งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภูมิประเทศภูมิภาคต่างๆ ของทวีปเอเชีย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภูมิประเทศภูมิภาคต่างๆ ของทวีปเอเชีย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภูมิประเทศภูมิภาคต่างๆ ของทวีปเอเชีย
ภูมิประเทศภูมิภาคต่างๆ ของทวีปเอเชีย

2 ภูมิประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภูมิประเทศดินแดนภาคพื้นทวีป ประกอบด้วย เทือกเขาด้านทิศตะวันตก คือเทือกเขาอาระกันโยมาในพม่า, เทือกเขาตอนกลาง คือ เทือกเขาถนนธงชัย เทือกเขาตะนาวศรี เทือกเขาแดนลาว เทือกเขาผีปันน้ำ เทือกเขาหลวงพระบาง เทือกเขาดงพญาเย็น เทือกเขาบรรทัด ของประเทศไทย, เทือกเขาด้านทิศตะวันออก คือ เทือกเขาเตรื่องเชินที่กั้นพรมแดนลาวกับเวียดนาม ที่ราบลุ่มแม่น้ำที่สำคัญ ได้แก่ ที่ราบลุ่มแม่น้ำอิระวดีในพม่า, ที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำโขงในไทย, ที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงในเวียดนาม

3 ภูมิประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภูมิประเทศดินแดนหมู่เกาะประเทศอินโดนีเซีย เช่น หมู่เกาะชุนดาใหญ่ประกอบด้วย เกาะบอร์เนียว ชวา สุมาตรา เซลีเบส, หมู่เกาะชุนดาน้อย ประกอบด้วย เกาะบาหลี ลอมบอก ซุมบาวา ซุมบา ฟลอเรส อะลอร์ ติมอร์, หมู่เกาะโมลุกกะ ประกอบด้วย เกาะฮาลมาฮีรา ซีราม, ภูมิประเทศดินแดนหมู่เกาะฟิลิปปินส์ ประกอบด้วยหมู่เกาะลูซอน เกาะเซบู เกาะปาลาวัน เป็นต้น

4 ภูมิประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออก
พื้นที่ส่วนใหญ่มีโครงสร้างด้วยหินเก่า โดยแบ่งออกเป็น 4 เขต คือ เทือกเขาและที่ราบสูง ได้แก่ เทือกเขาหิมาลัย คุนลุน เทียนซาน อัลไต ในระหว่างเทือกเขามีที่ราบสูงทิเบต ที่ราบสูงยูนนาน เป็นต้น แอ่งแผ่นดิน คือ แอ่งซุงกาเรีย แอ่งเตอร์ฟาน แอ่งเสฉวนที่มีแม่น้ำแยงซีไหลผ่าน ทำให้ประชากรอาศัยอยู่มาก ที่ราบลุ่มแม่น้ำที่สำคัญ ได้แก่ ที่ราบลุ่มแม่น้ำอามูร์ ที่ราบลุ่มแม่น้ำหวงเหอ(แม่น้ำเหลือง) ที่ราบลุ่มแม่น้ำแยงซี เกาะและหมู่เกาะที่สำคัญ ได้แก่ เกาะไหลหลำหรือไห่หนาน เกาะไต้หวัน(ฟอร์โมซา) เกาะริวกิว หมู่เกาะญี่ปุ่น

5 ภูมิประเทศภูมิภาคเอเชียใต้
พื้นที่ส่วนใหญ่แบ่งออกเป็น 5 เขต คือ เทือกเขา ได้แก่ เทือกเขาหิมาลัย ฮินดูกูซ คาราโคลัม สุไลมานเป็นต้น ที่ราบลุ่มแม่น้ำที่สำคัญ ได้แก่ ที่ราบลุ่มแม่น้ำคงคาม ที่ราบลุ่มแม่น้ำสินธุ ที่ราบลุ่มแม่น้ำพรหมบุตร ที่ราบสูง ได้แก่ ที่ราบสูงเดคคาน ที่มีความอุดมสมบูรณ์เพราะทับถมด้วยเถ้าถ่านภูเขาไฟ ที่ราบชายฝั่ง ที่สำคัญคือ ที่ราบชายฝั่งมะละบาร์ทางตะวันตก ที่ราบชายฝั่งโคโรแมนเดลทางตะวันออกของอินเดีย เกาะและหมู่เกาะที่สำคัญ ได้แก่ เกาะศรีลังกา เกาะมัลดีฟส์ เกาะซากอส

6 ภูมิประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
พื้นที่ส่วนใหญ่แบ่งออกเป็น 4 เขต คือ เทือกเขาและที่ราบสูง ได้แก่ เทือกเขาฮินดูกูซ เอลบูร์ซ ปอนติ เตารุส สุไลมาน ซากรอส อัลฮีจาช เป็นต้น ที่ราบลุ่มแม่น้ำที่สำคัญ ได้แก่ ที่ราบลุ่มแม่น้ำไทกริส - ยูเฟรทีส ที่ราบต่ำ ได้แก่ บริเวณทะเลเดดซี เกาะชายฝั่ง ที่สำคัญคือ เกาะบาห์เรนในอ่าวเปอร์เซีย ซึ่งมีภูมิประเทศเป็นทะเลทราย เกาะไซปรัสที่มีขนาดใหญ่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

7 ภูมิประเทศภูมิภาคเอเชียกลาง
ลักษณะภูมิประเทศกลุ่มประเทศตะวันตกของทะเลแคสเปียน 1.1 เทือกเขาและที่ราบสูง คือ บริเวณเทือกเขาคอเคซัสทางตอนเหนือของประเทศอาเซอร์ไบจานและจอร์เจีย ที่ราบสูงอาร์เมเนียนทางใต้ของประเทศอาร์เมเนีย และมีทะเลสาบเซวาน 1.2 ที่ราบลุ่มแม่น้ำ คือ ที่ราบลุ่มแม่น้ำเคอร์ไหลลงสู่ทะเลแคสเปียน ที่ราบลุ่มแม่น้ำริโอนี บริเวณชายฝั่งทะเลดำ ลักษณะภูมิประเทศกลุ่มประเทศทางตะวันออกของทะเลแคสเปียน 2.1 เทือกเขา ได้แก่ เทือกเขาเทียนซาน ในเขตประเทศทาจิกิสถาน 2.2 ที่ราบสูงทางตอนเหนือและตะวันออกเป็นที่ราบสูงสลับกับเนิน มีทะเลสาบน้ำจืดบัลคาซและอุซเซซาน ส่วนที่ราบสูงทางใต้มีลักษณะเป็นเนินและทะเลทราย

8 ภูมิประเทศภูมิภาคเอเชียกลาง
2.3 ที่ราบลุ่มทะเลอารัล เป็นที่ราบแอ่งแผ่นดินที่มีแม่น้ำไหลมาจากเทือกเจาและที่สูงด้านตะวันออก 2.4 ที่ราบต่ำทะเลแคสเปียน ลักษณะของภูมิประเทศเป็นแอ่งแผ่นดินที่ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง เนื่องจากมีปริมาณน้ำในทะเลที่ระเหยออกมากกว่าปริมาณน้ำไหลลง


ดาวน์โหลด ppt ภูมิประเทศภูมิภาคต่างๆ ของทวีปเอเชีย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google