสตัน ดอดด์ ( Dr. William Clifton Dodd ) 3. วุลแฟรม อีเบอร์ฮาร์ด ( Wolfrom Eberhard ) ศาสตราจารย์ชาวเยอรมัน

15 นักวิชาการไทย 1. พระยาประชากิจกรจักร์ ( แช่ม บุนนาค )
2. ศาสตราจารย์ ขจร สุขพานิช

16 หลักฐานยืนยัน 1. ผลการสำรวจ ด้าน เชื้อชาติ ด้าน ภาษา
1. ผลการสำรวจ ด้าน เชื้อชาติ ด้าน ภาษา ภาษาไทย เป็นกลุ่มเดียวกับภาษากะได ทางตอนใต้ของจีน 2. หนังสือ 1. ไครเส ของ โคลฮูล 2. พงศาวดารโยนก ของ พระยาประกิจกรจักร์ 3. ชนชาติไทย แปลจาก THE THAI RACE

17 แนวคิดที่ 4 เชื่อว่าถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย อยู่บริเวณคาบสมุทรอินโดจีนและ ดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบัน

18 แนวคิดที่ 4 เชื่อว่าถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย อยู่ในประเทศไทย
แนวคิดที่ 4 เชื่อว่าถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย อยู่ในประเทศไทย จีน ไทย

19 นักวิชาการริเริ่ม นักวิชาการไทย พอล เบเนดิกด์ ( Paul Benedict )
ชาวอเมริกัน นักวิชาการไทย นายแพทย์สุด แสงวิเชียร ศาสตราจารย์ ชิน อยู่ดี

20 หลักฐานยืนยัน 1. ด้านภาษาศาสตร์ ภาษาไทย เป็นภาษาในตระกูล ออสโตรนีเชียน
1. ด้านภาษาศาสตร์ ภาษาไทย เป็นภาษาในตระกูล ออสโตรนีเชียน 2. การสำรวจบริเวณ แควน้อยแควใหญ่ จังหวัดกาญจนบุรี 3. การสำรวจที่บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี 4. โครงกระดูกที่พบที่จังหวัดกาญจนบุรี และ ราชบุรี

21 แนวคิดที่ 5 เชื่อว่าถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย อยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย คาบสมุทรอินเดีย หมู่เกาะอินโดนีเชีย

22 แนวคิดที่ 4 เชื่อว่าถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย
แนวคิดที่ 4 เชื่อว่าถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย อยู่แถบหมู่เกาะ จีน หมู่เเกาะ

23 นักวิชาการริเริ่ม นายแพทย์สมศักดิ์ พันธุ์สมบุญ นายแพทย์ประเวศ วะสี
นายแพทย์สมศักดิ์ พันธุ์สมบุญ นายแพทย์ประเวศ วะสี ดร. ถาวร วัชราภัย

24 หลักฐานยืนยัน ฮีโมโกลบิน ในเลือด

25 นักเรียนเข้ากลุ่ม 5 - 6 คน ช่วยกันวิเคราะห์ว่า
งานที่ต้องปฏิบัติ นักเรียนเข้ากลุ่ม คน ช่วยกันวิเคราะห์ว่า แนวคิดใดน่าเชื่อถือและเป็นไปได้มากที่สุด เพราะเหตุใด ใช้หลักฐานอะไรเป็นเกณฑ์ตัดสิน นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้น

26 สวัสดีจ้า


ดาวน์โหลด ppt ถิ่นเดิมคนไทยอยู่ที่ไหน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google